" /> تلفن تماس o9373711949
      تلفن تماس o9373711949 ()
  : - <-->

میترا ابراهیمی*1، علیرضا فلاح2، محمدرضا ساریخانی3و محمد طاهر نظامی4

مقایسه کارآیی باکتریهای تجزیه کننده مواد نفتی در حضور سه ماده نفتی (گازوئیل، تولوئن و فنانترن)

<p>

هاشم آرام، احمد گلچین، سعید شفیعی، راحله جنابی حق پرست

بررسی اثرات روی و کادمیم بر درصد زنده مانی و تعداد کوکون کرم خاکی گونهEisenia fotida  در خاک­های آهکی

</p>

انور اسدی جلودار1، کاظم خاوازی2، محمد لطف اللهی3 و محمد طاهر نظامی4

بررسی تاثیر باکتریهای سودوموناس فلورسنت محرک رشد گیاه بر عملکرد و صفات زراعی پنبه در دشت مغان.

<p>

هادی اسدی رحمانی1، محمد علی خودشناس2، اکبر همتی3، محمد تکاسی4، منوچهر کلهر5، عبدالمحمد محنت کش6، میترا افشاری7، کاظم خاوازی8 و مهدیه شمشیری پور9

بررسی تاثیر کاربرد کود مکمل نیتروژنی بر رشد، عملکرد و تثبیت بیولوژیک نیتروژن در لوبیا

</p>

هادی اسدی رحمانی1، نصرت اله منتجبی2، و احمد اخیانی3، احمد اصغرزاده4، کبری ثقفی5، ویدا همتی6، خدیجه اربابی7 و اکرم اوتادی8

جداسازی و شناسایی سودوموناسهای محرک رشد گیاه و تاثیر آنها بر عملکرد کلزا

<p>

عاطفه اسماعیلی1، احمدعلی پوربابایی2، حسینعلی علیخانی3، رخساره خلیلی1

تجزیه زیستی پلی­اتیلن با دانسیته پایین توسط جدایه­های قارچ و باکتری جدا شده از خاکهای مکانهای دفن زباله

</p>

میترا افشاری1، احمد اصغرزاده2، کاظم خاوازی3، هادی اسدی رحمانی4، فرهاد رجالی5،  عبدالحسین ضیائیان6، رامین ایرانی پور7، علی چراتی آرایی8 ، سعید غالبی9، انور اسدی جلودار10، مسعود کاظمی طلاچی11، مصلح الدین رضایی12، سعید جواهری13، منوچهر کلهر14

بررسی اثربخشی برخی از مایه­تلقیح­های داخلی و خارجی  برای افزایش رشد، عملکرد و تثبیت  نیتروژن در سویا

<p>

منیره افضل­پور1. علی اکبر صفری سنجانی2

بررسی پیامد کیفیت مانده­های گیاهی بر کربن زیتوده و همه کربن آلی خاک

</p>

سمانه امان آبادی1، مهدی شرفا2، حسینعلی علیخانی3

بررسی اثر سطوح مختلف کمپوست آزولا بر جمعیت و تنفس میکروارگانیسم‏های خاکزی در دو سطح رطوبی قبل و بعد از کشت گندم

<p>

ستاره امانی­فر1، ناصر علی­اصغرزاد2، نصرت­اله نجفی3، شاهین اوستان4، صاحبعلی بلندنظر5

ﺗﺄثیر قارچ­های آربوسکولار بر ویژگی­های رشد و گره­بندی گیاه یونجه با باکتری سینوریزوبیوم ملیلوتی در یک خاک آلوده به سرب

</p>

پرنگ امیری1، اسمعیل نبی زاده 2، عزیز مجیدی3، میرحسن رسولی صدقیانی4

 تأثیر قارچ میکوریزا و تنش خشکی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ذرت

<p>

 عفیفی امین1‏‏، معتمدی حسین2، لیلوی هادی3 ، علیزاده بهرام4 و عموپور بهنمیری مصطفی1

بهینه سازی شرایط رشد باکتری های تجزیه کننده ترکیبات نفتی موجود در پسماند نفتی به منظور زیست پالایش توسط آنها

</p>

 مهرزاد انصاری1، محمد جعفر ملکوتی1، کاظم خاوازی3

استفاده از 65Zn در بررسی نقش باکتری Pseudomonas aeruginosa strain MPFM در افزایش میزان روی قابل دسترس گیاه

<p>

 مهرزاد انصاری1، محمد جعفر ملکوتی1 و کاظم خاوازی3

بررسی نقش باکتری Pseudomonas fluorescens strain 187 به عنوان باکتری حل کننده روی در تامین نیاز روی (Zn) گیاه

</p>

صنم بای بوردی1 ، حسین میر سید حسینی2، علیرضا فلاح3 ، سارا خیامی

تأثیر باکتری های حل کننده فسفر در سه خاک با سطوح مختلف فسفر بر درصد فسفر در گیاه ذرت

<p>

حسین بشارتی1، سیده فاطمه حیدرنژاد

بررسی میزان اکسیداسیون گوگرد و آزاد­شدن برخی عناصر­غذایی در خاک­های آهکی استان­کرمان

</p>

الهام بلور1، حمیدرضا عسگری2، فرشاد کیانی3

بررسی تاثیر سیستم های مختلف خاکورزی بر تنفس میکروبی خاک (مطالعه موردی: اراضی کشاورزی شهرستان کلاله- استان گلستان)

<p>

سیده حدیثه بهاری ساروی*1، همت الله پیردشتی2، محمدعلی اسماعیلی2، ایراندخت منصوری3

تأثیر کاربرد کود بیولوژیک حل­کننده فسفات (PSM) بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی مرتبط با عملکرد گندم) لاین (N81

</p>

 سمانه تاجیک1، شمس الله ایوبی2، فرشید نوربخش

بررسی تغییرات فعالیت برخی آمیدوهیدرولازها و اشکال مختلف نیتروژن در قسمت های مختلف شیب تپه

<p>

 علیرضا توسلی1 ، ناصر علی اصغر زاد2 ، غلامرضا صالحی جوزانی3 ، احمد اصغر زاده4 و محسن مردی

تعیین تاثیر جدایه­های باکتری مزوریزوبیوم سیسری بر استقرار قارچهای میکوریز آربوسکولار در ‏ریشه و گره نخود با استفاده از روش مولکولی

</p>

علیرضا توسلی1 ، ناصر علی اصغر زاد2 ، غلامرضا صالحی جوزانی3 ، احمد اصغر زاده4 و محسن مردی

آیا مایه­زنی همزمان نخود با باکتری ریزوبیوم و قارچهای میکوریز می­تواند بر گره­بندی ریزوبیومی و کلنیزاسیون میکوریزی در ریشه تاثیر گذار باشد؟

<p>

محمد علی ثابتی امیرهنده1، علیرضا فلاح نصرت آبادی

بررسی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و ازتوباکتر کروکوکوم بر خصوصیات کیفی توتون

</p>

کبری ثقفی1، احمد اصغرزاده2،جعفر احمدی3،کاظم خاوازی4، ندا علیزاده5، وحید جعفری

بررسی تاثیر دونوع  مایه تلقیح میکروبی و ترکیب آنها بربرخی صفات فیزیولوژیکی دو رقم گندم در شرایط شور

<p>

 حسین جعفرزاده ذغالچالی1، علیرضا فلاح نصرت آبادی2، ساره رجبی اگره3 ، جواد محمد زاده نوری

بررسی تاثیر باکتری محرک رشد (PGPR) با توانایی حلالیت فسفات بر کاهش مصرف کود شیمیایی فسفره در برنج ( Oriza sativa L.)

</p>

حسین جعفرزاده ذغالچالی1 ، علیرضا فلاح نصرت آبادی2، ساره رجبی اگره3، جواد محمدزاده نوری

بررسی تاثیر باکتری محرک رشد (PGPR) با توانایی حلالیت فسفات بر جذب عناصر غذایی در برنج رقم فجر( Oriza sativa L.) در شرایط گلخانه ای

<p>

راحله جنابی حق پرست1، احمد گلچین2، احسان کهنه3

مطالعه اثر سطوح مختلف عنصر روی بر رشد کرم خاکی گونه Eisenia fotida در یک خاک آهکی

</p>

 محمد رضا حاج سید هادی1، محمد تقی درزی2، زهره قندهاری علویجه3و غلامحسین ریاضی4

تاثیر کاربرد ازتوباکتر و کود نیتروژن بر عملکرد گل  و کاروتنوئیدهای همیشه بهار

<p>

فاطمه حجت‌نوقی1، عبدالرضا اخگر2، عیسی اسفندیار‌پور2، کاظم خاوازی

 مقایسه تنوع عملکردی باکتری­های ریزوسفری و غیرریزوسفری نهال­های پسته

</p>

فاطمه حجت‌نوقی1، عبدالرضا اخگر2، عیسی اسفندیار‌پور2، حسین شیرانی2

مقایسه جمعیت باکتری­های ریزوسفری و غیرریزوسفری نهال­های پسته در خاک­هایی با خصوصیات متفاوت

<p>

صالح حسن زاده، احمد گلچین و سعید شفیعی

تاثیر آبیاری تکمیلی و تلقیح با باکتری ریزوبیوم بر عملکرد و کارایی مصرف آب در نخود رقم پیروز

</p>

گلنار حسنی1، عبدالرضا اخگر2، احمد تاج­آبادی­پور3، نازنین خاکی­پور

جداسازی، شناسایی و بررسی خصوصیات محرک رشد سودوموناس­های فلورسنت ریزوسفری نهال­های پسته

<p>

حسن حقیقت نیا 1، فرهاد رجالی2 و حبیب اله نادیان

تاثیر دو گونه قارچ میکوریزا- آربسکولار بر برخی پارامترهای رشد رویشی پایه مرکبات Citrus volkameriana  تحت  تنش خشکی

</p>

حسن حقیقت نیا 1، حبیب اله نادیان2 ،  فرهاد رجالی3  و عبدالامیر معزی

تاثیر دو گونه قارچ میکوریزا- آربسکولار بر جذب عناصر غذایی و برخی ویژگی های دیگر روی پایه مرکبات  Citrus volkameriana  تحت  تنش خشکی

<p>

آیدین حمیدی1، احمد اصغرزاده2 و رجب چوکان3

بررسی اثرPGPR بر میزان برخی عناصر معدنی دانه دورگ های دیررس ذرت

</p>

سیده فاطمه حیدرنژاد1، حسین بشارتی

بررسی میزان اکسیداسیون گوگرد و آزاد­شدن برخی عناصر­غذایی در خاک­های آهکی استان­مازندران

<p>

سیده فاطمه حیدرنژاد1، حسین بشارتی2 و پریسا شاهین رخسار3

بررسی میزان اکسیداسیون گوگرد و آزاد شدن برخی عناصر غذایی در خاکهای آهکی استان آذربایجان شرقی

</p>

زهرا حیدریان*1، ناصر علی اصغرزاد2، محمدرضا ساریخانی

تأثیر ایزوله­های باکتری Azospirillum بر تندش و رشد جوانه گندم در شرایط درون شیشه­ای

<p>

رخساره خلیلی1* ، حسینعلی علیخانی2 ، مهدی زارعی3 و سمانه رحمت پور4

تاثیر تلقیح قارچ میکوریز آربسکولار و باکتری های Pseudomonas fluorescens متحمل به خشکی بر عملکرد گیاه گندم در شرایط تنش خشکی

</p>

رخساره خلیلی1* ، حسینعلی علیخانی2 ، مهدی زارعی3 ، عاطفه اسماعیلی4و لیلا محمدی5

بررسی توان انحلال فسفات های نامحلول و تولید سیدروفور توسط باکتری های Pseudomonas fluorescens متحمل به خشکی

<p>

مریم خلیلی راد*1، فرشید نوربخش2، احمد جلالیان 2 مصطفی کریمیان اقبال3

اثر موقعیت شیب بر میزان همبستگی بین کربن آلی و برخی ویژگی های بیولوژیک خاک

</p>

محمد علی خودشناس1* محمد رضا لک1 ، جواد قدبیکلو1 و مسعود دادیور1

مقایسه چند سویه ریزوبیوم و منابع مختلف کود بر عملکرد لوبیا وکارایی مصرف نیتروژن

<p>

سارا خیامی1، حسین میرسید حسینی2، حسین بشارتی3، علیرضا فلاح3، صنم بای بوردی1

بررسی اثرات تلقیح میگروارگانیسم های حل کننده فسفات بر محتوای فسفرگیاه و خاک در چند خاک آهکی با مقادیر فسفر متفاوت

</p>

حمید دهقان منشادی1، محمدعلی بهمنیار2، سروش سالک گیلانی3، امیر لکزیان4، هانی قنبری5

تغییرات فعالیت آنزیمی خاک در کاربرد چند ساله کود شیمیایی، کمپوست و ورمی کمپوست غنی شده با کود شیمیایی در مرحله رویشی گیاه ریحان (Ocimum basilicum)

<p>

حمید دهقان منشادی1، محمدعلی بهمنیار2، امیر لکزیان3، سروش سالک گیلانی4، هانی قنبری

اثرات اصلاح کننده­های مختلف آلی بر بیوماس میکروبی و فعالیت آنزیم اوره­آز خاک تحت کشت گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum)

</p>

فرهاد رجالی1،اشرف اسمعیلی زاد2، هادی اسدی رحمانی1 ، ویدا همتی2 ،مهدیه شمشیری پور2

بررسی تاثیر گونه های مختلف قارچهای میکوریز اربسکولار در جذب عناصر معدنی گیاه گندم در شرایط تنش خشکی

<p>

فرهاد رجالی1،اشرف اسمعیلی زاد2، کاظم خاوازی1، ویدا همتی2، میترا افشاری

بررسی تاثیر گونه های مختلف قارچهای میکوریز آربوسکولار در جذب عناصر معدنی پرمصرف و کم مصرف در گندم

</p>

فاطمه رجب‎زاده مطلق1 ، حمیدرضا اصغری2 ، مجتبی ممرآبادی2 ، ناصر فرخی2 ، هادی اسدی رحمانی

بررسی کاربرد توأم قارچ میکوریزا و باکتری رایزوبیوم در سطوح مختلف نیتروژن بر برخی شاخصهای رشد گیاه لوبیاقرمز

<p>

فاطمه رجب‎زاده مطلق1 ، حمیدرضا اصغری2 ، هادی اسدی رحمانی

بررسی کاربرد توأم قارچ میکوریزا و باکتری سینورایزوبیوم در سطوح مختلف نیتروژن بر رشد یونجه یکساله Medicago scutellata

</p>

یاسر رحمتی خورشیدی1، محمد رضا اردکانی2 ، محمود رضا رمضانپور3 ، کاظم خاوازی4 و علی کاشانی2

مدیریت مصرف تلفیقی کود اوره و باکتری های محرک رشد در مزارع برنج

<p>

 لقمان رحیمی 1، ناصر علی اصغرزاد 2، شاهین اوستان2

اثرات سویه­های بومی ازتوباکتر کروکوکوم بر جذب و انتقال فسفر در گندم

</p>

طاهره رشیدی1، علی اکبر صفری سنجانی

ارزیابی فراوانی و کارکرد ریزجانداران در خاک ریزوسفری برخی از گیاهان کشاورزی

<p>

طاهره رشیدی1، علی اکبر صفری سنجانی

دگرگونی در فسفر فراهم و کارکرد آنزیم فسفاتاز در خاک ریزوسفری درکشت برخی از گونه های گیاهان کشاورزی

</p>

دانیال رضائی1، غلامحسین حق نیا2، امیر لکزیان3، محمد حسن زاده خیاط4 و حوریه نصیرلی5

بررسی تجزیه علف­کش آترازین به وسیله باکتری های‌ سودوموناس فلورسنس و آرژینوزا

<p>

یونس رضایی دانش1*، نرجس خاتون رامش2، میرحسن رسولی صدقیانی3، مراد جعفری

بررسی جمعیت قارچ های میکوریز آربوسکولار و کلنیزاسیون قارچی اراضی جو در منطقه دامغان

</p>

یونس رضایی دانش1*، حمید رضا اصغری2، میرحسن رسولی صدقیانی3، مراد جعفری4

بررسی وضعیت پراکنش قارچ های میکوریز آربوسکولار همراه ریزوسفر درمنه در منطقه شاهرود

<p>

محمد رضوانی1، فائزه زعفریان2، محمدرضا اردکانی3، امین فانی یزدی4، فرهاد رجالی5، قربان نورمحمدی6

بررسی کارآیی سویه‌های مختلف قارچ‌های میکوریزا در جذب آهن و روی در جو (Hordeum vulgare L.)

