" /> تلفن تماس o9373711949
      تلفن تماس o9373711949 ()
  : - <-->

سیدعلی ابراهیم­زاد1، ناصر علی­اصغرزاد2، نصرت‌اله نجفی3   تأثیر تغییر کاربری اراضی بر  شاخص­های اکوفیزیولوژیک چرخه کربن خاک             <p>

میترا ابراهیمی1، علیرضا فلاح2، محمدرضا ساریخانی3، محمدطاهر نظامی4          جداسازی، خالص­سازی و شناسایی برخی از باکتریهای تجزیه­کننده مواد نفتی از خاکهای آلوده در منطقه بوشهر  </p>

 زرنگار اخوان1، علیرضا فلاح2      بررسی تاثیر گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس بر قابلیت جذب عناصر غذایی کم‌مصرف خاک    <p>

هادی اسدی رحمانی1، جلال قادری2، پیمان کشاورز3، حسن حقیقت نیا4، کامران میرزاشاهی5، محمود رضا رمضانپور6، علی چراتی آرایی7، فرهاد تقی پور8،کاظم خاوازی9، میترا افشاری10، ویدا همتی11 و ندا علیزاده12      بررسی تاثیر کاربرد باکتری‌های جنس فلاوباکتریوم بر رشد و عملکرد گندم در مناطق مختلف کشور </p>

حمید رضا اصغری1,    تیموتی ریچارد کاواینارو2       تاثیر قارچ میکوریزای آرباسکولار در ربایش فسفرخاک و کاهش آبشویی در دو ژنوتیپ وحشی و جهش یافته گوجه فرنگی      <p>

زهرا پورمیرزائی1، ناصرعلی اصغرزاد2. علیرضا دهناد3. نصرت الله نجفی4        تأثیر گونه­های  Streptomyces بر تندش اسپور و رشد هیف قارچ میکوریز آربوسکولار </p>

فاطمه تقوی قاسمخیلی1، الهه تشکری فرد1 ، همت اله پیردشتی3 و آلاله متقیان2        تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma longibrachiatum) بر جوانه زنی بذر گندم تحت آلودگی به کادمیوم      <p>

علیرضا توسلی1 ، ناصر علی اصغر زاد2 ، غلامرضا صالحی جوزانی3 ، محسن مردی4 و  احمد اصغر زاده5   تعیین دو گونه از قارچهای میکوریز آربوسکولار در ریشه و گره نخود با استفاده از روش مولکولی      </p>

سمیه حاجی نیا1، محمدجواد زارع1، ابراهیم محمدی گل تپه 2، نسرین کریمی1،  آجیت وارما3 بررسی تاثیر قارچ اندوفیت پیریفورموسپورا ایندیکا در کاهش اثرات تنش شوری بر گیاهچه­های گندم          <p>

گلنار حسنی1، عبدالرضا اخگر2، احمد تاج­آبادی­پور3، نازنین خاکی­پور  بررسی تأثیر کاربرد سویه­های سودوموناس فلورسنت بر رشد و جذب عناصر غذایی توسط نهال­های پسته  </p>

هوشنگ خسروی، علیرضا توسلی، محمدحسین سدری، عبد­الحسین ضیائیان؛ حمیدرضا ذبیحی، عفت¬الزمان منتظری       بررسی نتایج پروژه ملی دانش فنی مایه­تلقیح Azotobacter برای زراعت گندم    <p>

فرهاد رجالی 1، اشرف اسمعیلی زاد2،احمد اصغرزاده1،ندا علیزاده            تهیه مایه تلقیح قارچهای میکوریز آربسکولار به روش کشت درون شیشه ای </p>

بهنام رجب‌پور اشکیکی1، حسینعلی علیخانی2، احمدعلی پوربابایی3، حسن سرشتی4  بررسی اصلاح زیستی خاک‌های آلوده به فنانترن توسط قارچ‌های مولد آنزیم لاکاز جداسازی شده از پالایشگاه تهران با استفاده از طیف‌سنجی مادون قرمز         <p>

فاضل رحمانی­پور1، حسینعلی بهرامی2، سیما رحیمی بندرآبادی3، زهرا فریدونی4  ارزیابی تخریب بیولوژیک و شیمیایی خاک و توزیع مکانی آن در بخشی از نواحی کشاورزی استان قزوین     </p>

راضیه رضائی1، شجاع قربانی2 و فایز رئیسی3         اثرات مواد اصلاحی طبیعی و مصنوعی بر تنفس میکروبی و تنفس ناشی از سوبسترا در خاک در شرایط تنش رطوبتی           <p>

محمود رضا رمضانپور1، کاظم خاوازی2،هادی اسدی رحمانی3 بررسی تنوع ژنتیکی باکتری های سودوموناس فلورسنت جداسازی شده از ریزوسفر برنج     </p>

جواد زمانی باب­گهری، مجید افیونی، امیرحسین خوشگفتارمنش، حسین خادمی         فعالیت و تغییرپذیری زمانی آنزیم اوره­آز تحت تاثیر مدیریت پسماندهای آلی      <p>

            باکتری­های حل‌کننده فسفات:جداسازی باکتری­ها و ژن­های رمزکننده حل­کنندگی فسفات       </p>

نجمه سالاری1، فرشید نوربخش2     بررسی سینتیک تجزیه آمینواسید­ها در خاک   <p>

محبوبه صفری‌ سنجانی1، علی‌ اکبر صفری‌ سنجانی2     کارکرد کربنات کلسیم در جذب‌سطحی‌ و بی‌جنبش‌ شدن‌ سلولاز در یک خاک کربنات زدایی شده       </p>

محمد رضا عامریان           استفاده از تکنیک تبعیض کربن ایزوتوپ در ارزیابی تاثیرمیکوریز در رقابت زیر زمینی ذرت و لوبیا و مقادیر  فسفر، پتاسیم و نسبت  C:Nدرکشت مخلوط تحت تنش خشکی    <p>

سمیه قاسمی1، فرشید نوربخش2       بررسی اثر ژنوتیپ فسکیوی بلند و حضور یا عدم حضور اندوفایت بر برخی خصوصیات بیولوژیک خاک             </p>

عبداللطیف قلی زاده1، میثم حیاتی2، علیرضا فلاح3، محمد رضوانی4         تأثیر باکتری باسیلوس کواگلانس و منابع مختلف سنگ فسفات بر گیاه کلزا       <p>

هانی قنبری مفتی کلایی1، محمدعلی بهمنیار2، سروش سالک گیلانی3، فایز رئیسی4، حمید دهقان5       اثر تنش شوری در تغییر فعالیت آنزیم­های فسفاتاز اسیدی و اوره­آز خاک ریزوسفری سویا (Glycine max L.)        </p>