</p>

محمدرضا ساریخانی*1، محمدعلی ملبوبی2، ناصر علی­اصغرزاد3

بهبود تغذیه فسفر گیاه گندم در حضور باکتریهای حل­کننده فسفات

<p>

محمدرضا ساریخانی

نگاهی بر تکنیک­های مولکولی در بیولوژی خاک

</p>

ابراهیم سپهر1، فرهاد رجالی2، میرحسن رسولی صدقیانی1 و فریدون نورقلی پور2

بررسی همزیستی مایکوریزی و ارتباط آن با فسفرکارایی در غلات

<p>

فرشاد سرخی لـله لو1 و سمیه خداداده

اثر کاربرد باکتری حل کننده فسفات (Pseudomomonas fluorescence) همراه با سوپر فسفات تریپل بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم زراعی (Triticum aestivum)

</p>

ابولفضل سفیدگران1، مجتبی یوسفی راد2، مجید مجیدیان3

تاثیر باکتری های حل کننده فسفات به همراه مقادیر مختلف کود شیمیایی فسفر بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت رقم های سیب زمینی

<p>

سید حمید سلسبیلی1، احمد غلامی2، علی درخشان شادمهری2، شاهین شاهسونی2 و حمید عباس دخت2

بررسی تأثیر گوگرد، باکتری تیوباسیلوس و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی نخود و تغییر pH خاک

</p>

لیلا سلطانی1. فرشید نوربخش2

سنجش سینتیک معدنی شدن نیتروژن در خاک­های آلوده به آترازین

<p>

لیلا سلطانی1. فرشید نوربخش2

فعالیت آنزیم­های اوره­آز و ال­گلوتامیناز درخاک­های کشاورزی تحت­تاثیرعلف­کش آترازین

</p>

سعید سلیم پور1، کاظم خاوازی2، کامران میرزاشاهی 3 و سید حسین محمودی نژاد دزفولی

بررسی کارایی مایه تلقیح های مختلف برای افزایش تثبیت نیتروژن در سویا در استان خوزستان

<p>

محسن سلیمانی 1، مجید فرهودی2، سمیرا اکبر2

جداسازی، شناسایی و مقایسه باکتری­های تجزیه کننده هیدروکربن­های نفتی در خاک­های  آلوده

</p>

محسن سلیمانی 1، مجید فرهودی2، محسن حمیدپور 3، سمیرا اکبر2

بررسی و مقایسه برخی راهکارهای افزایش کارایی زیست پالایی خاک­های آلوده به هیدروکربن­های نفتی

<p>

رئوف سید شریفی1،  میر ناصر سیدی1، فریبرز پیغامی1 و کاظم خاوازی

بررسی عملکرد کمی و کیفی بیوماس تولیدی سورگوم در پاسخ به تلقیح با باکتری های محرک رشد گیاه در سطوح مختلف نیتروژن

</p>

رضا شاه­حسینی1، علی­اکبر زارع2، اصغر رحمانی3

بررسی اثر نیتروکسین و سوپرجاذب بر اجزای عملکرد نخود در کشت دیم

<p>

محمد حسین شمشیری، فاطمه پورایزدی، حمیدرضا روستا، حمیدرضا کریمی

تأثیر میکوریز و طول مدت تنش شوری بر محتوای سدیم و کلر در دانهال‌های پسته (piatacia vera)  رقم بادامی ریز زرند

</p>

ابراهیم شیرمحمدی1، ناصر علی اصغر زاده2، بهنام آزاد مرد طالش میکائیل3، ابوالفضل گیکلوی4

تأثیر قارچهای گلوموس اتونیکاتوم و گلوموس اینترارادیسز در سطوح مختلف عناصر ریزمغذی بر غلظت آهن ریشه و اندام هوایی گیاه سورگوم

<p>

ناصر شیرزاده، ناصرعلی‌اصغرزاد، نصرت‌اله نجفی

بررسی روند تغییرات تنفس پایه، تنفس ناشی از بستره و فعالیت آنزیمهای اوره‌آز و نیترات‌رداکتاز خاک در انکوباسون آن با سطوح مختلف سرب

</p>

مجتبی صدری1، محمد باقر حیدریان پور2، ابوالفضل آزادی3، مهدی زارعی4

اثر سطوح شوری، قارچ میکوریز آربسکولار و ورمی کمپوست بر رشد و جذب عناصر غذایی در گیاه سورگوم

<p>

محبوبه صفری‌ سنجانی1، علی‌ اکبر صفری‌ سنجانی2

پیامد کاربرد مانده های گیاهی تازه ذرت بر جذب‌سطحی‌، بی‌جنبش‌ شدن‌ و کارایی آنزیم سلولاز در خاک

</p>

نینا صفری1، شکراله اصغری1، ناصر علی اصغرزاده2، محمدحسین صدری3

اثرات پلی­اکریل­آمید بر فعالیت تنفسی و تعداد میکروارگانیسم­ها در یک خاک لوم رسی

<p>

مهرنوش طالبی1. احمدعلی پوربابایی2. حسینعلی علیخانی3

                       تأثیر خصوصیات  فیزیکوشیمیایی بر ویژگی های زیستی خاک های مختلف زیاران کرج

</p>

مریم طالبی اتوئی1، احمد علی پوربابایی2، مهدی شرفا3

تاثیر باکتری­های نمک­دوست مولد پلیمر بر جوانه­زنی گندم در شرایط شوری

<p>

پیمان عباس­زاده دهجی1 غلامرضا ثواقبی2، هادی اسدی رحمانی3، فرهاد رجالی4

بررسی کارایی همزیستی سویه­های مختلف ریزوبیومی با دو رقم اختر و گلی لوبیا قرمز در راستای بهبود شرایط تغذیه نیتروژنی

</p>

مریم عباسیان٭1، علی کاشانی1، محمد رضااردکانی1، فرهادرجالی2، سیده مریم سیفی1، مهدیه تیماج چی

بررسی اثر قارچ‌کش‌های شیمیایی، بیولوژیک و نانو بر کلونیزاسیون میکوریزایی و صفات کیفی آفتابگردان (هیبرید آذرگل)

<p>

نرجس علیدوست1، محسن علمایی2، علیرضا فلاح3                                                                                                    

بررسی اثر باکتری های سیلیکاتی(SDB) بر روی آزادسازی پتاسیم از موسکویت

</p>

احمد غلامی1 ، زهره شاه حسینی 2، حمید رضا اصغری3

نقش همزیستی میکوریزایی و استفاده از اسید هیومیک در کاهش اثرات تنش رطوبتی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

<p>

علی غلامی1،  فائزه ریاضی

بررسی تأثیر موریانه­ها بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

</p>

لیلا غلامی1 ، جعفریثربی2 ، مهدی زارعی3

 اثرماده آلی ، همزیستی میکوریز آربوسکولار وسطوح روی بر جذب برخی عناصر توسط گیاه ذرت

<p>

آسیه غیاثی1 ، آیدین حمیدی2 ، کاظم خاوازی3 ، سهیل پارسا4

اثر باکتری های محرک رشد گیاه ( PGPR ) بر جوانه زنی و شاخص های بنیه گیاهچه گندم رقم چمران

</p>

عاطفه فضائلی1 ، حسین بشارتی2 و نجات پیرولی بیرانوند3

بررسی غلظت نیتروژن و پروتئین کل سه رقم یونجه تلقیح شده تحت تنش شوری

<p>

 نگار قادری1*، محسن علمائی2، محمد حسین ارزانش3، رضا قربانی نصرآبادی4

بررسی توان تثبیت بیولوژیک نیتروژن در جدایه­های مختلف باکتری Azospirillum جداسازی شده از ریزوسفر کلزا در نقاط مختلف استان گلستان

</p>

محمد قاسم زاده گنجه‌ای1، احمد اصغرزاده2، حمیدرضا ذبیحی

ارزیابی سویه‌های مختلف ریزوبیوم در تثبیت نیتروژن و عملکرد نخود در خراسان رضوی

<p>

سمیه قاسمی1، فرشید نوربخش2

تاثیر پذیری سینتیک معدنی شدن نیتروژن بقایای گیاهی فسکیوی بلند از همزیستی با قارچ اندوفایت (Neotyphodium coenophialum)

</p>

مصطفی قبادی1*، شاهرخ جهانبین2، خسرو پرویزی3، رحیم مطلبی فرد3 علی مجاب‌الدشتی1

تاثیر کودهای بیولوژیک فسفر برخصوصیات مرفولوژیک و عملکرد سیب‌زمینی

<p>

مصطفی قبادی1*، شاهرخ جهانبین2، خسرو پرویزی3، رحیم مطلبی فرد3

تاثیر کودهای بیولوژیک فسفر بر خصوصیات کیفی و غلظت فسفر غده سیب‌زمینی

</p>

نجمه قربانی قهفرخی، فایز رئیسی گهروئی و شجاع قربانی دشتکی

تأثیر مدیریت مرتع بر اجزای ناپایدار (ماده آلی ذرّه‌ای و کربوهیدرات‌ها) ماده آلی خاک

<p>

هانی قنبری مفتی­کلایی1، محمدعلی بهمنیار2، سروش سالک گیلانی3، فایز رئیسی4، حمید دهقان5

پاسخ بیوماس میکروبی خاک تحت کشت سویا (Glycine max L.) به شوری آب آبیاری و برخی مواد اصلاح کننده خاک

</p>

مهدی قورچیانی*1، غلامعباس اکبری2، حسینعلی علیخانی3، مهدی زارعی4، ایرج اله دادی5

تاثیر قارچ میکوریز آربسکولار و Pseudomonas fluorescens بر عملکرد و میزان تغییرات کلروفیل (SPAD) در مراحل مختلف رشد ذرت تحت شرایط تنش کم آبی

<p>

سولماز کا ظم‌علیلو1، میرحسن رسولی‌صدقیانی2و حبیب خداوردی‌لو2

تاثیر میکرو ارگانیسم‌های محرک رشد گیاه بر واکنش گیاه تلخه(Acroptilon repens DC) به آلودگی کادمیومی خاک

</p>

محمد کتابی1، حسین بشارتی کلایه2، آزاده باپیری3، غلامرضا معافپوریان4

تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه(PGPR) بر رشد و ترکیب شیمیایی گوجه فرنگی

<p>

  اکبر کریمی1، حبیب خداوردی­لو2، میرحسن رسولی صدقیانی2

تاثیر میکروارگانیسم­های افزاینده رشد گیاه بر رشد و عملکرد گیاه مرتعی خار زن­بابا (Onopordon acanthium) در یک خاک آلوده به سرب

</p>

اکبر کریمی1، حبیب خداوردی­لو2، میرحسن رسولی صدقیانی2

تاثیر قارچ­ریشه­های آربوسکولار (AMF) و باکتری­های ریزوسفری افزاینده  رشد گیاه (PGPR) در پاسخ گیاه مرتعی گل گندم (Centaurea cyanus) به تنش آلودگی سرب

<p>

عبدالعلی گیلانی1، سامی جلالی2

بررسی اثر مقادیر مختلف سوبتیلین بر تولید سه رقم برنج خوزستان در روش خشکه کاری

</p>

 رحیم محمدزاده کرکرق1، مصطفی چرم2، حسین معتمدی3، شاهین اوستان4، امیرحسین رمضان

جداسازی و شناسایی باکتری­های مقاوم به فلزات سنگین از خاک­های تیمار شده با لجن فاضلاب و تعیین میزان مقاومت آن­ها به کادمیوم و نیکل

<p>

محمد محمدیان1، صاحب سودایی مشایی2، رضا مهدوی1، مهدی رستمی درونکلا1 و بهروز احسانی آملی2

بررسی تأثیر کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج

</p>

 صلاح الدین مرادی1، حسین بشارتی2، ولی فیضی اصل3،  ارسلان اسمعیل پور4

بررسی اثرات متقابل دو جانبه سطوح رطوبتی، قارچ میکوریز و باکتری ریزوبیوم در برخی صفات مورفولوژیک ریشه نخود

<p>

مرضیه مختاری ، مجتبی یحیی آبادی

بررسی میزان عناصر میکرو و ماکرودر اندام هوائی گیاه ذرت دانه ای (رقم 704) تلقیح شده با با کتری های  (PGPR)

</p>

مرضیه مقامی1، محسن علمایی2، میرحسن رسولی‌صدقیانی3،اسماعیل دردی پور2

جداسازی و شناسایی جدایه­های سودوموناس فلورسنت از ریزوسفر سویا و ارزیابی توان تولید سیدروفور و حلالیت فسفات معدنی آن­ها

<p>

فوزیه ملائی1، حسین بشارتی2، سیروس مسیحا3 ، ماندانا طوسی1

بررسی نقش باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) در جذب عناصر ریز مغذی در قارچ دکمه ای پرورش یافته در بسترهای حاصل از ضایعات صنعتی و کشاورزی

</p>

الهام ملک زاده1، حسینعلی علیخانی2، غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی2، مهدی زارعی

نقش باکتری های محرک رشد گیاه در جذب عناصر غذایی و کاهش اثرات سمی کادمیوم

<p>

حسن منافی 1*، ناصر علی اصغرزاد2، محمد رضا نیشابوری3 و فرهاد رجالی

اثر قارچ­های میکوریز آربوسکولار بر ساختمان خاک در شرایط تنش کمبود آب

</p>

آذر دخت مهدی پور*1، احمد اصغرزاده2، علی چراتی3، افسانه کلبادی4

تاثیر همزیستی باکتریایی بر جذب ماکروالمنت ها و پروتئین در دانه سویا (Glycine max L.) در شرایط مزرعه ای

<p>

مرضیه میراحمدی1، محمد جعفر ملکوتی1 و کاظم خاوازی2

اثر باکتری های حل کننده ی فسفات در تامین فسفر مورد نیاز ذرت در خاک های آهکی

</p>

 الهام میرپاریزی٬1 فرشید نوربخش2

بررسی تاثیر خصوصیات بیولوژیکی٬ شیمیایی و فیزیکی خاک بر غلظت نیتروژن گیاه در شماری از خاک های استان اصفهان

<p>

جواد میرزایی1، ابراهیم محمدی گل­تپه2، مسلم اکبری­نیا3مظفر شریفی3 و یونس رضایی دانش4

اثر قارچ­های میکوریزی آربسکولا در جذب عناصر غذایی خاک در نهال­های خنجوک (Pistacia khinjuk)

</p>

مهسا میرکریمی1 و فرهاد خرمالی2

بررسی و مقایسه یک شاخص بیولوژیکی و پدوفیچرهای ناشی از فعالیت زیستی در خاکهای مالی سولز جنوب گرگانرود با تأکید بر تغییر کاربری

<p>

حمید نظرلی1، رئوف سید شریفی2، علیرضا نعمتی3، اکبر وفایی

تاثیر باکتری های محرک رشد(PGPR) بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف جو در زراعت دیم

</p>

حمید نظرلی1، رئوف سید شریفی2، عبدالقیوم قلیپوری2

بررسی تأثیر کاربرد کودهای بیولوژیک و کود نیتروژنه در زراعت آفتابگردان

<p>

 فاطمه نعمتی1، فایز رئیسی2، علیرضا حسین پور3

عکس العمل فعالیت آنزیمی خاک تیمار شده با کرم خاکی Lumbricus terrestris L. به شوری

</p>

لیلا نمازی1، حبیب اله نادیان2، عبدالأمیر معزی 3 ،حسین کریمی

بررسی تاثیـر سطوح مختلف تنش خشکی بر پاسخ رشد میکوریزایی و درصد کلنیزاسیون ریشه گیاه ذرت در غلظت‌های مختلف فسفر خاک

<p>

بنت‎الهدی نوروزی1، عبدالرضا اخگر2، احمد تاج‎آبادی‎پور3، وحید مظفری2

بررسی کاربرد باکتریهای حل کننده فسفات بر غلظت فسفر و برخی عناصر کم مصرف در نهال­های پسته

</p>

سمیه همایون1، امیر لکزیان2، غلامحسین حق­نیا2، رضا خراسانی2

تاثیر باکتری­های ریزوبیوم بر غلظت K و Na گندم در شرایط شوری خاک

<p>

مجتبی یحیی‌آبادی

تفاوت جذب عناصر خاک توسط گیاه لوبیا تلقیح شده با باکتری ریزوبیوم در دو منطقه

</p>

زهرا یاراحمدی، حسین بشارتی، علیرضا فلاح

بررسی اثر سطوح مختلف فسفر بر روی  رشد باکتری های تجزیه کننده مواد نفتی در حضور گازوئیل

<p>

مجتبی یحیی‌آبادی1و فاطمه رجب پور2

ارزیابی رشد و تکثیر کرم خاکی Lumbricus rubellus در انواع کودهای حیوانی

</p>

یاسر یعقوبیان1، همت­الله پیردشتی2، ابراهیم محمدی گل­تپه3، ولی فیضی­اصل4، عزت­الله اسفندیاری

عکس­العمل صفات مرتبط با عملکرد گندم به کاربرد قارچ­های شبه­میکوریزای Piriformospora indica  و میکوریزای آربوسکولار در سطوح مختلف مواد آلی

<p>

 فرانک مشبکی اصفهانی ، مجتبی یحیی آبادی

بررسی میزان جذب عناصر میکرو و ماکرو در اندام هوایی خیار تلقیح شده با باکتری های افزاینده رشد   (PGPR)

</p>

الهام مشکوۃ1*، علیرضا پیرزاد2، علی حاتمی3، یونس رضایی دانش4، علی اشرف مهرابی3

تاثیر سه گونه­ی قارچ میکوریز روی کلنیزاسیون ریشه و عملکرد بابونه­ی­آلمانی تحت شرایط کم­آبی

<p>

زینب معصومی1، غلامحسین حق­نیا2، امیر لکزیان3

تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستی بر تعداد و وزن بنه زعفران

</p>

اسماعیل معمار کوچه­باغ1، داریوش شانه­بندی­2، احمد گلچین3، حسین بشارتی4

اثرات آلودگی خاک به کادمیم، سرب و روی بر تثبیت نیتروژن سویه­های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی و عملکرد یونجه

<p>

عبدالرضا اخگر1، گلنار حسنی

بررسی تأثیر کاربرد سویه­های سودوموناس فلورسنت بر رشد و جذب عناصر غذایی در گیاه سورگوم

</p>

زهرا ده بوید1 ، محمدعلی تاجیک قنبری2، حشمت الله رحیمیان3،مهدی ارزنلو4،احمد اصغرزاده

جداسازی وشناسایی زیگومیست های خاکزی از خاکهای مناطق زراعی استان مازندران وگلستان

<p>

الهام ملک زاده1، حسینعلی علیخانی2، غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی2، مهدی زارعی3

نقش باکتری های محرک رشد مقاوم به نیکل در جذب گیاهی نیکل

</p>

هانیه مرادبیگی*1،جلیل خارا2

ناثیر علف کش تریفلورالین بر روی برخی فاکتورهای رویشی و درصد همزیستی در گیاهان آفتابگردان تلقیح شده با قارچ میکوریز  Glomus intraradices

<p>

هانیه سمسار1، امیر فتوت2، امیر لکزیان3، رضا خراسانی4

اثر فلزات سنگین و آهک بر جمعیت نماتدی خاک

</p>

مهدی صادقی پور مروی1، عبدالرضا رنجبر1

مدیریت بیماری­های خاک­زاد: آفتاب­دهی با استفاده از پوشش پلی اتیلن

<p>

حسین سلیمان زاده

بررسی میزان کاهش مصرف کودهای شیمیایی نیتروژنه با استفاده از ازتوباکتر در زراعت آفتابگردان

</p>

الفت خاکپور1، جلیل خارا2

ارزیابی جمعیت اسپورهای قارچی میکوریز وزیکولار-آربوسکولار و شدت کلونیزاسیون ریشه دراطراف مراغه

<p>

محمد ساغری

مقایسه تاثیر میکوریز آربوسکولار با کود شیمیایی فسفره بر رشد و تولید یک گونه یونجه یکساله درشرایط گلخانه­ای

</p>

حسین سلیمان زاده

بررسی میزان کاهش مصرف کودهای شیمیایی فسفره با استفاده از میکوریزا در زراعت آفتابگردان

<p>

 زهره شاه حسینی1، احمد غلامی2، حمیدرضا اصغری3

بررسی تاثیر همزیستی بوته های ذرت با قارچهای میکوریزای آرباسکولار بر برخی شاخصهای رشد و عملکرد

</p>

قباد شعبانی1*، کاظم خاوازی2، محمد رضا چایی چی3، محمد رضا اردکانی4، یورگن فریدل5، حمید رضا جوانمرد6

اثر نظام­های مختلف تغذیه­ای در زراعت یونجه یکساله گونه اسکوتلاتا بر تغییرات جمعیت باکتری های خاک

<p>

محمد علی ثابتی امیرهنده1، علیرضا فلاح نصرت آبادی2

تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و کود بیولوژیک ازتوباکتر کروکوکوم بر جذب نیتروژن برگ و کارایی بازیافت آن روی توتون

</p>

ریحانه بیگناه، پرویز رضوانی مقدم

تاثیر ورمی‌کمپوست و مایکوریزا بر عملکرد بیولوژیک گیاه داروئی گشنیز  ( L. Coriandrum sativum)

<p>

تیمور رضوی پور1 ، ناصر سعادتی2 و حسین بشارتی3 ، عباس شهدی4

مقایسه تأثیرگوگرد و باکتری تیوباسیلوس بر روی عملکردکلزا

</p>

سیده محدثه قاضی زاده1، محمدرضا عامریان2، حمیدرضا اصغری2، مهدی رحیمی2، هادی اسدی رحمانی3

تاثیر باکتری سودوموناس فلورسنس بر میزان فسفر خاک و برخی صفات مورفولوژیک دو رقم سیب زمینی در شرایط تنش کم آبیاری

<p>

علیرضا جعفرنژادی، غلامعباس صیاد، حسین بشارتی

کاربرد کروماتوگرافی ستونی در بررسی توانایی باکتری­های بومی خاک در زیست­پالایی هیدروکربن­های نفتی خاک آلوده

</p>

امیر فتوت، امیر لکزیان

بررسی تجزیه زیستی نرمال- هگزادکان بوسیله باکتری­های سودوموناس

<p>

دکتر مصطفی چرم، دکتر حسین معتمدی

زیست پالایی خاکهای آلوده به هیدروکربنهای نفتی بوسیله باکتریهای تجزیه­گر نفتی و قارچ میکوریز

</p>

ویدا منتخبی کلجاهی1.علی‌اضغر جعفرزاده2. فرزین شهبازی3

ارزیابی کیفی تناسب اراضی ایستگاه تحقیقاتی کرکج برای چغندر قند، پیاز و گلرنگ با روش­های محدودیت ساده و پارامتریک ریشه دوم

<p>

منوچهر زرین کفش2، سید صابر شاهویی3 ، 1نوشین پارسامنش

روند تغییرات کربن آلی در خاکرخ ورتی سولها در دشت بیله ور استان کرمانشاه

</p>

زهرا مهرکی1، احمد لندی2، جمال بنی نعمه3

ارزیابی کیفی و کمی تناسب اراضی منطقه شیرین آب برای محصولات گندم و پیاز

<p>

فاطمه جابریان،  علی ابطحی،  نجفعلی کریمیان و مجید باقرنژاد

بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، مورفولوژیکی وکانی شناسی خاک های مناطق سپیدان، آسپاس، نی ریز و قیروکارزین استان فارس

</p>

زهره تقی­زاده[1]، علی اصغر جعفرزاده[2]، فرزین شهبازی[3]

مقایسه ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای گندم، آفتابگردان و ذرت با سیستم های FAO  و میکرولیز در ایستگاه تحقیقاتی کرکج

<p>

لیلا جهانبازی 1، علی­اصغر جعفرزاده2، حامد فروغی­فر3

تأثیر لندفرم بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و مورفولوژیکی منطقه دشت تبریز

</p>

 اکبر حسنی نکو1، علیرضا کریمی2،  غلامحسین حق‌نیا3،  محمد حسین محمودی قرایی4 و حسین کریمی

تاثیر نوع مواد مادری بر ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاک‌های تشکیل شده در منطقه بینالود، مشهد

<p>

 سیدجواد حسینی­فرد*1، حسین خادمی2، محمود کلباسی3

ارزیابی تغییرات خصوصیات فیزیکو شیمیایی و رده­بندی خاک در باغ‌های پسته با سنین مختلف

</p>

امیر عباس دباغ منش1، سوگل ثابتان فدایی2، نجفعلی کریمیان 3،سید علی ابطحی4

ارزیابی شوری خاک برخی از اراضی دشت مرودشت با استفاده از داده های ماهواره ای

<p>

میترا درویشی فشتمی1*، مهدی نوروزی2**، مهدی عاکف3

ارزیابی اقتصادی (کمی) تناسب اراضی برای محصول چای در مناطق شیبدار لاهیجان و لنگرود، استان گیلان

</p>

میترا درویشی فشتمی1*، مهدی نوروزی2

نقش سنگ مادر بر تکامل خاک در مناطق شیبدار شرق گیلان

<p>

سمیه دهقانی1 ، جواد گیوی2

اثر  پستی و بلندی و پوشش‌گیاهی بر تشکیل و تکامل خاک‌های شمال،  غرب و جنوب غربی شهرکرد

</p>

سارا ذاکری، سحر ذاکری، کوشیار مختاری

طبقه بندی و ارزیابی تناسب اراضی در منطقه نیوان سوق گلپایگان استان اصفهان، با استفاده از تکنیک سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)

<p>

علیرضا راهب1*، احمد حیدری2، کاظم زمانیان3 و اطهر فقیه4

بررسی برخی خصوصیات ویژه خاک­های تشکیل یافته بر روی توف سبز کرج

</p>

علیرضا راهب1*، احمد حیدری2

زراعت غرقاب و نقش آن در تشکیل و طبقه­بندی آنتروسولها(خاک­های شالیزاری شهرستان تنکابن)

<p>

زهرا رسائی1، جواد گیوی2

بررسی نحوه تشکیل و تکامل خاک‌های گچی شمال سامان در استان چهارمحال و بختیاری

</p>

رضوان رضایی نژاد1، علی ابطحی2،علی زین الدینی3،ساناز زارع4، سمیه شاهنظری کرباسرایی5

تاثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک

<p>

مریم رنجبرلاری1، سید علی ابطحی2، غلامرضا زارعیان3

ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات گندم، جو، ذرت، پنبه و برنج درمنطقه غرب مبارک آباد، استان فارس

</p>

امیررضا مقیمیان1 ،  هرمین ساکی2

تأثیر گسترش شهرها و تغییر کاربری بر اراضی کشاورزی با تمرکز بر کلان شهر رشت

<p>

 مهدی نجفی قیری1، سید علی ابطحی2، سهیلا سادات هاشمی3

فاکتورهای موثر بر تثبیت پتاسیم در خاک های آهکی جنوب ایران

</p>

غلامرضا زارعیان1

ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات عمده زراعی در دشت توابع ارسنجان

<p>

 بهنام زالی ورگهان1، فرزین شهبازی2 و مریم حاج­رسولی3

تعیین تولید پتانسیل گندم به­روش پهنه­بندی زراعی- اکولوژیکی و ارزیابی تناسب کمی آن برای منطقه قبادلو

</p>

مجتبی زراعت پیشه1*، فرهاد خرمالی2، محمد عجمی3

جنگل‌ها و تکامل خاک؛ نگرشی بر توسعه فرآیندهای تکامل خاک در حضور پوشش‌های بکر جنگلی

<p>

بهروز سبحانی

ارزیابی کیفی تناسب اراضی  برای کاشت محصول مرکبات بر اساس تحلیل عوامل خاک، شیب و توپوگرافی . مورد مطالعه استان مازندران

</p>

بهروز سبحانی

امکان سنجی مناطق مناسب برای کاشت محصول ذرت  براساس ارتفاع، شیب و خاک در استان اردبیل

<p>

 افسانه سبحانی جهانی1 ، محمد امیر دلاور2 ، کامران افتخاری

ارزیابی تناسب اراضی برای نارگیل در منطقه دستجرده، استان زنجان

</p>

مژگان سرشوق1، محمد حسن صالحی2 و عیسی اسفندیارپور بروجنی3

مقایسه­ی دو سیستم رده­بندی خاک آمریکایی و جهانی در موقعیت­های مختلف دو جهت شیب شمالی و جنوبی در منطقه­ی چلگرد استان چهارمحال ‌و بختیاری

<p>

مژگان سرشوق1، محمد حسن صالحی2، حبیب اله بیگی3، محسن باقری4 و رضا مهاجر4

اثر جهت و موقعیت شیب بر نوع کانی­های رسی منطقه چلگرد استان چهار محال بختیاری

</p>

محمدرضاسعیدافخم شعرا[1]  -   محمدجعفری[2]   -   علی طویلی

معرفی «شاخص تجمعی کیفیت خاک» برای ارزیابی کیفیت خاک(مطالعه موردی مراتع بیابانی استان سمنان)

<p>

رضا سکوتی اسکوئی، نادر قائمیان1

ارزیابی و تهیه نقشه تناسب اراضی به روش فائو برای چغندر قند با استفاده از GIS

</p>

صالح سنجری1 ، ناصر برومند2 ، مجید وحدت­خواه3

تهیه نقشه شوری، پی­اچ و SAR خاک­های منطقه جیرفت با استفاده ازنرم­افزار Arc GIS 9.3

<p>

 سیروس شاکری1، حمیدرضا اولیایی2

بررسی اثر توپوگرافی در تشکیل خاکهای منطقه ایزدخواست فارس

</p>

 امین شجاعی1، ابراهیم ادهمی2،حمید رضا اولیایی3

تاثیر کاربری اراضی بر روی کیفیت خاک (خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک) در برخی از خاک های کهگیلویه و بویراحمد

<p>

سیمین نظری برسری، محمد حسن مسیح آبادی، شهلا محمودی، جعفر شهابی فر

ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای گل محمدی در سری های نرگه، ناصرآباد و زاکان منطقه اسفرورین استان قزوین با استفاده از روش پارامتریک

</p>

حکیمه عباسلو1، علی ابطحی2، حمیدرضا جابری پوده3

زمین شیمی (عناصر سنگین) و کانی شناسی خاک های استان هرمزگان در ارتباط با ژنز و تکامل خاک ها