یحیی کوچ1، سید محسن حسینی2، جهانگرد محمدی3، سید محمد حجتی4     بکارگیری ژئواستاتیستیک در بررسی ساختار مکانی کرم­های خاکی یک اکوسیستم جنگلی          <p>

سحر لیلایی1. سید کاظم صباغ2. محمدعلی تاجیک قنبری3.  محمد سالاری2.  احمد اصغرزاده جداسازی، شناسایی، تعیین میزان فعالیت سلولازی و پکتینازی  چند گونه قارچ خاکزاد و ردیابی ژن اندوگلوکاناز ایزوله برتر در استان مازندران     </p>

حسن منافی 1*، محمد رضا نیشابوری2، ناصر علی اصغرزاد3 و فرهاد رجالی       اثر میکوریزوسفر بر برخی خواص هیدرولیکی خاک در شرایط تنش کمبود آب         <p>

مهشید منصورزاده1 و فایز رئیسی2  اثرات سطوح مختلف قارچ کش متالاکسیل بر توده زنده میکروبی در خاک های کشت شده و کشت نشده در شرایط مزرعه ای  </p>

طاهره منصوری1، فرشید نوربخش   سنجش تاثیر بقایای لگوم ها بر سینتیک معدنی شدن نیتروژن با استفاده از تکنیک استنفورد و اسمیت      <p>

آذر دخت مهدی پور*1، احمد اصغرزاده2، علی چراتی3، افسانه کلبادی4     اثر سویه های مختلف باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم (Bradyrhizobium japonicum)  بر میزان قندها، پرولین، گلیسین بتائین و فعالیت آنزیم  نیترات ردوکتاز سویا (Glycine max L. ) </p>

صفورا ناهیدان 1 و فرشید نوربخش2 بررسی تاثیر مدیریت اراضی بر فعالیت و سینتیک آنزیم بتاگلوکوزیداز در خاک       <p>

 آیدا معدنی1، امیر لکزیان2، غلامحسین حق نیا3 و رضا خراسانی4          تاثیر عناصر سنگین بر میزان تولید گلومالین قارچ میکوریزای آربسکولار          </p>

اسماعیل معمار کوچه­باغ1، داریوش شانه­بندی­2، احمد گلچین3، حسین بشارتی4    جداسازی و شناسایی مولکولی سویه­های سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به فلزات سنگین از خاکهای آلوده استان زنجان         <p>

آرش محمدزاده1*، محمدرضا چائی‌چی 3، مجتبی توکلی 1، مریم غفاری2 و حسن مجیدی دیزج1           تاثیر باکتری‌های محرک رشد بر رنگدانه های فتوسنتزی آفتابگردان تحت تنش فلز نیکل   </p>

 زهره شاه حسینی1، احمد غلامی2، حمیدرضا اصغری3            تأثیر رطوبت در تجزیه دی بنزوتیوفن توسط قارچ Phanerochaete chrysosporium و میکروبهای بومی در یک خاک زراعی         <p>

احمدعلی پوربابایی، غلامرضا ثواقبی تأثیر رطوبت در تجزیه دی بنزوتیوفن توسط قارچ Phanerochaete chrysosporium و میکروبهای بومی در یک خاک زراعی          </p>

مریم یوسفی فرد. شمس اله ایوبی. حسین خادمی. احمد جلالیان       رفتار عناصر اصلی در خاک های توسعه یافته روی برخی از سنگ های آذرین در شمال غرب ایران          <p>

علیرضا راهب1*، احمد حیدری2      تغییرات پتانسیل اکسید و احیاء و عوارض آن در خاک­های شالیزار و غیرشالیزار    </p>

ساناز زارع1، سید رشید فلاح شمسی2، سید علی ابطحی3 ، رضوان رضایی نژاد     بررسی تغییرپذیری ویژگی های خاک با استفاده از تجزیه مولفه های اصلی در سنجش از دور    <p>

سونا زهتابی1، سالار رضا پور2، نادر قائمیان3، حمیدرضا ممتاز4          مطالعه تشکیل و توسعه خاک تحت تاثیر خصوصیات زمین نما در جنوب دشت ارومیه            </p>

محمد سلطانی1*، احمد جلالیان2، ناصر هنر جو3، عبدالرضا مهاجری       بررسی کارایی دو روش ارزیابی تناسب مرتع برای چرای دام با استفاده از فناوری سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: در بخشی از حوزه آبخیز سد قره آغاج، استان اصفهان)     <p>

نارسیس شمس عالم1، سید علی ابطحی2، هادی عبدالعظیمی3، حمید رضا متین فر4    ارزیابی روش های متفاوت آماری در طبقه بندی نظارت شده داده های سنجنده LISS III، مطالعه موردی: دشت سروستان، استان فارس  </p>

زرین­تاج السادات صفایی وشاره1، محمدحسن صالحی2، جهانگرد محمدی3، عیسی اسفندیارپور بروجنی4         تعمیم‌پذیری مدل­های پیوسته­ی تغییرپذیری مکانی به­منظور برآورد برخی ویژگی‌های خاک        <p>

 محمدجواد محبی صادق*1، احمد حیدری2، فریدون سرمدیان2، غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی2 بررسی نقش تجمعات آهن و منگنز در انباشت سرب در خاک­های تحت تاثیر شرایط اکسید و احیا    </p>

 وجیهه شاهرخ1، شمس اله ایوبی      ارزیابی اراضی منطقه زرین شهر و مبارکه (اصفهان) برای کشت آبی گندم و خیار گلخانه ای با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی      <p>

مریم یوسفی فرد. شمس اله ایوبی. احمد جلالیان. حسین خادمی       شدت تکامل خاک های حاصل از برخی از سنگ های آذرین و شاخص های مناسب هوادیدگی شیمیایی در شمال غرب ایران </p>

رضا ابراهیمی      بررسی جذب  و توزیع یونها در مسیرهای آپوپلاستیک و سیمپلاستیک و ورود آنها به آوند چوبی در ریشه  جوان  گیاه آفتابگردان در بستر رشد  شور با استفاده ازتکنیک میکرو تجزیه الکترونی  <p>

 آذین ابطحی، مهران هودجی بررسی تاثیر پسماند کمپوست حاصل از زباله­های شهری بر زیست فراهمی عناصر نیتروژن و فسفر در دونوع بافت مختلف خاک و عملکرد کل گیاه ذرت  </p>

اکرم احمدپور سفیدکوهی ، مهدی قاجار سپانلو ، محمدعلی بهمنیار  تأثیر مقادیرمختلف و دوره های متوالی مصرف کمپوست زباله شهری بر میزان عناصرکم مصرف قابل جذب خاک    <p>

گیلوا احمدی مطلق، مجید مجیدیان، غلامرضا محسن آبادی، عزیز فومن و علی اعلمی  تاثیر کود نیتروژن بر عملکرد و قرائت کلروفیل متر در برگ های پروفیل سه رقم سورگوم علوفه ای           </p>

المیرا ایرانشهر، ابراهیم سپهر، میرحسن رسولی صدقیانی و بابک عبدالهی   مقایسه کارایی ارقام مختلف گندم در جذب فسفر از خاک فسفات     <p>

رامین ایرانی پور و میراحمد موسوی شلمانی    استفاده از ایزوتوپ پایدار نیتروژن 15 به منظور تعیین کارایی جذب نیتروژن از دو منبع کود اوره و سولفات آمونیوم در محصول کلزا       </p>

رحیمه حسین پور توزیع عناصر میکرو (آهن، روی، مس، منگنز) کل و قابل عصاره گیری در خاک تیمار شده با ورمی کمپوست    <p>

 سمیه بیگی، احمد گلچین      تأثیر نیتروژن و مولیبدن محلول غذایی بر عملکرد و شاخص­های رشد خیار سبز در محیط کشت هیدروپونیک            </p>

امیر پرنیان، مصطفی چرم ، نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد، مهری دیناروند، امیرحسین رمضان پور اصفهانی      جذب رقابتی نیکل و کادمیوم به وسیله علف شاخی (Ceratophyllum demersum L.) در محیط هیدروپونیک          <p>

رقیه حاجی بلند* و سارا بهرامی راد   تاثیر آلومینیوم بر رشد گیاه چای        </p>

فاطمه حجت نوقی1، وحید مظفری2، احمد تاج‌آبادی‌پور2، حسین حکم‌آبادی3 تاثیر کلسیم و شوری بر برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی و آناتومیکی پسته     <p>

رقیه ذبیحی محمودآباد1 و شهزاد جماعتی ثمرین            بررسی تاثیر سطوح تراکم بوته و کود نیتروژن بر برخی ریز مغذی های جذب شده توسط غده سیب زمینی    </p>

فهیمه زادصالحی1، وحید مظفری2، احمد تاج‎آبادی پور2 و حسین حکم‎آبادی3            تأثیر منیزیم و شوری  بر ترکیب شیمیایی و بافت آوندی نهال های پسته در محیط  پرلیت   <p>

 صاحب سودایی مشایی1، محمدعلی بهمنیار2، محمد محمدیان3     بررسی تأثیر کاربرد کلرور پتاسیم و اوره بصورت سرک بر عملکرد، انتقال مجدد و پراکنش  غلظت عناصر در برنج         </p>

فرزانه سادات صدوق1، حسین شریعتمداری2، امیرحسین خوشگفتارمنش3 تأثیر پتاسیم بر رشد و برخی خصوصیات گیاه گوجه­فرنگی در شرایط تنش شوری در کشت هیدروپونیک    <p>

 شهریارصفرپورحقیقی1، محمدرضا اصغری2، محمدرضا دیلمقانی3         بررسی اثر مصرف روی و اسید سالیسیلیک بر عملکرد کمی وکیفی میوه توت فرنگی رقم سلوا در تولید گلخانه ای   </p>

عبدالرزاق دانش‌شهرکی1، قدرت اله فتحی2 و عبدالمهدی بخشنده2  اثر تنش خشکی پایان دوره رشد و سطوح مختلف نیتروژن بر تغییرات کیفی دانه کلزا (Brassica napus L.) در شرایط آب و هوایی اهواز            <p>

یعقوب حسینی 1، مهدی همایی2، نجفعلی کریمیان 3 و سعید سعادت4          مدل سازی واکنش کلزا به تنش توأمان شوری و کمبود پتاسیم            </p>

جواد حمزه ئی1 و سمیره منصوری2 اثر تلفیقی کود زیستی نیتروکسین و کود شیمیایی نیتروژنه بر محتوی نیتروژن دانه، شاخص SPAD، عملکرد دانه و وزن خشک ریشه گندم           <p>

رضا خراسانی     مقایسه اینفلاکس و کارایی جذب فسفر در چغندرقندر، ذرت و بادام زمینی     </p>

فهیمه خرمی­زاده1 ، ناصر دواتگر2، محمد مهدی طهرانی3، وحیدرضا قاسمی دهکردی4، ابراهیم اسدی اسکویی5            بررسی تغییرات مکانی روی قابل دسترس در اراضی شالیزاری گیلان مرکزی   <p>

محبوبه علایی1، حمید‌رضا روستا2   تاثیر سیستم‌های آکواپونیک  بر غلظت عناصر موجود در اجزای گل داوودی رقم پوما </p>

ذکیه علی زاده1، اسماعیل دردی پور2، مجتبی بارانی مطلق2 و محسن علمایی2        تاثیر کمبود آهن بر رشد و عملکرد  سویا (Glycine max) در خاک های آهکی استان گلستان          <p>

مریم غفاری1* غلامعلی اکبری،2 محمدحسین کیانمهر3 و جیران عیوضی4 بررسی تاثیر کود پلت شده دامی و اوره بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم            </p>

محمد نبی غیبی1 ، سعد اله تیموری 2 و نگار نیرومند حسینی1      تاثیر مقدار مناسب نیکل بر کمیت و کیفیت پروتئین تولید شده در برگ ذرت در دو محیط رشد اوره و نیترات آمونیوم      <p>

اسفندیار فاتح1، زد رنگل2 و ابراهیم سپهر3    ظرفیتهای مختلف گندم، لوپین و شبدر زیرزمینی در استفاده از منابع مختلف فسفر      </p>

 اکرم فرشادی راد1، اسماعیل دردی پور2       سهم پتاسیم تبادلی و غیرتبادلی خاک و اجزای آن در میزان پتاسیم قابل استفاده گیاه در تعدادی از خاک های لسی و شبه لسی استان گلستان         <p>

محمدجواد فریدونی1*، هوشنگ فرجی2، حمیدرضا اولیایی2، ابراهیم ادهمی2           تاثیر پساب تصفیه شده‌ی شهری و نیتروژن بر عملکرد علوفه و کیفیت علوفه‌ی ذرت شیرین           </p>

محمدمهدی فقیه1، عسگری تشکری1، حمیدرضا مبصر1، رضا یدی2، سلمان دستان3            بررسی نتایج دو ساله دور آبیاری و کاربرد کود پتاس بر خصوصیات مورفولوژیکی وابسته به ورس و عملکرد کمی برنج رقم شیرودی           <p>

پیام فیاض1، رقیه ذوالفقاری1، سهراب الوانی نژاد1 و رقیه آقایی2 همبستگی صفات فیزیکوشیمیایی خاک با رویش قطری سالیانه گونه بلوط ایرانی            </p>