<p>

 سهیلا سادات هاشمی*1 ، مجید باقرنژاد 2، مهدی نجفی قیری3

بررسی منشاء و تکامل خاک­های گچی استان فارس تحت رژیمهای رطوبتی متفاوت

</p>

شاهرخ فاتحی1

رابطه بین خصوصیات خاک و لندفرم های ایستگاه تحقیقات مهرگان

<p>

شاهرخ فاتحی1

ارزیابی تناسب اراضی بخشی از اراضی منطقه دالاهو استان کرمانشاه برای انگور دیم

</p>

شاهرخ فاتحی1، فردین حامدی2 و جلال قادری3

طبقه بندی تناسب کیفی اراضی و تعیین پتانسیل تولید چغندر قند دردشت کرمانشاه

<p>

اصغر فرج نیا

برآورد پتانسیل تولید گندم در دشت اهر با روش اگرواکولوژیکی فائو

</p>

 کاظم هاشمی مجد1،  فرشته کمکلایی2، اردوان قربانی3

تغییر کاربری اراضی و اثرات آن بر خصوصیات خاک نواحی مرکزی استان مازندران

<p>

اطهر فقیه1، احمد حیدری2

بررسی دینامیک کربن آلی در مراتع حوزه شمالی رودخانه کرج

</p>

مجتبی هراتی1 و حسین ترابی گل سفیدی2

ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای دانه­های روغنی سویا ، آفتابگردان و گلرنگ در مزرعه چهارصد هکتاری شهرک اصلاح بذر کرج

<p>

 نادر قائمیان1 ، قاسم حسنی2

تهیه جداول مرجع نیاز های خاکی و اقلیمی سیب برای ارزیابی تناسب اراضی

</p>

 نادر قائمیان1 ، رضا رضائی2

تهیه جداول مرجع بادام برای ارزیابی تناسب اراضی در استان  آذر بایجان غربی

<p>

گلنار قنواتی1 -  احمد لندی2

ارزیابی کیفی و کمی اراضی منطقه شادگان برای کشت گندم و خرما

</p>

محمدحسین همت جو[1]، شمس الله ایوبی[2] و احمد جلالیان

مقایسه کاربری فعلی و کاربری مطلوب اراضی حوزه آبخیز شاخه اصلی زاینده رود  از نظر تولید رواناب و رسوب با استفاده از مدل SWAT2005

<p>

سید محمد واعظ موسوی1، هاشم حبشی2

شناسایی و رده بندی انواع مختلف هوموس خاک جنگل با استفاده از روش‌ مورفولوژیک در راشستان‌های آمیخته‌ی جنگل‌های ناحیه خزری (مطالعه موردی: جنگل آموزشی و پژوهشی دکتر بهرام نیا)

</p>

الهه گلکار1، علی عباسپور2، حمیدرضا جابری پوده3، علی ابطحی4

بررسی تشکیل، تکامل و طبقه بندی خاک ها تحت تاثیر ردیف پستی و بلندی دراستان فارس(مطالعه موردی: دشت محمد آباد)

<p>

الهه گلکار1، علی عباسپور2، حمیدرضا جابری پوده3، علی ابطحی4

تشکیل افق آرجیلیک در فلات منطقه نیمه خشک دشت محمد آبادآباده- (شمال استان فارس)

</p>

 وجیهه شاهرخ1، شمس اله ایوبی

ارزیابی کیفی، کمّی و اقتصادی تناسب اراضی کشت آبی گندم و خیار گلخانه ای منطقه زرین شهر و مبارکه (اصفهان)

<p>

 ندا محمد­رضایی1، فریدون سرمدیان، احمد حیدری3

ارزیابی تناسب اراضی با توجه به میزان تولید محصول برای کاربری­های گندم و جو دیم در منطقه تاکستان

</p>

جعفر محمد علی نژاد1 ، حمیدرضا ممتاز2، سالار رضاپور2

ارزیابی کیفی تناسب بخشی از دشت زنگنه ماکو برای محصولات جو و یونجه آبی

<p>

ابراهیم محمودآبادی1، فریدون سرمدیان2، غلامرضا ثواقبی2

تاثیر نوع کاربری و بافت خاک بر میزان کربن آلی

</p>

وحید مرادی نسب1 و حسین ترابی گل سفیدی2

بررسی تحول و تکامل خاک در یک ردیف زمانی روی پادگانه‌های رودخانه کرج در منطقه حسن آباد تهران

<p>

فاطمه ابراهیمی میمند1 ، احمد لندی2 ، عبدالرحمن برزگر3، علی زین الدینی4

رده بندی و نحوه تکامل خاک­های با سنوات کشت متفاوت در اراضی آبیاری شده با آب شور

</p>

احمد پاکپورربطی1، علی اصغر جعفرزاده2، فرزین شهبازی3 و پرویز عماری4

مقایسه مدل Almagra با روش پارامتریک ریشه دوم در ارزیابی اراضی

<p>

 

 

</p>

 

 

<p>

 علیرضا آستارایی ،حجت امامی،عباس قدسی

تاثیر گچ  و نانو اکسید آهن بر غلظت عناصر کم مصرف در خاک شور‌سدیمی شهرستان قم

</p>

بهنام آزاد مرد طالش میکائیل، احمد گلچین، ابوالفضل گیکلوی

اثر ورمی کمپوست غنی سازی شده، اسید سولفوریک و کلات آهن و روی در بهبود وضعیت تغذیه ای و خصوصیات کیفی میوه درختان هلو

<p>

رضا ابراهیمی

اثر کلسیم تکمیلی بررشد، توزیع ونسبت کاتیونها دراندامهای گیاه آفتابگردان در بستررشد شور

</p>

آذین ابطحی

تاثیر سطوح مختلف عنصر مس بر رشد، جذب و عملکرد خیارگلخانه­ای در سیستم کشت بدون خاک

<p>

بهنام آزاد مرد طالش میکائیل، ابوالفضل گیکلوی، ابراهیم شیرمحمدی

ارزیابی کارایی کاربرد ورمی­کمپوست غنی شده و کودهای شیمیایی آهن و روی در بهبود وضعیت تغذیه ای درختان هلو

</p>

جلیل اجلی، روزبه مردان ،شراره کاظمی

بررسی تأثیر کودهای آلی غنی­شده بر صفات کمی و کیفی ارقام مختلف سویا

<p>

فریبا احسان پور، شهرام کیانی و علیرضا حسین پور

تاثیر بازدارنده­ی نیترات سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات (DMPP) بر عملکرد و کارایی مصرف فسفر درگندم

</p>

فریبا احسان پور، شهرام کیانی و علیرضا حسین پور

تاثیر بازدارند­ه نیترات سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات (DMPP) بر درصد پروتئین و نسبت مولاری اسید فیتیک به روی در دانه گندم

<p>

الهه احسانی، سعید جلالی هنرمند، محمود خرمی­وفا، کیومرث صیادیان، احمد اصغرزاده

بررسی اثر گوگرد، منیزیم و تیوباسیلوس بر حاصلخیزی خاک و تغذیه سویا

</p>

اکرم احمدپور سفیدکوهی،مهدی قاجار سپانلو ، محمدعلی بهمنیار

تاثیرکاربرد طولانی مدت کمپوست زباله شهری همراه با کودشیمیایی بر فراهمی فسفر و برخی از خصوصیات شیمیایی در یک خاک رسی سیلتی

<p>

زهرا احمدی،عبدالمجید رونقی، ابوالفضل آزادی، مجتبی صدری، الهام شمس آبادی، زهرا اسدی، زهرا پیمانه

تأثیر سطوح شوری و کلسیم تکمیلی بر رشد و جذب عناصر غذایی در گیاه گوجه فرنگی در کشت بدون خاک

</p>

 

اثر محلول‌پاشی عناصر کم مصرف منگنز، روی و بور بر خصوصیات کمّی دانه ارقام گندم دیم

<p>

 زرنگار اخوان، علیرضا فلاح

بررسی تاثیر گوگرد و مایه تلقیح باکتری تیوباسیلوس بر pH خاک و فسفر قابل جذب خاک

</p>

 سحر اخوان، محمود شعبانپور و عاطفه صبوری

تاثیر نوع خاک و مقدار تراکم بر جذب نیتروژن توسط گیاه

<p>

هادی اسکندری، محمد میرزاخانی، نورعلی ساجدی

اثر کاربرد تلفیقی ازتوباکتر ، کود دامی و نیتروژن بر صفات زراعی ذرت علوفه ای

</p>

مهرنوش اسکندری تربقان و صفر صفری

تاثیر نیتروژن و دور آبیاری بر کاهش خسارت گل جالیز (Orbanche aegyptiaca) به میزبانی خیار(Cucumis sativa L.) در شرایط گلخانه

<p>

مهرنوش اسکندری تربقان و صفر صفری

تاثیر یون کلسیم بر جوانه زنی و برخی خصوصیات رشد گیاه چه سویا (Glycine max L.) در شرایط مختلف شوری

</p>

محمد اسماعیلی، مهدی طاهری، عباسعلی دماوندی، اسماعیل سهرابی و لیلا قربانلو

بررسی وضعیت عناصر آهن و روی در اراضی زراعی آبی به منظور ارتقای بهره‌وری خاک در شهرستان خدابنده

<p>

 محمدحسین اسیمی، علیرضا جبارزاده،  محمدحسین برزگرخو

بررسی بسترهای کشت در تولید نشا توتون در خزانه شناور

</p>

پرستو اصانلو، مهدی مهرپویان و رحیم علیمحمدی

مصرف دو نوع کود بیولوژیک حاوی میکروارگانیسم های تثبیت کنندۀ نیتروژن در مقایسه با کود اوره بر دو رقم ذرت سینگل کراس در منطقه میانه

<p>

علی اصغرشهابی و مهرداد محلوجی

بررسی تأثیر مقادیر و روشهای مصرف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد جو در شرایط شور

</p>

زهراالسادات اصغری نجیب،  محمد علی بهمنیار ، کامران آذری

نقش مقادیر مختلف کود مرغی و کمپوست کود مرغی غنی شده و غنی نشده بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی  رقم آگریا

<p>

  حسن اصولی ،   رسول دانشفراز، سعید نخجوانی

تغییرات مکانی ازت کل ، فسفرو پتاسیم قابل جذب گیاه در  خاک با استفاده از زمین آمار در یک قطعه تسطیح شده   

</p>

 مهران افضلی چالی، پیام بابایی

تأثیر استفاده ازگوگرد پودری تلقیح شده با تیوباسیلوس همراه  با منیزیم درعملکرد کلزا

<p>

موسی اکبرلو، صدیقه یار

بررسی روابط بین تنوع گونه‌ای با برخی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک مناطق شور (مطالعه موردی قره‌ تپه ساوه)

</p>

فاطمه اکبرنژاد، علیرضا آستارایی ، امیر فتوت و مهدی نصیری محلاتی                               

اثر متقابل کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و غلظت عناصر کم مصرف(روی و مس) در گیاه دارویی سیاهدانه

<p>

علیرضا اللهیاری، ناصر محبعلی پور ، ولی فیضی اصل، ایرج اسکندری، جواد عبدالهی قره کند

اثر زمان و غلظت‌های مختلف محلول‌پاشی اوره بر خصوصیات کمّی و کیفی دانه ارقام گندم دیم

</p>

پروین امامی ، اسماعیل دردی پور و عبدالمحمد دریاشناس

تعیین نرم­های استاندارد دریس (DRIS) برای باغهای هلوی استان گلستان

<p>

مریم امامی، اسماعیل دردی پور

تعیین حد بحرانی آهن در باغات هلوی استان گلستان با روش  هیدروکسیل آمین هیدروکلراید

</p>

یزدان امیری پریان

تأثیر تنش خشکی، کود دامی و کود شیمیایی بر ویژگی های بلال و درصد پروتئین ذرت علوفه ای

<p>

فاطمه امیری، حسین شریعتمداری و نعمت اله اعتمادی

بررسی تأثیر خاکپوش چوبی بر عناصر غذایی خاک

</p>

علی اشرف امیری نژاد

نسبت مقدار- شدت پتاسیم و ارتباط پارامترهای آن با خصوصیات خاک در خاک های ایلام

<p>

فاطمه اندرز و نجفعلی کریمیان

تاثیر کمبود آهن و مس بر فعالیت احیایی ریشه و آنزیم احیا کننده آهن ( Iron reductase ) در آفتابگردان

</p>

مهربان اولادی، عبدالرضا فروتن، سیاوش رعیت پناه

تاثیر منابع و مقادیر مختلف کود های ازته روی عملکرد و بیماری پاخوره گندم

<p>

رامین ایرانی پور

تاثیر اختلاط خاک فسفات غلیظ شده با سوپر فسفات تریپل بر جذب فسفر، کادمیم و برخی عناصر ریزمغذی در یونجه همدانی

</p>

رامین ایرانی پور

وضعیت شاخص های عمده حاصلخیزی خاک در اراضی کشاورزی منطقه نجف آباد اصفهان

<p>

نسا آلبوغبیش، فاطمه زرین کمر، مریم طالبی اتویی

اثر آلودگی سرب بر میزان اسانس در بابونه آلمانیMatricaria chamomilla L.

</p>

ناهید آملی

اثرات مقادیر مختلف کود نیتروژن ، تاریخ کاشت وتراکم بوته بر عملکرد کلم گل به عنوان محصول دوم پس از برداشت برنج در مازندران

<p>

مهدی بابائیان،نصرا... بصیرانی و محبوبه ابوالحسنی

تاثیر محلول پاشی عناصر کم مصرف بر عملکرد و وزن هزار دانه گیاه آفتابگردان در منطقه سیستان

</p>

زهره بنی عباس شهری، غلامرضا زمانی، محمد حسن سیاری زهان

بررسی اثر تنش خشکی و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان

<p>

احمد بای بوردی

تأثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی  و رشد اولیه گیاهچه‌های ارقام کلزا

</p>

احمد بای بوردی ،سید جلال طباطبایی

اثرات شوری (کلرید سدیم) بر شدت فتوسنتز، نسبت پتاسیم به سدیم و رشد و نمو در سه رقم کلزا

<p>

اولدوز بخشی راد، محمد معز اردلان، عادل ریحانی‌تبار و مهرداد یارنیا

بررسی اثر سلنیم و گوگرد بر تجمع ماده خشک در سه رقم گندم بهاره

</p>

احسان برزویان دستجردی، ابوالفضل رنجبر فردوئی

بررسی تاثیر کشت مخلوط گلرنگ و نخود به عنوان یک سیستم پایدار  کشاورزی بر راندمان جذب فسفر در خاک های قلیایی شهرکرد

<p>

، هاجر ایزدی خرامه، حمیدرضا بلوچی، علیرضا یدوی

اثر مصرف خاکی کودهای ریز مغذی بر برخی خصوصیات کیفی گندم در شرایط اکولوژیکی مختلف

</p>

سید محمد بنی جمالی

بررسی اثر باقیمانده فسفر و روی در خاک بر میخک رقم صورتی در سال دوم

<p>

محمد بهبود، احمد گلچین، حسین بشارتی

تاثیر باکتری های محرک رشد (PGPR) سودو موناس فلورسنت و فشردگی خاک بر جذب عناصر غذایی توسط گیاه سیب زمینی(Solanum tuberosum L.) رقم آگریا

</p>

محمد بهبود، احمد گلچین، حسین بشارتی

تاثیر سطوح مختلف فشردگی خاک و فسفر  بر عملکرد و کیفیت گیاه سیب زمینی(Solanum tuberosum L.) رقم آگریا

<p>

علی بهروج، غلامرضا افشارمنشو محمد حسن شیرزادی

بررسی اثر مقادیر کود نیتروژنه و دامی بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی در منطقه جیرفت و کهنوج

</p>

محمدعلی بهمنیار، فاطره کریمی،  مینا شهابی

نقش گوگرد وکوددامی بر میزان فسفرقابل جذب خاک و تجمع فسفر در برگ و دانه کلزا دریک خاک آهکی با بافت لومی رسی