 پیمان کشاورز1 ، سعید سعادت2      آستانه تحمل گندم نسبت به شوری در پاسخ به مصرف آهن          <p>

محسن کوه جانی گوجی1، احمد گلچین2           تأثیر ضایعات آلی مختلف با و بدون نیتروژن بر عملکرد  کاهو رقم آیسبرگ </p>

شهرام کیانی1، کامران میرزاشاهی2 و محمد علی خلج3 تاثیر تنش آهن بر کارایی و نقشه عملکرد فتوشیمیایی سیستم فتوسنتزی II برگ در گل رز با استفاده از روش تصویر برداری کلروفیل فلورسنس    <p>

حسن مجیدی دیزج1*،آرش محمدزاده1، حسین مقدم2، ناصر مجنون‌حسینی3 و نسیم بقائی4      بررسی تاثیر نانوکود کلاته آهن بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا چیتی </p>

محمد جلینی1  مجید فروهر2 محمد قاسم زاده گنجه ای3   اثر مقادیر مختلف آب و کود نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی در روش آبیاری تیپ  <p>

کامران میرزاشاهی1 ، شهرام کیانی2 ، سعید سلیم پور3 بررسی پاسخ کلزا به اثرات باقیمانده فسفر در خاک         </p>

 ندا احمدی حکمتی کار1، امیر لکزیان2           تأثیر چرخه های متناوب یخ زدن و ذوب شدن خاک برکربن آلی و نیتروژن آلی و معدنی محلول <p>

آسیه هادی­نژاد1، حسین خادمی2، شمس­اله ایوبی3، حسن لطفی­پارسا4    استفاده از فلوگوپیت و موسکویت حرارت­دیده به عنوان منبع پتاسیم در محیط کشت          </p>

اکبر همتی           تاثیر روی و پتاسیم درمحتوای نسبی آب برگ و افزایش مقاومت گندم زمستانه به سرما           <p>

زهرا یاحقی1، نجفعلی کریمیان2، جعفر یثربی3             بررسی اثر ریزوسفر چند گونه گیاه مرتعی بر شکل­های معدنی فسفر        </p>

عاطفه قاسمی1، غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی2، مهدی شرفا3      اثر تراکم خاک و کود سولفات پتاسیم بر تغذیه پتاسیمی گیاه ذرت   <p>

حمیدرضا متقیان، علیرضا حسین‌پور و میلاد زارع‌نیا1   ویژگی‌های آزادشدن پتاسیم و ارتباط آنها با شاخص‌های گیاه لوبیا چیتی در تعدادی از خاک‌های آهکی     </p>

فرهاد مشیری1، محمد مهدی طهرانی1، محمد معز اردلان2، غلامرضا ثواقبی3         بررسی تغییرات شیمیایی روی در ریزوسفر گندم در شرایط کمبود روی با استفاده از ریشه‏دان (Rhizobox)            <p>

لیلا تهمتنی1 و محمد حسن صالحی2   تأثیر ریزوسفر دو گیاه گندم و یولاف در تغییر و تبدیل کانی پالیگورسکایت  </p>

محمدباقر آقاجانلو و حسین طبری       ارائه روابط رگرسیونی جهت برآورد میانگین فصلی دمای روزانه خاک در یک منطقه مرطوب   <p>

انور اسدی جلودار 1، بهرام دهدار2، یوسف جهانی3 ، اسماعیل اصغری داشکسن4    بررسی تاثیر آب و کود در سیستم آبیاری تحت فشار قطره ای و سطحی روی درخت سیب در منطقه مشکین شهر.        </p>

شکراله اصغری1 و اسماء ضیالدینی1            اثرات لجن فاضلاب پتروشیمی بر هدایت هیدرولیکی و پارامترهای منحنی مشخصه رطوبتی یک خاک منطقه نیمه خشک       <p>

حجت امامی، علیرضا آستارایی، مهدی مهاجرپور و عمار فرح­بخش          تاثیر مواد بهساز بر ویژگی­های هیدرولیکی خاک در یک خاک شور – سدیمی    </p>

محمدرضا امداد1، مهرداد شهابیان 2، سید محمود سمر 3 تاثیرمدیریت کم آبیاری خشکی موضعی ریشه بر عملکرد و کارایی مصرف آب پرتقال            <p>

سیمین بخست1، ابراهیم پذیرا 2، مهیار میرسهیل3         مقایسه مدل­های مختلف نفوذپذیری در خاک­های شور- سدیمی    </p>

محمد سعید تدین  و غلامرضا معاف­پوریان     اثرکود های زیست محرک و براسینواستروئید بر تنش خشکی انگور رقم خلیلی در شرایط دیم    <p>

محمدتقی تیرگرسلطانی1، منوچهر گرجی2 و محمدحسین محمدی3  تعیین بهترین مدل توزیع اندازه خاکدانه­ با استفاده از شاخص­های آماری            </p>

محمد جره1، حسین بیات1، علی اکبر صفری سنجانی1، ناصر دواتگر2      بهره گیری از تئوری فراکتالی در بهبود برآورد شاخص مخروطی <p>

وحیدرضا جلالی و مهدی همایی        رویکردی جدید در تخمین جرم ویژۀ حقیقی خاک با استفاده از ویژگیهای در دسترس خاک        </p>

فرشید حیدری1، علی رسول­زاده2، علی رضا سپاسخواه3، علی اصغری4، اکبر قویدل5        تأثیر برگرداندن بقایای گیاهی و سوزاندن آنها بر پایداری خاکدانه­ها و منحنی مشخصه آب خاک             <p>

بی‍‍ژن خلیل مقدم1،‍‍‍ پرستو میساقی2،شجاع قربانی دشتکی3            کاربرد روش ترکیبی کریجینگ- رگرسیون چند متغیره خطی در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک        </p>

صمد دربندی، صابره دربندی، مجتبی جلیل زاده، صابر تقوی       ارزیابی یک مدل بیلان حجمی شبیه ساز رطوبت خاک تحت شرایط مزرعه ای            <p>

ناصر دوات‌گر1 ، محمدرضا نیشابوری2 و علیرضا سپاسخواه3   ارزیابی عوامل مؤثر در کارایی تولید آب در مقیاس ناحیه‌ای با استفاده از تلفیق تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و خوشه‌بندی فازی    </p>

خسرو دودکانلوی میلان1، علی­رضا داودیان دهکردی2، افشین هنربخش2، مهدی پژوهش3    بررسی اثر توپوگرافی بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک حوزه آبخیز سینی و برجوئی شهرستان لردگان      <p>

مهدی رحمتی1، محمد رضا نیشابوری2 و کلود دوسان3  پیش بینی هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک با استفاده از هدایت الکتریکی و PSD            </p>