<p>

محسن بیگی، غلامرضا ثواقبی و بابک متشرع زاده

مقایسه غلظت و جذب روی در ارقام روی کارا و غیر روی کارای لوبیای چیتی

</p>

غلامرضا پاسداری لقا ، سید ماشاء الله حسینی ، هوشنگ فرجی ، صدیقه زارعی

تأثیر سولفات روی بر عملکرد و پروتئین دانه لوبیا چیتی در منطقه سردسیر شمال استان فارس

<p>

علیرضا پاک نژاد ، سید حسین محمودی نژاد دزفولی ،سعید سلیم پور

تعیین درجه همبستگی قرائت کلروفیل متر با روشهای مختلف اندازه گیری آهن فعال در برگ مرکبات

</p>

علیرضا پاک نژاد، کامران میرزا شاهی ، کامبیز بازرگان

بررسی همبستگی میزان نیترات و کادمیم محصول سیب زمینی  با کودهای ازته و فسفره در استان خوزستان

<p>

 سیما پاکروان اصل، عباس صمدی، غلامرضا ولیزاده اوصالو

اثرات باقیمانده کود فسفاتی بر عملکرد ماشک(Vicia panonica) و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در شرایط دیم

</p>

انورالسادات پاک‌نژاد

بررسی اثرات متقابل دور آبیاری و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر روی پیاز قرمز آذرشهر

<p>

خدابخش پناهی کردلاغری

بررسی رابطه بین میزان کربنات کلسیم ، کربن آلی و رس با فسفر و پتاس قابل استفاده گیاه در اراضی ایستگاه چم خانی

</p>

رضاپوزشی1*- محمدرضارمضانی مقدم2- حمیدرضاذبیحی3- ابراهیم گنجی مقدم4

بررسی اثرات کاربرد روی، اسید هیومیک و اسید استیک بر اجزا کمی و کیفی انگور رقم پیکانی

<p>

همت اله پیردشتی1، محمد علی بهمنیار،آلاله متقیان3، بهاره متقیان4، یاسر یعقوبیان5

 واکنش جذب عناصر کم­مصرف گیاه شوید (Anethum graveolens L.) به کاربرد همزمان کمپوست زباله شهری و سه گونه قارچ تریکودرما (.spp Trichoderma)

</p>

هاجر تاجی1، احمد گلچین2

بررسی اثر اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA)بر روی جذب برخی فلزات سنگین بوسیله ذرت

<p>

هاجر تاجی1، احمد گلچین2

بررسی اثر گوگرد بر روی جذب برخی فلزات سنگین بوسیله ذرت در یک خاک آلوده به کادمیم

</p>

 مریم تحمل کنان1، احمد گلچین2

اثر متقابل شوری و نیتروژن بر وزن خشک ریشه و میزان فتوسنتز دو رقم زیتون

<p>

محمد سعید تدین  و غلامرضا معاف­پوریان

بررسی اثر تنش خشکی و محلول­پاشی اوره بر عملکرد و کیفیت پرتقال واشنگتن ناول

</p>

مسعود تدین نژاد ، احمد حیدریان و محسن دهقانی

ارزیابی وضعیت تغذیه ای N و K درختان سیب سمیرم به روشDOP در باغهای سالم و آلوده به شانکر سیتوسپورایی

<p>

سعداله تیموری*1، محمدنبی غیبی2، ناصر خالق­پناه1، عباس مجدآبادی3، رایحه میرخانی1

تاثیر مقدار مناسب نیکل بر سرعت تبدیل ازت به پروتئین در گیاه ذرت

</p>

محمد علی ثابتی امیرهنده1، علیرضا فلاح نصرت آبادی2

بررسی تاثیر کود نیترات آمونیوم و باکتری ازتوباکتر کروکوکوم  بر غلظت ازت برگی و  خصوصیات عملکرد کمی توتون

<p>

محمد جواد ثقه‌الاسلامی1، رضا برادران1، سید غلامرضا موسوی1 و الهام انصاری­نیا3

تاثیر سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و صفات مورفولوژیکی آفتابگردان در بیرجند

</p>

علی جانجان1*، محمدجعفر ملکوتی2، محمدنبی غیبی3، سعدا...تیموری4

تاثیر سطوح مختلف نیکل بر فعالیت آنزیم اوره‌آز ریشه گیاه گندم (Triticum aestivum L.)

<p>

پیمان جعفری و رضا امین پور

مطالعه روش های متفاوت  کاربرد عناصر مس و آهن بر عملکرد بذر پیاز

</p>

مرضیه جلیل شش بهره1*، محسن موحدی دهنوی2، سید مجتبی هاشمی جزی3، هاجر قراخانی بنی1

تأثیر محلول‌پاشی عناصر روی و آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شرایط تنش خشکی

<p>

حامد جوادی1، سید غلامرضا موسوی2 و محمد جواد ثقه الاسلامی3

بررسی اثر تنش کم­آبی و مقادیر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)

</p>

مجتبی جهانی*1، احمد گلچین2و حسین بشارتی3

تاثیر استفاده از ورمی­کمپوست­ بر برخی خواص شیمیایی خاک آهکی و امکان تولید محصولات ارگانیک

<p>

مجتبی جهانی*1، احمد گلچین2و آرش اردلان3

بررسی تاثیر ورمی­کمپوست به عنوان محیط کشت بر غلظت عناصر غذایی کم مصرف و وزن تر اندام هوایی گیاه ذرت

</p>

 علی چَعَب1 ، غلامرضا ثواقبی2 و  بابک متشرع زاده3

بررسی تاثیر روی­کارایی بر شاخص های رشد در ارقام مختلف  ذرت دانه¬ای در خاک های آهکی

<p>

آی­سان حاج­ابراهیمی1، صفر نصراله­زاده2، جلیل شفق کلوانق3

تأثیر نیتروژن و تداخل علف­های­هرز طبیعی مزرعه­ی ذرت بر درصد روغن، پروتئین و عملکرد بیولوژیکی رقم سینگل کراس 704

</p>

 منیره حاجی­آقایی کامرانی1، کاظم هاشمی­مجد2، نصرت­اله نجفی3، سید­جلال طباطبایی4

اثر ویژگی­های فیزیکوشیمیایی بسترهای کشت خاکی و هیدروپونیک بر وزن مینی­تیوبرهای سیب­زمینی

<p>

رقیه حاجی بلند1* ناصر علی اصغر زاد2 سمیه رحمت1 ارشد جودمند3

تاثیر سلنیم بر رشد و تثبیت ازت درگیاه یونجه

</p>

حسن حبیبی1، حمیدرضا مبصر2، سلمان دستان3

بررسی اثرات تاریخ‌های نشاءکاری و کاربرد پتاسیم بر حرکت خمش، عملکرد کمی و شاخص برداشت برنج رقم طارم محلی

<p>

معصومه حدادی1، عبدالکریم کاشی2، محمدعلی نجاتیان3

بررسی  اثر محلولپاشی  عناصر منیزیم و بور  بر عملکرد و کیفیت میوه در خیار گلخانه ای

</p>

الهه حسن­زاده1، مهدی قاجار­سپانلو2و محمدعلی بهمنیار3

وضعیت جذب آهن، روی و منگنز در گندم تحت مقادیر مختلف آب آبیاری همراه با مواد اصلاح کننده کود دامی و پتاسیم

<p>

الهه حسن­زاده1، مهدی قاجار­سپانلو2و محمدعلی بهمنیار3

تأثیر پتاسیم و کود دامی بر میزان کلروفیل برگ پرچم گندم تحت مقادیر مختلف آب آبیاری

</p>

مریم حسنلوئی1 *، فاطمه حسنلوئی2، مهرداد یارنیا 3

تأثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی در مراحل مختلف رشد بر روی عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان

<p>

ندا دلیر1*، نجفعلی کریمیان1، جعفر یثربی1، عبدالمجید رونقی1، و محمد تقی آساد2

اثر سطوح فسفر و کادمیم بر کادمیم و روی استخراجی به وسیله دو عصاره گیر EDTA و DTPA از خاک پس از کشت یک نوبت اسفناج

</p>

مهسا دودمان، محمد اسماعیل امیری

اثر N، K و Mg بر رشد رویشی و غلظت عناصر برگ توت فرنگی (Fragaria ananasa cv.Sun Rise) در شرایط کشت هیدروپونیک

<p>

فرهاد دهقانی1، سعید سعادت2، محمد صادق مهینی‌فر3

تعیین اثر مقادیر بالاتر کود ازته در مراحل مختلف رشد بر عملکرد گندم در شرایط شور

</p>

محمدرضا دیلمقانی حسنلوئی1، سیاوش همتی عسگر آباد تپه1

بررسی اثر نسبت های مختلف پتاسیم به منیزیم (K/Mg) در انگور کشمشی بیدانه جهت کنترل عارضه خشکیدگی خوشه و بهبود خصوصیات کیفی آن.

<p>

حمید رضا ذبیحی،  سعید رضاییان،  محمد قاسم زاده گنجه ای1 و محمد پاسبان2

بررسی تغییرات زمانی عناصر غذایی در برگ زعفران

</p>

رقیه ذبیحی محمودآباد1 و شهزاد جماعتی ثمرین

ارزیابی همبستگی عملکرد غده سیب زمینی با برخی از صفات کمی، متاثر از سطوح کود  نیتروژن و تراکم بوته

<p>

مجید رجایی1، محمد ابراهیم مطیع الله2، عبدالحسین ابو طالبی3

تاثیر بر همکنش شوری و نیتروژن بر رشد، کاهش تنش شوری و ترکیب معدنی نارنج در شرایط گلخانه

</p>

 ابوبکر رحیمی1 ، لقمان رحیمی2

بررسی اثرات تنش شوری و خشکی بر جوانه­زنی و رشد گیاهچه­های ژنوتیپ­های ماش و عدس 

<p>

طیبه رحیمی1، عبدالمجید رونقی2

بررسی اثر کاربرد کادمیم و فسفر بر رشد و ترکیب شیمیایی اسفناج در یک خاک آهکی

</p>

فاطمه رخش1، احمد گلچین2

تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و بور بر عملکرد کلم بروکلی رقم ساکورا

<p>

     سمیه رزاقی میاوقی1 و محمد رضایی2

اثر کم آبیاری بر جذب عناصر غذایی در ارقام گندم نان

</p>

مهدی رشتبری1، حسینعلی علیخانی2

بررسی تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و کمپوست زباله شهری روی میزان کلروفیل و تعداد برگ کلزا تحت تنش خشکی

<p>

 ندا رضوی زاده مشیزی*1، سیدجوادحسینی فرد2، بهمن پناهی3،

بررسی اثرات محلول پاشی غلظت­های مختلف نیترات پتاسیم در دوره پر شدن دانه بر  خصوصیات کمی و کیفی پسته

</p>

 اعظم رضوی نسب

بررسی اثر تنش شوری بر برخی خواص فیزیولوژیک دو رقم ذرت ( 704 و کردونا) جهت انتخاب رقم مقاومتر به شوری در شهرستان میبد، استان یزد

<p>

محمدرضا رفیع

بررسی اثرات ازت و فسفر برخواص کمی و کیفی سیر سلکسیون شده رامهرمز

</p>

مهدی رمضانی1*، رضا رضایی سوخت آبندانی1

بررسی تأثیر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سورگوم علوفه ای(اسپید فید) در خاکهای خشک و کم آب

<p>

زهرا رضائی، احمد گلچین، سعید شفیعی1، منیژه مقیم2

تاثیر نیتروژن، بی­کربنات و کودهای آهن­دار بر غلظت عناصر غذایی پر مصرف ریشه مو درمحیط کشت هیدروپونیک

</p>

سعید رضائیان1، علیرضا مقری فریز2 و حمید رضا ذبیحی3

اثر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد زرشک

<p>

رحمت اله رنجبر1، اسماعیل نامور رضایی، سید رضا علوی

تعیین همبستگی غلظت کلر در اعماق مختلف خاک با کلر برگ توتون بارلی 21 در چایپاره

</p>

رحمت اله رنجبر1، مهدی صعودی، سید رضا علوی

تاثیر محلول پاشی عناصر کم مصرف و منیزیم بر عملکرد کمی و کیفی توتون بارلی 21

<p>

 فرانک رنجبر1، محسن جلالی2

تأثیر بقایای آلی و گذشت زمان بر تغییر شکل فسفر در تعدادی از خاک­های همدان

</p>

1ـ حسین روشن ضمیر، 2ـ سیدماشاءالله حسینی، 3ـ سیدحسین میرطالبی 4ـ زهره امینی

تأثیر سطوح سولفات پتاسیم و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در منطقه سردسیر شمال فارس

<p>

محمدرضا زارع1، ابراهیم ادهمی2، حمیدرضا اولیایی2، ‌اصغر رمضانیان3

تأتیر محلول‌پاشی آهن و روی بر عملکرد و خصوصیات کمی میوه‌ی انار

</p>

محمدرضا زارع1، ابراهیم ادهمی2، حمیدرضا اولیایی2، ‌اصغر رمضانیان3

تأتیر محلول‌پاشی آهن و روی بر ویژگی­های کیفی میوه و ترکیب شیمیایی برگ انار

<p>

صدیقه زارعی1، سید ماشاء اله حسینی2، زهره امینی3، سید حسین میرطالبی4.

تأثیر همکنش بور و روی بر عملکرد شکر و درصد قند خالص چغندر قند در منطقه اقلید  استان فارس

</p>

سید احسان ساداتی1 مسعود طبری2

تاثیر شرایط غرقابی  روی  عناصر غذایی  نهال سفید پلت (.Populus caspica Bornm)

<p>

 غزاله سبحانی1، احمدگلچین2، فرید شکاری3 

تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و شوری آب آبیاری بر رشد و عملکرد گیاه گوجه فرنگی

</p>

رحمان سجادی‌نیک*1، علیرضا یدوی2، حمیدرضا بلوچی2، ابراهیم فتاحی نژاد3

بررسی اثر منابع مختلف کودی بر خصوصیات مورفولوژیک کنجد

<p>

محمدحسین سدری1 و حمید محمودی2

بررسی اثر زمان و روش مصرف کود ازته بر گندم دیم در غرب کشور

</p>

سمیه سلطانی سیاه­پوش1، کاظم هاشمی مجد1، بهزاد شهبازی1 ، نصرت اله نجفی2

تأثیر شوری خاک و کود فسفر بر ویژگی­های رشد گیاه ذرت در مرحله­ی رشد رویشی

<p>

سعید سلیم پور1، علیرضا پاک نژاد2، رحیم اسلامی زاده3 و علیرضا شفیعی زرگر4

تعیین زمان محلول پاشی عناصرغذائی بر  سال آوری  نارنگی کینو

</p>

حسین سلیمان زاده

بررسی تنش خشکی در سطوح مختلف پتاسیم بر عملکرد و میزان آنزیم های آنتی

<p>

اکبر سلیمان‌زاده*1، وحید مظفری2، احمد تاج‌آبادی‌پور2 و عبدالرضا اخگر2

اثر محلول‌پاشی روی، مس و آهن بر تشکیل میوه‌ی پسته

</p>

حسینعلی سلیمانی، حسین خادمی، شمس اله ایوبی

تاثیر مواد مادری برمیزان پتاسیم قابل جذب و کل در خاک‌های سطحی بخشی از اراضی  شهرستان فریدن

<p>

 سمیه بیگی1، احمد گلچین2

تأثیرسطوح مختلف نیکل و مولیبدن بر عملکرد و تجمع نیترات در خیار سبز

</p>

محمد سیبی1، محمد میرزاخانی2، مسعود گماریان3

اثر تنش آبی، مصرف زئولیت و مصرف سالیسیلیک اسید بر ناپایداری غشاء  سلولی گلرنگ بهاره