اصغر رحیمی1، شهاب مداح حسینی2، حسین بازرگان هرندی3، عیسی اسفندیارپور4            تغییرات پتانسیل آب برگ و محتوای آب نسبی در تنش خشکی تدریجی دو گونه­ی دارویی اسفرزه و پسیلیوم           <p>

محمد حسین رحیمیان1 ، علیرضا شکری2 ، محمد دانشوری3 ، حسین کریمی4 ، حمید رضا ذبیحی5          بررسی اثر استفاده از آب مغناطیس شده برعملکرد سیب زمینی در شرایط شور            </p>

رضا سکوتی اسکوئی، محمد حسین مهدیان، ابراهیم بروشکه، کورش کمالی   توسعه توابع انتقالی خاک برای پیش بینی  شدت نفوذپذیری در عرصه‌های‌ پخش سیلاب     <p>

لیلا رضائی1، ناصر دواتگر2، محمود شعبانپور شهرستانی3       مقایسه مدل آریا و پاریس و مدل فرکتالی هانگ برای شبیه سازی منحنی مشخصه رطوبتی خاک       </p>

محمد رمضانپور1، جمیل قادری2، محمد تقی اعلمی3      مطالعه وضعیت آب زیرزمینی با استفاده از مدل کامپیوتریPMWIN  (مطالعه موردی دشت اردبیل)        <p>

جواد سرحدی       اثر مدیریت مصرف آب بر کاهش عارضه خشکیدگی خوشه خرما </p>

مریم شکوری کتیگری1، ناصر دواتگر2، محمود شعبانپور 3و حسین اسدی4           بهینه سازی نمونه­برداری کربن آلی در خاک های شالیزاری با استفاده از تلفیق آمار مکانی و آمار کلاسیک  <p>

سلمان فکری1 و محمود شعبانپور2    بررسی تاثیر زهکشی و روشهای مختلف خاک ورزی بر کربن آلی، هدایت الکتریکی و pH خاک            </p>

نجمه قربانی قهفرخی، فایز رئیسی گهروئی و شجاع قربانی دشتکی            کارآمدی روش اولتراسونیک در انتشار و تفکیک ذرات اولیه خاک­های مرتعی با مدیریت متفاوت    <p>

زهرا کاظمی1، محمدرضا نیشابوری2، شاهین اوستان3، محمد مقدم4         تخمین LLWR با استفاده از توابع انتقالی         </p>

علیداد کرمی1، مهدی همایی2، محمد بای­بوردی2 - محمد محمودیان شوشتری3        کاربرد مقیاس سازی در بیان کمّی تغییرپذیری مکانی پارامترهای مدل های نفوذ آب به خاک در پهنة وسیع      <p>

سیده زانا محلاتی1، حسینعلی بهرامی2 و اسماعیل دردی پور3     استفاده از کپسول های رسی متخلخل جهت بررسی اثرات آب شور بر روی شاخص‌های زراعی گیاه گوجه فرنگی            </p>

حسین مرادی باصری1، شجاع قربانی دشتکی2، جواد گیوی3، حبیب خداوردی‌لو4، بیژن خلیل‌مقدم5      تعیین هدایت آبی اشباع خاک براساس ضریب انبساط‌پذیری خطی  <p>

 مریم منیشداوی1، علیرضا جعفرنژادی2، حسین شیرانی3، غلامعباس صیاد4          مقایسه استفاده از دو روش مدل سازی مستقیم و معکوس در پیش بینی حرکت باکتری اشریشیاکولی در خاک بوسیله مدل HYDRUS-1D                      </p>

سید علی اکبر موسوی1 و علیرضا سپاسخواه2 اثر کیفیت آب بر هدایت هیدرولیکی نزدیک به اشباع خاک در مکش های مختلف        <p>

سیده مهرنوش میربابائی1،  محمود شعبانپور شهرستانی2،  علی اصغر ذوالفقاری3    تعیین آب گریزی و زاویه ی تماس آب با خاک در برخی از خاک های استان گیلان  و بررسی رابطه ی برخی پارامتر ها با زاویه ی تماس آب با خاک      </p>

یوسف هاشمی نژاد            پایش و مدیریت شوری خاک در شرایط فاریاب با استفاده از تععینگر جبهه رطوبتی   <p>

گلایه یوسفی1، علی­اکبر محبوبی1، محمد­رضا مصدقی2، آزاده صفادوست1          بررسی اثر درازمدت نوع کشت بر حرکت برومید لیتیم در شرایط جریان غیراشباع      </p>

فریده یاراحمدی1، احمد لندی2،محمد امین آسودار3         اثر روش­های خاکورزی و آبیاری بر تصاعد دی­اکسید کربن در کشت گندم            <p>

 عباس احمدی و رضا سکوتی          کارایی شبکه‏های عصبی مصنوعی در برآورد شدت فرسایش خاک            </p>

حسین اسدی، علی رئیسوندی، لیلا نظمی و بهروز مهدیزاده          تأثیر مدیریت و کاربری اراضی بر برخی ویژگی­های کیفی خاک <p>

منیره افضل­پور1. علی اکبر صفری سنجانی2 بررسی پیامد کیفیت مانده­های گیاهی بر پایداری خاکدانه­ها         </p>

منوچهر امیری1، هادی‌نظری‌پویا1، حمید رضا پیروان   پیش‌گویی شکل فرسایش در خاکهای مارنی همدان بکمک توابع فیشر            <p>

شهرام امیدواری1،داود نیک‌کامی2، عبدالرحمن برزگر3، محمدحسن مسیح‌آبادی          بررسی پسرفت کیفیت خاک با استفاده از مدل GLASOD در واحدهای فتومورفیک در حوزه آبخیز هنام (استان لرستان)            </p>

ساناز توحیدلو1، علیرضا واعظی2، محمد حسین محمدی3، ابراهیم احمدی    اثر پلی­وینیل­استات  بر تراکم و مقاومت خاک مارنی در برابر ضربه قطرات باران        <p>

مرمر ثابتی زاده،  منوچهر گرجی، مهدی شرفا، احمدعلی پور بابایی           اثر قارچ  P.chrysospaorumدر حضور دو نوع ماده آلی بر پایداری خاکدانه   </p>

هادی ثانی­خانی1، پیام خسروی­نیا1، بهاره صولتی2، سروین زمان­زاد قویدل3، محمد علی خراسانی4 شبیه­سازی رواناب و فرسایش خاک ناشی از بارش با استفاده از روش ماشین­های سلولی <p>

کامران چپی1، *        عطااله شیرزادی          اولویت‌بندی حوزه‌های آبخیز در مقابل فرسایش آبی بر اساس پارامترهای ژئومورفولوژیکی، مورفومتری و GIS           </p>

حسین خوشرنگ1 و حسین اسدی      بررسی اثر خاکورزی و موقعیت شیب بر پایداری خاکدانه با استفاده از نمایه­های مختلف پایداری         <p>

مریم رضایی پاشا*1، عطا اله کاویان2 و قربان وهاب زاده2       تغییرات فرسایش پذیری خاک در کاربری اراضی مختلف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیان)      </p>

نسرین زلکی بدیلی1، غلامعباس صیاد2، کاظم حمادی3، سمیرا اخوان4 و علی عبدی  شبیه­سازی رواناب ماهانه حوضه آبخیز سد مارون (ایدنک) با استفاده ازمدل  SWAT2005       <p>

سیده نساء سید العلماء1، حسین اسدی1 و محسن زواره2 تاثیر بلند مدت شخم بر جابه­جایی و برخی ویژگی­های خاک (مطالعه موردی: توتکابن)            </p>

الهه سیمایی1،  ابراهیم بابائیان2 و حسینعلی بهرامی       بررسی روند تغییرات زمانی-مکانی ریزگردها و ارتباط آن­ با عوامل اقلیمی در غرب ایران      <p>

حسین شهاب آرخازلو1، غلامحسین حق نیا2، حجت امامی3، علیرضا کریمی کارویه  بررسی تاثیر شاخص­های کیفیت خاک بر فرسایش­پذیری خاک­های کشاورزی و مرتع           </p>

محمد حسن صادقی روش1، حسن احمدی2، غلامرضا زهتابیان     کاربرد مدل تاکسنومی توسعه یافته به منظور پهنه بندی پتانسیل خطر فرسایش بادی در منطقه خضرآباد یزد            <p>

الهام علیدوست و حسین اسدی           تعیین ترکیبی از مناسب ترین ردیاب ها برای منشایابی رسوبات (مطالعه موردی در حوضه آبخیز ناورود تالش)     </p>

شکوه کریمی، 2 علی­رضا واعظی،3 محمدحسین محمدی            اثر رطوبت اولیه بر پاشمان ذرات خاک تحت باران شبیه­سازی شده          <p>

منّانه اکبری­مهر1، رامین نقدی         برآورد مقدار تلفات خاک مسیرهای چوبکشی به منظور کاربرد انحراف­دهنده­های آب           </p>

الهه موسوی کیاسری1، داوود نیک‌کامی2، محمد‌حسین مهدیان3 و ابراهیم پذیرا4       معرفی شاخص جدید فرسایندگی باران با استفاده از آمار کرت‌های  فرسایش در استان اصفهان <p>

سید رضا مهدوی اردکانی1، محمد جعفری2، سید رضا فانی         جنگل کاری وتأثیر آن بر خاک مناطق کویری (مطالعه موردی کویر چاه افضل)            </p>

 سیده مهرنوش میربابائی1،  محمود شعبانپور شهرستانی2،  علی اصغر ذوالفقاری3 ، کامبیز طاهری4   بررسی وجود خاک­های آب­گریز در غرب استان گیلان و تغییرات فصلی آب­گریزی خاک     <p>

محمد رضا میرزایی1، استفان قوی2، رادو هورود3       روش استرئوفتوگرامتری برای مطالعه خصوصیات سطحی خاک (کالیبراسیون پارامترهای دوربین)  </p>

سیروس حسن پور1، صالح آرخی2، افشین شعبانی3      بررسی نفوذ پذیری آب در سطوح مختلف رسوبات سیلاب جهت اطمینان از مکان­یابی عرصه­های پخش سیلاب در محیط GIS        <p>

مهرداد محمد نیا، سید علی ابطحی       تاثیر تیمارهای مختلف کود دامی و گچ بر نیاز آبشویی و برخی پارامترهای زه آب خروجی از ستون های خاک شور در شرایط اشباع             </p>

جلال شایگان، محمد‌جعفر ملکوتی      مدلسازی نحوه پراکنش آلودگی هیدروکربنی در خاک محدودة پالایشگاه سرخون        <p>

مهدی طاهری، حسین جعفری، محمد تکاسی ، لیلا تابنده و تورج خوش زمان            پهنه بندی وضعیت آلودگی روی و مس در خاک های اراضی زراعی آبی شهرستان زنجان            </p>

امیر فتوت، غلامحسین حق نیا           شکل‌های شیمیایی فلز سنگین نقره در دو خاک آهکی و غیرآهکی     <p>

محسن فرحبخش، مهران کیانی راد، غلام باقری مرندی    استفاده از اسید هومیک و اسید فولویک به منظور ارتقای روش اصلاحی الکتروسینتیک در یک خاک آلوده به نیکل       </p>

حسن توفیقی         سینتیک آزاد شدن منگنز از خاک و رابطه پارامترهای سینتیکی با جذب منگنز توسط گیاه سورگوم        <p>

بابک بحرینی نژاد، محسن دهقانی،مسعود تدین نژاد        مطالعه پتانسیل گیاهان مرتعی و خودرو منطقه ایرانکوه در پاکسازی خاکهای آلوده به عنصر کادمیم       </p>

مجید باقرنژاد، نجفعلی کریمیان، حمیدرضا جابری پوده   جذب سطحی رقابتی سرب، مس، کادمیم، و روی در چندخاک آهکی استان فارس       <p>

مجید افیونی، محمدعلی حاج عباسی    بررسی میزان جذب فلورید توسط دو گیاه اسفناج و یونجه            </p>

محسن سلیمانی، علی عباسپور، حمیدرضا روستا           اثرکادمیم و سرب بر جذب سیدروفور تری هیدروکسامات (دسفرال) روی کانی مونت­موریلونیت  <p>

زهره شیرازی      اثر قدرت یونی و نسبت جذبی سدیم بر تحرک سرب در دو خاک آهکی        </p>

مهران شیروانی، حسین شریعتمداری  هم­دماهای جذب مس بوسیله کانیهای سپیولیت و پالیگورسکیت     <p>

            تاثیر لئوناردیت (Leonardite) بر سینتیک دفعی کادمیم (Cd) در خاکهای حاصله از مواد مادری متفاوت            </p>

مهران هودجی، حمیدرضا جوانمرد     اثر کاربرد اسید هومیک بر گیاه پالائی سطوح مختلف سرب از خاک آلوده توسط گیاه کلزا (.Brassica napus L)           <p>

آزاده میخک، محمد زمان کسایی، الهه معتمدی   حذف نیترات از آب توسط ذرات نانو آهن پوشیده بر کوارتز         </p>

محمد علی بهمنیار، مهدی قاجار سپانلو            بررسی تغییر غلظت فلزات سنگین (نیکل و کروم)خاک در اثر کاربرد سه سال متوالی کمپوست زباله شهری    <p>