<p>

مازیار شریفی1، محمد میرزاخانی2، نورعلی ساجدی3

  تأثیر نیتروکسین، سطوح نیتروژن و کود دامی بر کارایی مصرف نیتروژن در ذرت               شیرین((sweet corn

</p>

زهرا شریفی، احمد تاج‎آبادی‎پور، حسین شیرانی و عبدالرضا اخگر1

تأثیر کاربرد نیتروژن بر پارامترهای رشدی و ترکیب زیست شیمیایی نهالهای پسته تحت  شرایط شوری

<p>

ادریس شعبانی سنگتراشانی1. سید جلال طباطبایی2. صاحبعلی بلند نظر3

تاثیر کلسیم و پتاسیم بر عملکرد و غلظت سدیم برگ گوجه فرنگی آلبالویی در شرایط شوری  کلرید سدیم

</p>

ادریس شعبانی سنگتراشانی1. سید جلال طباطبایی2.صاحبعلی بلند نظر3

تاثیر کلسیم و پتاسیم بر خصوصیات رویشی و غلظت پتاسیم برگ گوجه فرنگی آلبالویی در شرایط شوری کلرید سدیم

<p>

 محسن شکرگذار دارابی1، ابوالفضل رنجبر فردوئی2

ارزیابی تاثیر کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در زراعت پنبه

</p>

جعفر شهابی فر

مبانی توصیه کودی ریزمغذی ها در اراضی تحت کشت گندم آبی در استان قزوین

<p>

جعفر شهابی فر

بررسی اثرات منابع و سطوح مختلف نیتروژن در شرایط شور بر عملکرد و کیفیت  چغندرقند در استان قزوین

</p>

مهرداد شهابیان، غلامرضا علی زاده، مجتبی محمودی، علی اسدی کنگرشاهی، حسین جعفرزاده و رمضانعلی دهقان

بررسی تاثیر محلول پاشی پاییزه کودهای پتاسیمی در عملکرد کمی (افزایش اندازه) میوه پرتقال تامسون ناول در مازندران

<p>

جمال شیخی1، عبدالمجید رونقی2

اثر ورمی کمپوست و شوری بر رشد و غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اسفناج

</p>

جمال شیخی1، عبدالمجید رونقی2، حمیدرضا جابری پوده3

اثر برهمکنش ورمی کمپوست و شوری بر جذب عناصر کم مصرف در اسفناج

<p>

جمال شیخی1، عبدالمجید رونقی2، محمد باقر حیدریان پور3

اثر ورمی کمپوست بر رشد و جذب فسفر و پتاسیم سه رقم توت فرنگی

</p>

مهدی صادقی پور مروی1

مدل­ ریاضی پاسخ کاهو به نیتروژن

<p>

مهدی صادقی پور مروی1

بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر عملکرد و تجمع نیترات در اسفناج

</p>

آرش صباح، سید علی غفاری نژاد و داود مؤمنی

اثر منابع و مقادیر کود ازته بر عملکرد و غلظت نیترات غده­ سیب زمینی در منطقه جیرفت

<p>

ناصر صداقتی*1، حسین حکم آبادی1، سید جواد حسینی فرد1 و اکبر محمدی محمد آبادی1

اثر دور آبیاری بر جذب عناصر غذایی از خاک و غلظت نهایی آن در برگ درختان پسته

</p>

فرزانه سادات صدوق1، حسین شریعتمداری2، امیرحسین خوشگفتارمنش3

تأثیر تغذیه پتاسیم و روی بر روابط آبی و برخی خصوصیات گیاه گوجه فرنگی در کشت هیدروپونیک

<p>

علیرضا صفاری1،موسی معصوم2،محمد جلینی3

مطالعه و بررسی اثر کودهای آلی شامل کمپوست، ورمی کمپوست   وکمپوست گرانوله گوگرددار بر برخی ویژگیهای مهم رشدی گیاه زینتی پتوس(Scindapsus arrereus) در شرایط گلخانه

</p>

سارا صمیمی لقمانی1، علیرضا آستارایی2

تأثیر هومیک اسید بر خصوصیات رشدی گیاه دارویی کدو

<p>

پگاه صیادامین*1 و علیرضا شهسوار2

اثر محلول‌پاشی برگی نیتروژن، بور و ‌روی بر غلظت سدیم و پتاسیم در برگ زیتون  (Olea europaea L.)رقم شنگه در طی 2 سال

</p>

پگاه صیادامین*1 و علیرضا شهسوار2

اثر محلول‌پاشی برگی اوره، اسیدبوریک و سولفات‌روی بر غلظت نیتروژن، بور و روی در  برگ زیتون (Olea europaea L.)رقم شنگه

<p>

 ماهان ضیایی*1 ، حسین میر سید حسینی2 ، محسن فرحبخش3

بررسی تغییرات مقدار سرب قابل جذب در ریزوسفر و توده خاک ذرت و کلزا

</p>

عبدالحسین ضیائیان

اثرات برهمکنش آهن و روی بر رشد و پارامترهای رشد پنبه در شرایط شور

<p>

مهدی طاهری1، محمد اسماعیلی2، غلامرضا داورپناه1 و نایب دانشی2

بررسی برهمکنش فسفر و روی در اراضی زراعی آبی حاشیه رودخانه قزل اوزن در شهرستان طارم با استفاده از روش های درون یابی در محیط  GIS

</p>

سید علی طباطبائی1، سید ماشاالله حسینی2، قادر نوری3، سید محسن نقیب القرا3

بررسی سطوح مختلف بور بر عملکرد و درصد روغن کلزا

<p>

کبری خلج1،  نوراله احمدی2، محمد کاظم سوری2

بررسی تاثیر محلول پاشی کلرید کلسیم و اسید بوریک بر میزان تنفس وتولید اتیلن در گلابی آسیایی(Pyrus serotina Rehd).

</p>

محمد علی خلج1 ، مینا امیری 2 و شهرام کیانی3

بررسی اثر مقادیر مختلف فسفر و روی بر رشد و عملکرد گل مریم

<p>

محمد علی خودشناس1* ، مسعود دادیور1 ، جواد قدبیک لو1 

بررسی قابلیت استفاده آهن در رابطه با خصوصیات  فیزیکی و شیمیایی خاک و پاسخ گیاه لوبیا در خاکهای استان مرکزی

</p>

زهرا خوگر

کاهش مصرف کود نیتروژن در اثر افزایش ماده آلی (از طریق کود سبز)خاک در در تناوب گندم –چغندر قند در پلاتهای ثابت

<p>

زهرا خوگر1 و محمد نبی غیبی2

بررسی نقش مولیبدن و سیلیسیم در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت گندم

</p>

زهرا خوگر1 و عبدالمحمد دریاشناس2

بررسی اثرات فسفر تازه و باقیمانده در تناوب زراعی گندم- ذرت

<p>

الهام داودزاده. نور علی ساجدی، حمید مدنی، داوود حبیبی

تاثیر عوامل تعدیل کننده تنش بر خصوصیات آگروفیزیولوژیکی گندم لاین 7814   C

</p>

اسماعیل دردی پور1 و ذکیه علی زاده2

بررسی عوامل مؤثر بر کمبود آهن و شاخص کلروفیل متری در دو رقم مختلف سویا (Glycine max)

<p>

 اسماعیل دردی پور1 و ذکیه علی زاده2

بررسی اثرات مصرف پتاسیم به همراه آب شور بر رشد و عملکرد جو

</p>

محمدتقی درزی1، آرامه زند سیلاخور2، محمدرضا حاج سیدهادی3 و بهنام زند4

بررسی تأثیر کود زیستی حل کننده فسفات و تراکم بوته بر ویژگی های عملکرد دانه در گیاه دارویی انیسون

<p>

وجیهه درستکار1، مجید افیونی2، امیرحسین خوشگفتارمنش3

اختلاط بقایای گیاهان زراعی با خاک به منظور افزایش قابلیت جذب روی دانه گندم با هدف غنی­سازی زیستی

</p>

مطلب حسین پور1، حسن حبیبی2*، اسماعیل نبی زاده3، رسول قادر نژادآذر4

تعیین میزان مصرف کود نیتروژن دار بر عملکرد گیاه دارویی انیسون در راستای کشاورزی پایدار

<p>

الناز حسین زاده چوان1، ولی فیضی اصل2، کاظم هاشمی مجد3

مطالعات اثرات کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد جو و تغییرپذیری برخی عناصر در خاک در شرایط دیم

</p>

نیره حسینی خانمیری1،کاظم هاشمی مجد2،شکراله اصغری2،شاهین اوستان3، فرشاد کیوان بهجو2 ،الناز حسین زاده چوان1

اثر لجن بیولوژیک مجتمع پتروشیمی تبریز بر غلظت برخی از ویژگی­های شیمیایی و عناصر  غذایی پرمصرف خاک

<p>

 سیدجواد حسینی فرد1، غلامرضا شاه نظرپور2*، مریم افروشه3،

بررسی عارضه ریزبرگی( قرمزو) در درختان پسته

</p>

مهدی حسینی 1  سید علیرضا موحدی نائینی 2  عباس رضایی اصل 3  ابراهیم زینلی 4

عملکرد گندم دیم و میزان پتاسیم خاک تحت تاًثیر روش های مختلف خاکورزی

<p>

یعقوب حسینی 1، مهدی همایی2، نجفعلی کریمیان 3 و سعید سعادت4

مدل سازی واکنش کلزا به تنش توأمان شوری و بور

</p>

محمد رضا چاکرالحسینی

شناخت ناهنجاریهای تغذیه ای مرکبات و ارائه راه حلهای اجرائی دراستان کهگیلویه و بویراحمد

<p>

رحیمه حسین پور1، مهدی قاجار سپانلو2

اثر ورمی کمپوست و کودهای N-P-K بر غلظت روی قابل عصاره گیری در DTPA و فراهمی آن برای گیاه کاهو  Lactuca sativa l.))

</p>

رحیمه حسین پور1، مهدی قاجار سپانلو2

بررسی اثرات تلفیقی لجن فاضلاب و کودهای شیمیایی بر غلظت مس در خاک و گیاه تربچه  (Raphanus sativus)

<p>

جواد حمزه ئی

مدیریت مقدار کود نیتروژنه و آب مصرفی در شرایط مزرعه و اثرات آن بر تولید اقتصادی و برخی شاخص های زراعی کلزا  (Oilseed rape

</p>

جواد حمزه ئی

برهمکنش کود اوره و دور آبیاری در ارزیابی کیفیت دانه رقم لیکورد کلزا   (Brassica napus cv. Licord)

<p>

حمید رضا کریمی

ارزیابی بوته­های پیوندی هندوانه به تنش شوری در مراحل اولیه رشد

</p>

سپیده حمیدی اصیل1، مهرزاد مستشاری محصص2، محمد معز اردلان3

تعیین غلظت برخی از عناصر غذایی بر روی گندم به روش انحراف از درصد بهینه(DOP)

<p>

مژده حیدری1، سید جواد حسینی فرد2، محسن اسلامی3

بررسی تاثیر مقادیر مختلف گچ بر خصوصیات فیزیک وشیمیایی خاک و درختان پسته

</p>

الهیار خادم1، احمد گلچین2، اسماعیل زارع1، رسول عبدالله نیا1

تأثیر نوع و مقدار ماده آلی و سطوح مختلف گوگرد بر میزان فسفر و عناصر کم مصرف قابل جذب یک خاک آهکی

<p>

الهیار خادم1، احمد گلچین2، اسماعیل زارع1

تأثیر سطوح مختلف گوگرد بر قابلیت جذب فسفر و عناصر غذایی کم مصرف

</p>

سمیه خدارحمی1، امیرحسین خوشگفتارمنش2

برهمکنش سیلسیم و کادمیم بر رشد، عملکرد و جذب آهن در دو رقم خیار

<p>

فهیمه خرمی­زاده1 ، ناصر دواتگر2، محمد مهدی طهرانی3، وحیدرضا قاسمی دهکردی4، ابراهیم اسدی اسکویی5

بررسی تغییرات مکانی پتاسیم قابل استفاده در اراضی تحت کشت استان مازندران

</p>

یاسر خسروی1، حمیدرضا مبصر1، محمد نصری2، سلمان دستان3

اثرات تنش نیتروژن و کاربرد سایکوسل بر حرکت خمش، صفات شیمیایی و عملکرد کمی برنج رقم طارم دیلمانی

<p>

محسن بیگی1، غلامرضا ثواقبی2 و بابک متشرع زاده3

تعیین روی کارایی در ارقام مختلف لوبیا بر اساس عملکرد بخش جوان، پیر و کل اندام هوایی

</p>

مطلب حسین پور1، حسن حبیبی2*، اسماعیل نبی زاده3، رسول قادرنژادآذر4

بررسی میزان مصرف کود بیولوژیک (آزوتوباکتر) در تعدیل کود شیمیایی بر گیاه دارویی انیسون

<p>

* بهروز سمیعی 1، همت الله پیردشتی2، آزاده کاشانی 1 ،مهدی رجبی شهرستانی1، ایوب حیدرزاده3

تأثیر پرایمینگ­های مختلف روی پارامترهای رشدی شنبلیله (Trigonella foemum-graecum) تحت شرایط تنش شوری

</p>

محمد علی خودشناس1* ، مسعود دادیور1 ، جواد قدبیک لو1 

مطالعه اثر خصوصیات خاک بر قابلیت استفاده روی در گیاه لوبیا

<p>

ماندانا طوسی1، احمد گلچین، سعید شفیعی2 و فوزیه ملایی

تأثیر پلیمرهای محلول در آب بر درصد جوانه­زنی بذر و عملکرد گیاه ذرت در دو خاک با بافت­های متفاوت

</p>

 هیرو طه یی1، مهدی همایی2 و عزیز مجیدی3

تأثیر مقادیر و روشهای مصرف سولفات آهن بر کمیت و کیفیت محصول سیب

<p>

محمد مهدی طهرانی1، فهیمه خرمی­زاده2، ناصر دواتگر3

بررسی تغییرات مکانی پتاسیم قابل استفاده در اراضی تحت کشت استان مازندران

</p>

 حمید عباس دخت

تاثیر سطوح مختلف شوری و اندازه آندوسپرم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام جو

<p>

فریده عباسی شاهمرسی1، علی عبادی2، سعید خماری2،سارا صنایعی1، مهدی عقیقی شاهوردی کندی1

اثر مصرف نیتروژن معدنی بر رشد یونجه در شرایط شوری

</p>

جواد عبدالهی قره کند*1، ولی فیضی اصل3، کاظم هاشمی مجد2 و جعفر جعفر زاده3

اثرات کاربرد پائیزی نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم

<p>

محسن عدالت1 و سید عبدالرضا کاظمینی2

انتخاب یک مدل مناسب جهت پیش بینی عملکرد دانه دو رقم کلزا در سطوح نیتروژن

</p>

هاجر عروجی1و احمد گلچین2

بررسی تاثیر روی، منگنز و مس بر غلظت فسفر و عناصر کم­مصرف در برگ و غده سیب­زمینی رقم آگریا

<p>

مهدی عقیقی شاهوردی کندی،2 احمد توبه،2عبدالقیوم قلی­پوری،3داود حسن پناه، 2امید سفالیان

تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژنه بر روی کارائی زراعی مصرف نیتروژن و شاخص برداشت در ارقام مختلف سیب زمینی

</p>

سجاد علی پور1، امیر فتوت 2

اثر زمان بر فراهمی فسفر منابع فسفاته ترکیب شده با ماده آلی

<p>

مریم عنبری1,محمد لطف اللهی2 ,احمد بای بوردی3

اثر منابع مختلف کود آلی (هومات پتاسیم,ورمی کمپوست و کود دامی) بر عملکرد کمی  پیاز

</p>

مریم غفاری1* غلامعلی اکبری2 و آرش محمدزاده3

واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت 704KSC  به کاربرد خاک‌مصرف و محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی آهن، روی و کود کامل میکرو