عبدالمجید ثامنی، مجید باقرنژاد، مهدی نجفی قیری          سینتیک واجذب روی  به­وسیله­ی اجزاء شن، سیلت و رس در خاک‌های آهکی جنوب ایران      </p>

محسن فرحبخش،  غلامرضا ثواقبی    بررسی همبستگی پارامترهای جذب علف­کش گلیفوسایت با برخی ویژگی­های خاک <p>

حسن توفیقی         سینتیک تثبیت رقابتی آمونیوم و پتاسیم در بخش­ سیلت برخی از خاک­های ایران      </p>

اکبر فرقانی          تغییر شکل کادمیم با گذشت زمان در خاک­های تیماری با کادمیم کلرید       <p>

ندا مرادی، میرحسن رسولی صدقیانی، و بابک عبدالهی   بررسی تأثیر غلظت اسید مالیک بر ویژگی­های جذب فسفر در برخی خاکهای آهکی            </p>

محسن جلالی        نقش بقایای گیاهی در تغییر خصوصیات شیمیایی خاک­های شور و سدیک  <p>

کامران میرزاشاهی،  عبدالمحمد در یاشناسو  سید حسین محمودی نژاد دزفولی           بررسی اثرات فسفر تازه و باقیمانده در تناوب زراعی گندم – ذرت      </p>

امیر فتوت، رضا خراسانی تاثیر نانوذرات آهن صفرظرفیتی بر توزیع شیمیایی نیکل و کادمیوم در یک خاک آهکی           <p>

قاسم رحیمی، صفر معروفی بررسی ارتباط اشکال فسفرمعدنی با توزیع اندازه ذرات رسوبات در قسمتی از حوضه سد اکباتان- همدان </p>

سید غفور علوی هشتجین  و سمیه فلاحی مطلق تعیین غلظت سلنیوم و جیوه در آب، خاک، رسوبات و گیاهان رشد یافته در محل تلاقی رودخانه های ارس و پاخیرچای: بررسی نقش احتمالی معدن مس سونگون         <p>

محسن جلالی        معدنی شدن نیتروژن در دو خاک آهکی اصلاح شده با اصلاح کننده­های آلی            </p>

 مرجان مهدوی، راضیه کاظمی و نسرین بقایی هضم و آزاد‌سازی کربوهیدرات‌های خاک با روش‌ها و محلول‌های مختلف    <p>

رسول راهنمائی و محمد جعفر ملکوتی            هم دماهای جذب و واجذب بور درکلسایت         </p>

حسین خادمی        غلظت برخی فلزات سنگین در گردوغبار شهر اصفهان و شهرهای مجاور   <p>

حسین اسدی         مدل­سازی فرآیند حذف نیترات از آب در ستون جاذب حاوی رزین Purolite A-400 با استفاده از مدل توماس     </p>

شعله قطب رزمجو، امیر حسین چرخابی          تأثیر مدیریت دفع زباله بر کیفیت رسوبات سطحی رودخانه سیاهرود          <p>

سید بهمن موسوی  آهسته رهش کود شیمیایی با استفاده از هیدروژل نانوکامپوزیت بر پایه بیوپلیمر کاراگینان        </p>

مهران شیروانی، حسین شریعتمداری، محمد مهدی مجیدی تغییرات زمانی اشکال شیمیایی روی در فواصل مختلف از ریزوسفر ذرت   <p>

علیرضا سفیانیان، سیما فاخران، نورالله میرغفاری         ارزیابی اثر فعالیت­های کشاورزی بر تجمع فلز کبالت در خاک استان همدان            </p>

علی اصغر جعفرزاده1* ، طرلان شیخاوندی2، ویدا منتخبی کلجاهی3، محمدرضا نیشابوری1 و شکرالله اصغری4 تاثیرکاربرد کود گاوی پوسیده و ورمی‌کمپوست روی خواص میکرومرفولوژیک در یک خاک لوم‌شنی           <p>

حسین رضائی1، علی­اصغر جعفرزاده2، مسلم ثروتی3و فرزین شهبازی4 ارتباط مقدار و شکل­های تجمعی بقایای آلی در خاک با نوع کاربری اراضی   </p>

فریده رضایی1، فرهاد خرمالی2، سید جواد حسینی فرد3             هوادیدگی کانی های موجود در بخش رس و سیلت خاک مالی سولز تحت تاثیر ریشه گیاه ذرت     <p>

محمدباقررضایی1، کاظم رنگزن2، امیرحسین رمضانپوراصفهانی3، برات مجردی4 شناسایی کانی­­های کائوینیت، ایلیت و کلسیت در خاک با استفاده از تصاویر فراطیفی هایپریون و داده­های حاصل از طیف­سنجی میدانی با دستگاه طیف­سنج فیلداسپکت   </p>

مجتبی زراعت پیشه1* و فرهاد خرمالی2        بررسی منشأ و میکرومورفولوژی پیدایش آهک و گچ در خاک‌های لسی شمال ایران   <p>

سعیده کسلخه1، فرهاد خرمالی2، فرشاد کیانی 3 ، مجتبی بارانی مطلق4      مطالعات میکروسکوپی پوسته­های گلسنگی در تپه­های لسی آلاگل استان گلستان        </p>

سید بهمن موسوی1، علی اصغر جعفرزاده2، محمد رضا نیشابوری2، شاهین اوستان2 ، ولی فیضی اصل3 و اسماعیل کریمی1        بررسی روند تجزیه کود سبز در خاک با استفاده از مطالعات میکرومورفولوژیکی خاک      <p>

زینب نادری زاده1و حسین خادمی2   هوادیدگی بیولوژیکی بیوتیت و رهاسازی پتاسیم از آن تحت تأثیر ماده آلی    </p>

 سهیلا سادات هاشمی*1 ، مجید باقرنژاد 2      تغییرات کانی پالیگورسکایت در خاکهای گچی تحت اثر رژیمهای رطوبتی متفاوت    <p>

زهرا یزدانی جهرمی1، احمد حیدری2 ، شهلا محمودی3  اثر بخشی کانی پالی­گوروسکایت بر روی خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک های منطقه تی چنگ جهرم از توابع استان فارس  </p>

مهسا نوریان1، محمد امیر دلاور2، معصومه سپردار3   ویژگی‌های مینرالوژی و میکرومورفولوژیکی پوسته‌های نمکی دشت اشتهارد           <p>

 حمیدرضا اولیایی             مطالعه میکرومورفولوژیکی اکسیدهای آهن و منگنز در برخی خاک­های استان کهگیلویه و بویراحمد     </p>

حسن لطفی پارسا*1، حسین خادمی2، آسیه هادی­نژاد1  تغییرات زمانی کانی­شناسی فلوگوپیت تحت ریزوسفر یونجه (Medicago sativa L.)            <p>