<p>

مهدی غفاری1، گودرز احمدوند2، محمدرضا اردکانی 3، محمدرضا مصدقی4، ایمان نادعلی5،  محدثه غفاری6

بررسی تغییرات درصد کربن آلی، چگالی ظاهری، دمای خاک و سرعت سبز شدن سیب زمینی تحت تأثیر بقایای گیاهان پوششی زمستانه

</p>

مهدی غفاری1،گودرز احمدوند2،محمدرضا اردکانی 3،محمدرضا مصدقی4،ایمان نادعلی5، محسن سوقانی5، محدثه غفاری6

استفاده از غلات زمستانه به عنوان گیاه پوششی در ارتقاء سطح حاصلخیزی خاک و افزایش عملکرد سیب زمینی(Solanum tuberosum L.) رقم آگریا

<p>

علی غلامی1*، علیرضا جعفرنژادی2، مریم عطار3، غلامعباس صیاد4

مطالعه تغییرات غلظت عناصر آهن و روی در خاک­های زیر کشت گندم در شمال استان خوزستان

</p>

مرضیه غلامی و مجتبی بارانی مطلق

بررسی نقش عوامل خاکی در قابلیت جذب روی در زمین­های زیر کشت گندم استان گلستان

<p>

فرخ غنی شایسته1 . حسین تابیه زاد 2. عفت الزمان منتظری3

بررسی تاثیر منابع مختلف کود های آلی بر خواص خاک و عملکرد محصول در تناوب چغندرقند- گندم

</p>

فرخ غنی شایسته1 . حسین تابیه زاد 2. مهدی طاهری

بررسی ناهنجاریهای تغذیه ای  تاکستانهای استان آذربایجان غربی

<p>

امید فتاحی فر1، محمدتقی درزی2، محمدرضا حاج سیدهادی3 و بهنام زند4

مطالعه تأثیر کود بیولوژیک حل کننده فسفات و تراکم بوته بر ویژگی های عملکرد دانه در گیاه دارویی گشنیز

</p>

مجتبی فتحی1 ، غلامرضا سعادتمند2 و سید علیرضا سید جلالی3

بررسی تغییرات عملکرد گندم در اراضی آهکی استان اصفهان

<p>

علیرضا فرخ1، ابراهیم عزیزاف2، مسعود اصفهانی3، مهدی رنجبر‌چوبه4، مجتبی رضایی 5، تیمور رضوی پور 5، مسعود کاوسی5 و ابراهیم امیری6

تاثیر کودهای نیتروژن و پتاسیم روی عملکرد، کیفیت و برخی از صفات کمی توتون گرمخانه ای رقم 326K

</p>

علیرضا فرخ1، مسعود کاوسی2 ، مجتبی رضایی 2، تیمور رضوی پور 2 و  ابراهیم امیری3           

بررسی تأثیر مصرف کودهای نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد دانه و تجمع عناصر معدنی در کاه و دانه راتون برنج هاشمی

<p>

 سوده فرزاد فر،2- فاطمه زرین­کمر، 3- مریم طالبی اتوئی

 بررسی اثر کلسیم در کاهش سمیت  کادمیوم بر برخی فاکتورهای رشد ریشه گیاه بابونه

</p>

فرزادجلیلی1، ابراهیم ولیزادگان2، جوادخلیلی محله3

اثر شوری و SAR بر شاخص‌های فیزیولوژیکی دو رقم کلزا

<p>

 اکرم فرشادی راد1، اسماعیل دردی پور2

بررسی نقش توزیع اندازه ذرات خاک بر  پتاسیم قابل استفاده گیاه در تعدادی از خاک های لسی و شبه لسی استان گلستان

</p>

خدیجه فرهادی1، احمد گلچین2

تأثیر سطوح نیتروژن و مولیبدن بر غلظت مولیبدن و عناصر غذایی پرمصرف در برگ لوبیا چیتی رقم تلاش در بستر کشت پرلیت

<p>

محمدمهدی فقیه1، حمیدرضا مبصر1، سلمان دستان2، رضا یدی3

بررسی نتایج دو ساله دور آبیاری و کاربرد کود پتاس بر شاخص‌های زراعی، عملکرد دانه و شاخص برداشت برنج رقم شیرودی

</p>

الهام فلاح کتی لته1، اسماعیل دردی پور2

ارزیابی وضعیت تغذیه روی در باغات هلو با عصاره گیر دی تی پ آ

<p>

الهام فلاح کتی لته1، اسماعیل دردی پور3

تعیین سطح بحرانی روی در خاک‌های آهکی با استفاده از روش رگرسیونی

</p>

 سمانه فلاحتگر*1، حسین بشارتی2، پیام بابایی3 و علی چراتی4

تأثیر مقادیر مختلف گوگرد و مایه تلقیح باکتری­های تیوباسیلوس بر عملکرد ماده خشک، میزان کلروفیل و جذب آهن و روی بخش هوایی در دو رقم سویا

<p>

زهرا قائم‌مقامی1، احمد تاج‌آبادی‌پور2، وحید مظفری2، سید جواد حسینی فرد3

ارزیابی گلخانه‌ای تأثیر کاربرد آهن بر رشد نهال‌های پسته در خاک‌هایی با خصوصیات فیزیکو شیمیایی مختلف از مناطق پسته‌کاری شهرستان رفسنجان

</p>

رسول قادرنژاد آذر*1، علیرضا پیرزاد، محمد رضا زردشتی3، هاشم هادی4 و اسماعیل نبی زاده5

تاثیر سطوح مختلف شوری خاک، روی برخی ویژگیهای مورفولوژیک و عملکرد روغن چهار رقم آفتابگردان روغنی

<p>

رسول قادرنژاد آذر*1، محمد رضا زردشتی2، علیرضا پیرزاد، هاشم هادی4 و اسماعیل نبی زاده5

تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد دانه چهار رقم آفتابگردان روغنی تحت سطوح مختلف شوری خاک

</p>

جلال قادری، زهرا خادمی ،کاظم خاوازی، فردین حامدی وخلیل حیدری

تعیین بهترین نسبت پتاسیم به منیزیم بر عملکرد کمی و کیفی گندم آبی

<p>

جلال قادری،مهناز فیض الله زاده اردبیلی ، محمود شریعتمداری و شاهرخ فاتحی

تأثیر کاربرد منابع مختلف کود نیتروژنی و گوگردی در تولیدکمی وکیفی گندم آبی

</p>

مجتبی قاسمی 1* ، محمد هدایت 2، غفار کیانی 3

بررسی اثرات سطوح مختلف شوری، بسترکشت­های مختلف بدون خاک و برهمکنش آن­ها بر تولید نشاء گوجه فرنگی

<p>

پژمان قاسمی نژاد1،  هانیه رفیعی2 ،سیده زینب حسینی مهسا حسینی4

بررسی تاثیر ﺗﻨﺶ خشکی ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺯﺋﻮﻟﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ‫ﺑﺮﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻴﺎﻩ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ خواجه باشی

</p>

 عباس قدسی1، علیرضا آستارایی2، حجت امامی3، محمد هادی میرزاپور4

تاثیر نانو ذرات اکسید آهن  و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر غلظت عناصر کم مصرف در خاک شور‌سدیمی

<p>

طیبه قربانی1، سراله گالشی2، افشین سلطانی3، ابراهیم زینلی4

تأثیر کاهش رطوبت خاک بررشد و جذب عناصر پتاسیم و سدیم در گیاه نخود

</p>

طیبه قربانی1، سراله گالشی2، افشین سلطانی،3 ابراهیم زینلی4

بررسی تأثیر کاهش رطوبت خاک برمیزان رنگیزه های فتوسنتزی در گیاه نخود

<p>

لیلی السادات قرشی1، غلامحسین حق نیا2، امیر لکزیان2، رضا خراسانی2

تاثیر کود آلی، فسفر و برهمکنش آنها بر فراهمی آهن در گیاه ذرت

</p>

اسماعیل قلی نژاد

ارزیابی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی موثر بر عملکرد آفتابگردان رقم ایروفلور در سطوح مختلف رطوبتی و تراکم بوته در ارومیه

<p>

نسرین قمری رحیم1، جواد حمزه­ای2، وریا زارعی3، الهام اصغر زاده4 

ارزیابی واکنش ماده آلی و برخی ویژگی­های خاک به سیستم­های تک کشتی و کشت مخلوط لوبیا- ذرت

</p>

علیرضا  کارگر1، احمد گلچین2، فاطمه رخش3

معادلات بر آورد عملکرد گوجه فرنگی تحت کودهای مختلف نیتروژن و مقایسه آن ها

<p>

آزاده کاشانی1، همت­الله پیردشتی1، محمد­علی بهمنیار2، وحید اکبرپور3، ارسطو عباسیان1

تأثیر کاربرد دراز مدت مقادیر مختلف ورمی­کمپوست بر غلظت عناصر غذایی پر مصرف در گیاه ریحان

</p>

شراره کاظمی1، سیروس آذرآبادی2، فرخ رحیم­زاده خوئی3، روزبه مردان4

تعیین حد بحرانی فسفر و تأثیر آن بر رشد و عملکرد ذرت

<p>

امیر کاظمی1، احمد گلچین2، فرید شکاری3

جذب عناصر غذایی توسط گیاه سورگوم در شرایط تنش شوری

</p>

زهرا کاظمی1، احمد غلامی2، خسرو استکی3، مریم دلفانی4

تاثیر باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن و حل کنندهی فسفات بر برخی خصوصیات لوبیا چشم بلبلی

<p>

نسرین کریمخانی1، احمد گلچین2، علی خانمیرزایی فرد1

تاثیر مواد آلی بر فراهمی کادمیم در خاک کشت شده با چاودار Secale cereale L.) ( و تریتیکاله (Triticale)

</p>

فاطره کریمی1، محمدعلی بهمنیار2، مینا شهابی3

تأثیر گوگرد و کوددامی بر میزان روی قابل جذب خاک و مقدار روی در برگ و دانه کلزا  رقم

<p>

منوچهر کریمی1، مهدی طاهری2، ولی ربیعی3، تورج خوش زمان4، خلیل پیمان5

بررسی وضعیت تغذیه ای باغ های زردآلوی شهرستان ماهنشان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)

</p>

 مهدی کریمی زارچی

اثر متقابل شوری و کود سولفات روی بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم

<p>

 مهدی کریمی زارچی1، جانب ا... نیازی2

اثر متقابل شوری و کود سولفات آهن بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم

</p>

 مهدی کریمی زارچی

 لزوم بازنگری دستورالعمل های توصیه کودی در ایران: الف) نقش سابقه کشت قبلی بر نیاز گندم به کودهای نیتروژنی

<p>

فاطره کریمی1، محمدعلی بهمنیار2، مینا شهابی3

بهبود میزان روغن و پروتئین دانه و کلروفیل برگ کلزا ( رقم Hayola 401) در نتیجه کاربرد گوگرد و کوددامی در یک خاک آهکی

</p>

هدیه کریمی1، ناصر عباسپور2، حسن محمود زاده3، هادی درزی رامندی4،

بررسی و مقایسه تغذیه نیترات،کلر،پتاسیم و سدیم خاک، برگ و دمبرگ با توجه به شوری خاک در 4 رقم انگور در دو منطقه با شرایط اکولوژیکی متفاوت

<p>

نجفعلی کریمیان1*، ندا دلیر1، جعفر یثربی1، عبدالمجید رونقی1، و محمد تقی آساد2

اثر سطوح فسفر و کادمیم بر شکل های شیمیایی کادمیم در خاک پس از کشت یک نوبت اسفناج به روش عصاره گیری دنباله ای اسپوزیتو و همکاران

</p>

علی کنعانی الوار1، یعقوب راعی2، سعید ذهتاب3، صفر نصراله زاده4

اثر کودهای زیستی و نیتروژنی روی برخی صفات ارقام بهاری جو تحت شرایط دیم

<p>

 

بررسی تغییرات مکانی پتاسیم خاکهای شهرستان ورزقان  و تهیه نقشه آن با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS

</p>

شهرام کیانی1، کامران میرزاشاهی2 و محمد علی خلج3

تعیین روابط همبستگی بین غلظت آهن برگ با شاخص کلروفیل و کارایی فتوشیمیایی سیستم فتوسنتزی II برگ در گل رز

<p>

مجید کرمی، محمد رضا چاکرالحسینی و عبدالصمد کلیدری

بررسی اثر سطوح مختلف کود پتاسه و محلول پاشی روی  بر عملکرد و اجزای عملکرد  گندم آبی رقم الوند در منطقه دشتروم

</p>

زهرا کرمیان ، عبدالرضا نصیرزاده و وحید محصلی

اثر نیتروژن بر عملکرد، میزان اسانس و عصاره گیاه مرزه

<p>

هادی کوهکن1،محمود دژم2، مهدی مدندوست3،محمد بهرام نیا4، محمدحواد زاهدی5، مریم صمدی6

تاثیر نیتروژن و بور بر رشد و غلظت عناصر غذایی در کلزا

</p>

احمد گلچین1 ، الهه عزیزآبادی2

بررسی تاثیر سیلیسیم و پتاسیم بر شاخص­های رشد گلرنگ

<p>

احمد گلچین1، الهه عزیزآبادی3

 بررسی تاثیر سیلیسیم و تنش خشکی بر غلظت عناصر غذایی در برگ گیاه آفتابگردان

</p>

احمد گلچین1، فاطمه رخش2

تاثیر سطوح مختلف نیتروژن ومس بر عملکرد کلم بروکلی رقم ساکورا

<p>

بهناز گنجه ای1، احمد گلچین3

تاثیرسطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه گیاه توت فرنگی در محیط کشت پرلیت

</p>

  اکبر گندمکار

اثرات کاربرد گوگرد، تیوباسیلوس و کمپوست مواد آلی بر عملکرد کمی و کیفی انار

<p>

 جعفر گوهرگانی1، عبدالامیر معزی2

تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی سه لاین امیدبخش گندم دوروم در شرایط دیم نیمه‌گرمسیری

</p>

محمد لطف الهی1 ، محمد رضا مهرور2، سمیه حامدی 3، مریم انوری4،  رقیه امانی5

بررسی اثرات مدیریت نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و کارایی مصرف و درصد بازیافت نیتروژن درگندم دوروم

<p>

حسن لطفی پارسا*1، حسین خادمی2، آسیه هادی­نژاد1

تغییرات زمانی میزان رهاسازی پتاسیم از فلوگوپیت در محیط ریشه یونجه

</p>

ابوالفضل لولایی، 1، سعید سماوات2

بررسی اثرات کاربرد محلول پاشی کلسیم  و آبیاری در کاهش پوسیدگی انتهایی و عملکرد گوجه فرنگی

<p>

علی مجاب قصرالدشتی1، حمیدرضا بلوچی2*، علیرضا یدوی2، محمد جواد فریدونی1

تأثیر برهمکنش کمپوست زباله‌ی شهری و نیتروژن بر کیفیت علوفه‌ی ذرت شیرین

</p>

آسیه مجلسی1 ، فرزاد جلیلی2 ، ابراهیم ولیزادگان3، اسماعیل قلی نژاد4

اثر پتاسیم و عناصر کم مصرف بر عملکرد و شاخص های رشد ذرت علوفه ای درشرایط تنش رطوبتی

<p>

حسن مجیدی دیزج1، داریوش مظاهری2، آرش محمدزاده1 و پویان حسین‌زاده نمین3

بررسی جذب فسفر و نیتروژن در کشت مخلوط یونجه و اسپرس

</p>

عزیز مجیدی1، سوران شرفی2، محمد جعفر ملکوتی3

برآورد شاخص کلروفیل متر SPAD برای توصیه سرک ازت در سه رقم گندم

<p>

امیر محسنی1، حسین میرسید حسینی2، فریبرز عباسی3

بررسی اثر کودآبیاری جویچه­ای بر برخی صفات مورفولوژیک ذرت

</p>

امیر محسنی1، حسین میرسید حسینی2، فریبرز عباسی3

بررسی اثر کودآبیاری جویچه­ای بر میزان جذب نیتروژن توسط ذرت و تلفات عمقی آن در خاک