ابوالفضل آبکار1، علی اکبر آبکار2، هادی قربانی3، عزیز مومنی4، محمود فاضلی5   پردازش داده ها، اطلاعات و نمایش نقشه های خاک شناسی به کمک سیستم گوگل ارت      </p>

عباس امینی فسخودی1، محسن باقری بداغ‌آبادی2، نورایر تومانیان3          تعیین اهمیت نسبی و ترکیب ویژگی­های خاک در مطالعات محیطی با استفاده از تکنیک آنتروپی   <p>

محسن باقری بداغ‌آبادی1، محمدحسن صالحی2، جهانگرد محمدی2،عیسی اسفندیارپور3 و نورایر تومانیان4         بهبود و بهنگام‌سازی نقشه‌های موجود خاک با استفاده ازمدل استنباطی خاک- سرزمین (SoLIM)            </p>

حسین بیات1، ناصر دواتگر2           ایجاد توابع انتقالی برای بهبود تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی با استفاده از سطح ویژه    <p>

نیکو حمزه پور1، نورایر تومانیان2 و مصطفی کریمیان اقبال3     حل معادلات  کریجینگ معمولی و تخمین مکانی شوری خاک های بخشی از دشت ارومیه با استفاده از نرم افزار اکسل   </p>

فریدون سرمدیان1، نورایر تومانیان2، روح­الله تقی­زاده مهرجردی3، اعظم جعفری4            طراحی الگوی نمونه­برداری با استفاده از مربع لاتین جهت تهیه نقشه رقومی خاک     <p>

 غلامرضا شاه نظرپور*1، احمد جلالیان2، شمس الله ایوبی3، حسین خادمی4          کارائی منطق فازی در تعیین تناسب کیفی اراضی کشت گندم در منطقه مبارکه و زرین­شهر استان اصفهان  </p>

 اسماء شعبانی1، غلامحسین حق نیا2، علیرضا کریمی3 ، ملک مسعود احمدی4        پیش بینی عملکرد گندم دیم به کمک شبکه های عصبی مصنوعی درمنطقه سیساب استان خراسان شمالی           <p>

 محمد رضا ملکی  بهینه سازی توصیه کود فسفره بوسیله طیف سنجی خاک و کود دهی نرخ متغیر        </p>

فهیمه نصرتی کاریزک1، سید علیرضا موحدی نائینی2، ابوطالب هزارجریبی3، قربانعلی روشنی4، امیر احمد دهقانی5      تعیین فاکتورهای موثر بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک و شبکه عصبی مصنوعی      <p>

اعظم جعفری، شمس الله ایوبی و حسین خادمی1 کاربرد مدل درختی توسعه یافته در پیش­بینی مکانی کلاس­های خاک        </p>

محسن سلیمانی 1، محسن حمیدپور 2، جان کریستنسن3   ارزیابی تجزیه­ی هیدروکربن­های نفتی در خاک با استفاده از روش شیمیومتری      <p>

پریسا آجودانی 1، رضا سکوتی اسکوئی 2       کاربرد مقایسه‌ای روش‌های زمین آمار برای پیش بینی مکانی کربن آلی خاک </p>

فاطمه سادات آقامیر محمد علی1، امیر بهرامی1، فرید باقری2، مریم رنجبر آتشی3 و محمود شعبانپور شهرستانی3.           بررسی اثر تبدیل جنگل به باغ چای بر خصوصیات شیمیایی خاک در استان گیلان           <p>

فرهاد خرمالی1 و کورتیس مانگر2    مطالعه ایزوتوپی پایدار کربن آلی و معدنی خاک در زیست-اقلیم های مختلف </p>

رحمان سجادی‌نیک*1، علیرضا یدوی2، حمیدرضا بلوچی2، ابراهیم فتاحی نژاد3       بررسی اثر کودهای شیمیایی و آلی به کار رفته درکنجد بر خصوصیات شیمیایی خاک  <p>

رضا سلیمانی1، کوروش کمالی2 ، محمد حسین مهدیان2 و ایاد اعظمی1      تأثیر پخش سیلاب بر کربن آلی، فسفر، پتاسیم و ظرفیت تبادل کاتیونی یک خاک شنی      </p>

 احمدطولابی فرد1،  سیروس جعفری2 ، احمد گلچین3    تغییر کاربری اراضی بکر به اراضی تحت کشت نیشکر و محصولات تناوبی  و تاثیر آن بر خصوصیات کیفی خاک در استان خوزستان      <p>

احسان کمالی مسکونی1، سید فخرالدین افضلی2، افشین مروت3 و محمد امین کمالی4  تاثیر آبیاری سیلابی بر خصوصیات خاک در اراضی زیر دست سد بیغرد      </p>

فیروز مردانی1* و بایزید یوسفی2    بررسی تاثیر استفاده از پوشش خاک (مالچ) بر رشد و زنده مانی ژنوتیپهای گردو  (Juglans regia ) در اراضی جنگلی رها شده استان کردستان          <p>

سید حمیدرضا میرقادری، سید حمید حبیبیان، مجید عباسی زاده      تبدیل دیمزارها به باغات بادام دیم و تاثیر آن در بهبود کیفیت خاک منطقه دژکرد شهرستان اقلید      </p>

سمیه ناصری1، سید اکبر جوادی2، محمد جعفری3، محمد زادبر4  ارزیابی خصوصیات خاک پس از عملیات تثبیت شن های روان با گونه Haloxylon ammodendron در شمال شرق ایران       <p>

حمید نیک نهاد1،عبدالباسط آق آتابای2، عیسی جعفری2  بررسی اثرات احیای پوشش گیاهی بر برخی خصوصیات خاک(مطالعه موردی:چپرقویمه گنبدکاووس)         </p>

سعید ورامش1*، سید محسن حسینی2، نوراله عبدی3     اثرات جنگل­کاری بر ترسیب کربن خاک و احیای اراضی بایر    <p>

معصومه عباسی*1، نصرت اله نجفی2 ، ناصر علی اصغرزاد3، شاهین اوستان4     تأثیر غرقاب و کودهای آلی و شیمیایی بر شیمی محلول خاک در طول دورۀ رشد گیاه برنج           </p>

نصرت اله نجفی*1 و حسن توفیقی2   تغییرات فسفر قابل­جذب و شکل­های فسفر معدنی پس از افزودن کود فسفر در خاک­های شالیزاری شمال ایران      <p>

سلمان دستان1*، آرش قاسمی میانایی1، حمیدرضا مبصر2، رامین عرب3، محمدجواد میرهادی1          "نتایج کاربرد کود سیلیس و پتاس بر شاخص‌های زراعی و عملکرد دانه

برنج رقم طارم هاشمی"      </p>

لینک      نظرات ()