<p>

محمد سعید تدین  و غلامرضا معاف­پوریان

مطالعه اثر زمان و مقدار مصرف نیتروژن بر تناوب باردهی نارنگی کینو

</p>

نیر محمدخانی1، رضا حیدری2، ناصر عباسپور3

ارزیابی رشد و تغذیه برخی عناصر معدنی تحت اثر شوری در پنج ژنوتیپ انگور

<p>

آرش محمدزاده1*، ناصر مجنون حسینی 2 و علی احمدی 3

تاثیر نیتروژن و تنش خشکی بر کارآیی تجمع، انتقال مجدد نیتروژن و میزان پروتئین دانه در لوبیا قرمز رقم امیدبخش

</p>

احمدرضا محمدزاده

عکس‌العمل سورگوم علوفه‌ای به منابع و مقادیر نیتروژن در شرایط شور

<p>

آرزو محمدی1، محمدعلی بهمنیار2، مهدی قاجار سپانلو3

تأثیر گچ بر میزان کلروفیل برگ گندم  تحت سطوح مختلف شوری آب آبیاری

</p>

آرزو محمدی1، محمدعلی بهمنیار2، مهدی قاجار سپانلو3

تأثیر گچ و کود دامی بر میزان عناصر ریزمغذی منگنز و روی در برگ پرچم گندم تحت تنش شوری آب آبیاری

<p>

سید اسماعیل محمدی تاکامی *1، بابک دلخوش2، مسعود محسنی3، محمد حسین خدادادی4، سیده مارینا پورکاظمی5

بررسی تأثیر تاریخ کاشت و مقادیرکود نیتروژن بر برخی صفات فنولوژیکی ذرت

</p>

فروغ محمودی1، احمد بایبوردی3

تاثیر مقادیر و منابع کودهای نیتروژنی بر میزان آلاینده نیترات و عملکرد در کاهو

<p>

مجتبی محمودی1، مهرداد شهابیان2، محبوبه جلالی3 و ساره رجبی4

اثر گوگرد بر رفع کلروز آهن، عملکرد و خواص کیفی میوه کیوی

</p>

عاطفه محیطی اصلی 1 ،شاهین شاهسونی 2 و احمد غلامی2

بررسی تاثیر کودهای دامی ، بیولوژیک و شیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک و عملکرد گیاه ذرت علوفه ای

<p>

بیژن مرادی و هرمز عبادی

تاثیر بردرخصوصیات کمی وکیفی پرتقال تامسون ناول روی پایه نارنج

</p>

بیژن مرادی،بهروز گلعین و هرمز عبادی

اثر پتانسیل آب خاک و پتاسیم بر شاخص‌های رشد و برخی ترکیبات بیوشیمیایی پرتقال تامسون‌ ناول روی پایه سیتروملو

<p>

میثم مرادی1، رحیم ناصری2، هوشنگ ناصری راد 3 و اکبر امیدیان1

اثر کود زیستی و کود شیمیایی فسفر بر عملکرد  و میزان پروتئین دانه گندم

</p>

روزبه مردان1، شراره کاظمی2

مطالعه تأثیر کمپوست، ورمی­کمپوست، لجن فاضلاب و کود شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد پروتئین و دانه ارقام مختلف لوبیا

<p>

زهرامسلمی1، سید ماشا اله حسینی2، احمد خلیقی3، مهناز علیمحمدی4

تاثیر سطوح مختلف روی بر خصوصیات کمی و کیفی گل داوودی

</p>

مهیار مشتاقی1،  محمد حسین اسیمی1، سهیل آهنی2

بررسی پاسخ توتون نرعقیم ULT138 به سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم در شهرستان تالش

<p>

مهدی مصطفائی1 ، نصرت اله نجفی2 ، شاهین اوستان3و عادل دباغ محمدی نسب4

اثر کود دامی و کشت مخلوط بر جذب و غلظت عناصر کم­مصرف در ذرت علوفه­ای

</p>

مهدی مصطفائی1 ، نصرت اله نجفی2 ، شاهین اوستان3و عادل دباغ محمدی نسب4

اثر کود دامی و کشت مخلوط بر برخی ویژگی­های کمی و کیفی لوبیا چیتی

<p>

مهدی مصطفائی1 ، نصرت اله نجفی2 ، شاهین اوستان3و عادل دباغ محمدی نسب5

اثر کود دامی و کشت مخلوط بر ویژگی¬های رشد و درصد پروتئین ذرت علوفه¬ای

</p>

محبوبه مظهری1، مهدی همایی2، عبدالمجید لیاقت3، مهدی شرفا4

مقایسه اثر کادمیوم بر روی دو گونه بیش اندوز تاج خروس وحشی و سلمه تره

<p>

غلامرضا معاف­پوریان1، محمود نیرومندی جهرمی2 و محمد سعید تدین1

اثر سولفات پتاسیم و سولفات روی در تناوب چغندرقند- گندم

</p>

غلامرضا معاف­پوریان، حمیدرضا خادم حمزه و محمد سعید تدین

اثر نیتروژن و گوگرد بر عملکرد و درصد روغن کلزا

<p>

نعیمه مقصودی1*، سید جلال طباطبائی2و جعفر حاجی لو3

تاثیر سطوح مختلف شوری بر غلظت سدیم و پتاسیم برگهای گردوی ایرانی

</p>

سحر ملکانی1، احمد گلچین2 و سعید شفیعی3

 تأثیر زمانهای قطع آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد بذر پیاز

<p>

 عفت الزمان منتظری1، رسول جلیلی مرندی2، حامد دولتی بانه3، فرخ غنی شایسته4

عکس العمل سه رقم انگور به کاربرد کلات آهن در یک خاک آهکی

</p>

محسن موحدی دهنوی * 1، فاطمه قادری2، حمیدرضا بلوچی 1

اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف روی و آهن بر عملکرد و غلظت روی و آهن دانه گندم در مقادیر مختلف کود نیتروژن

<p>

 مریم السادات موسوی دستناییو حسین خادمی

اثر اندازه کانی میکایی فلوگوپیت در رهاسازی پتاسیم در محیط ریشه

</p>

سید غلامرضا موسوی1، الهام انصاری­نیا2، محمد جواد ثقه‌الاسلامی1 و  رضا برادران1 

تاثیر سطوح آبیاری و نیتروژن بر صفات کیفی در آفتابگردان

<p>

سید غلامرضا موسوی1،  حامد جوادی2 و محمد جواد ثقه الاسلامی3

بررسی اثر مقادیر و شیوه های توزیع کود نیتروژن بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سورگوم علوفه ای اسپیدفید

</p>

سیده عذرا موسوی، احمد گلچین، سعید شفیعی1، منیژه مقیم2

تاثیر نیتروژن،  بی­کربنات و کودهای آهن­دار بر سطح و درجه سبزینگی برگ­های مو در گیاه انگور در محیط کشت هیدروپونیک

<p>

مسعود موسی نژاد1، هرمزد نقوی2، مائده رفیعی3، نعیم امیری4

بررسی اثرات کاربرد کمپوست زباله‌های شهری همراه با محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر عملکرد ودرصد پوکی پسته در استان کرمان

</p>

مسعود موسی نژاد1،  محمدحسین دورانی پور2، سمیه شیروانی، مهدیه طالب زاده3

بررسی غلظت عناصر غذایی پرمصرف برگ ذرت در خاکهای آهکی کرمان تحت تاثیر کاربرد گوگرد و باکتری تیوباسیلوس

<p>

مسعود موسی نژاد1، هرمزد نقوی2، پیمان اسفندیارپور2، محمدحسین دورانی پور3

بررسی اثر دو روش محلولپاشی و مصرف خاکی عناصر ریزمغذی برخصوصیات کیفی و عملکرد پسته در کرمان

</p>

رقیه مهدی پور افرا1، حمید ایران نژاد2، رضا امیری3

تاثیر کاربرد خاکپوش های مختلف آلی و پلی اتیلن  بر خواص کمی و کیفی آفتابگردان تحت تاثیر فواصل مختلف آبیاری

<p>

ناصر میران1، عباس صمدی2،

تعیین نرم­های دریس برای ارزیابی وضعیت تغذیه ای چغندرقند در استان آذربایجان­غربی

</p>

 سید فرخ میرحسینی1، سید جواد حسینی فرد2، حسین شیرانی3 

تاثیر اسید هیومیک بر رشد و ترکیب شیمیایی نهال پسته

<p>

کامران میرزاشاهی1، سعید سلیم پور2، علی رضا پاک نژاد3 ، سعید سعادت4

تاثیرمنابع ومقادیر مختلف مواد آلی بر عملکرد محصول و کربن آلی خاک

</p>

محمد هادی میرزاپور1، محمد رضا نایینی1، رضا وکیل2

مقایسه اثر روش های مختلف استفاده از منگنز بر رشد و عملکرد کلزا (رقم هایولا- 401) در شرایط شور- سدیمی و آهکی خاک در قم

<p>

محمد هادی میرزاپور1، محمد رضا نایینی1، محمد حسین داوودی2، امیرحسین خوشگفتار3

تاثیر سطوح مختلف پتاسیم بر رشد و عملکرد ارقام کلزا (Hayola 401  و PF)  در یک خاک شور- سدیمی و آهکی

</p>

کامران میرزاشاهی1 ، شهرام کیانی2

تاثیرکمپوست کود گوسفندی برمیزان مصرف کودهای شیمیایی در زراعت ذرت دانه ای

<p>

سید حسین میرطالبی1، سید ماشالله حسینی2، محمد رضا خواجه پور3،  علی سلیمانی4،  زهره امینی5.

اثر سولفات روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام گندم در منطقه سردسیر شمال فارس

</p>

محمد رضا نائینی1 ، محمد هادی میرزاپوروسوسن بلند نظر2

مقایسه اثر مقادیر و منابع مختلف کودهای پتاسیمی بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیتون رقم روغنی) در یک خاک شور و آهکی)

<p>

فرج اله نارکی

بررسی اثر فسفر و تراکم بذر بر عملکرد و خصوصیات زراعی نخود رقم آرمان در شرایط دیم گرمسیری

</p>

رحیم ناصری1 ، هوشنگ ناصری راد2 و میثم مرادی3

تغییرپذیری عملکرد، اجزای عملکرد و صفات وابسته به آن  در لاین های پیشرفته لوبیا سفید متأثر از محلول پاشی با عنصر بـُر

<p>

رحیم ناصری،  میثم مرادی و طاهره امامی

واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام گندم­ نان  به تنش خشکی و کود زیستی

</p>

صادق نجفی1، حسین میرسید حسینی2، ابراهیم علایی3

بررسی اثر گوگرد کشاورزی حاوی عناصر کم­مصرف در تغذیه و عملکرد کلزا

<p>

آسیه هادی­نژاد1، حسین خادمی2، شمس­اله ایوبی3، حسن لطفی­پارسا4

قابلیت سدیم تترافنیل بران و استات آمونیوم در عصاره­گیری پتاسیم از فلوگوپیت حرارت­دیده

</p>

احمد نظافت1. محمدجعفر ملکوتی1. سیدجلال طباطبائی2. رحمت جوادی آذر1

تأثیر شوری و غلظت بالای روی بر شاخص های رشد و غلظت برخی عناصر در خیار

<p>

علی نظیرزاده1 ، داوود حسن پناه2 و علیرضا سیروس مهر3

بررسی اثرات تغذیه کودی بر پتانسیل تولید مینی ‌تیوبر در ارقام مختلف سیب زمینی در شرایط گلخانه ای

</p>

ابراهیم نعمتی ثانی1،  منوچهر قلی پور2، علی درخشان2،  احمد غلامی2، حمید عباس دخت2

بررسی تاثیر ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر عملکرد ذرت دانه ای

<p>

معصومه نمروری*1، قدرت‌اله فتحی2، عبدالمهدی بخشنده2، محمد حسین قرینه3، سیروس جعفری4،

تأثیر تنش خشکی پایان دوره تحت سیستم‌های مختلف کودی بر فسفر باقیمانده در خاک

</p>

معصومه نمروری1، قدرت‌اله فتحی2، عبدالمهدی بخشنده2، محمد حسین قرینه3، سیروس جعفری4،

ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی گندم در شرایط تنش خشکی پایان دوره تحت سیستمهای مختلف کود

<p>

گزل نوبخش1، اسماعیل دردی‌پور2، فرهاد خرمالی3

اثر زئولیت بر جذب و کارآیی بازیافت کود پتاسیم

</p>

شهین نوربخش1 عاطفه اسماعیلی2

بررسی تاثیر اصلاح بافت خاک بر رشد مرکبات در شهداد استان کرمان

<p>

 مجید نوروزی1، ایوب نیکنام1 وسید عبدالرضا کاظمینی2

اثر سطوح نیتروژن و تراکم گلرنگ بر عملکرد و راندمان زراعی استفاده از نیتروژن

</p>

سید مجتبی نوری حسینی1، محمد پاسبان2، احمد زارع فیض آبادی3 و ابوالفضل عباسپور تبریزی4

بررسی اثرات باقیمانده نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاک در واکنش به تناوبهای زراعی

<p>

الهام نوشادی1* . حسینعلی بهرامی2، سید کاظم علوی پناه3

مطالعه اثر کربن آلی بر بازتاب طیفی خاک سطحی در دشت گرگان

</p>

سولماز نیسانی1، سیف‌اله فلاح2 و فایز رئیسی2

اثر  قطع آب بر تغییرات ماده خشک ذرت علوفه‌ای تحت سطوح مختلف  نیتروژن شیمیایی و آلی

<p>

زهرا وارسته خانلری1 . محسن جلالی3

 تعیین غلظت و گونه‌های شیمیایی روی، سرب، مس و نیکل در تعدادی از خاک‌های کشاورزی همدان

</p>

غزاله وفائی1، محمد لطف­الهی2، محمدمهدی طهرانی3

بررسی برهمکنش مقادیر مختلف فسفر و روی بر غلظت اسیدفیتیک و کاهش نسبت مولی اسیدفیتیک به روی در گندم

<p>

مسعود وفاپور1، علیرضا یدوی2، شاهرخ جهانبین3، محمدحسن فلاح هکی*4

تاثیر کم­آبیاری و محلول­پاشی فسفر بر رشد و برخی صفات فیزیولوژیک گندم زمستانه

</p>

کاظم هاشمی‌مجد1، *شهزاد جماعتی ثمرین2 و رقیه ذبیحی محمودآباد2

بررسی تغییرات خصوصیات خاک درختان هلو تیمار شده با ورمی‌کمپوست غنی‌سازی شده با آهن و روی

<p>

کاظم هاشمی‌مجد1، *شهزاد جماعتی ثمرین2 و رقیه ذبیحی محمودآباد2

بررسی میزان عملکرد گندم، باقلا و سیب زمینی و بقایای گیاهی متاثر از مدیرت های مختلف بقایای گیاهی در سال های مختلف در اردبیل

</p>

یوسف هاشمی نژاد

افزایش کارایی مصرف کودهای نیتروژنی با استفاده از روش کارت رنگ برگ

<p>

ملیحه همتیان دهکردی 1، احمد محمدی قهساره2،

اثر نوع بستر کشت بر عملکرد و غلظت عناصر غذایی در خیار گلخانه‌ای

</p>

پیمان یوسفوند، نورعلی ساجدی و محمد میرزاخانی 

تاثیر زئولیت و سلنیوم درشرایط تنش خشکی بر  عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان روغنی

<p>

رضا ابراهیمی

سرعت جذب،  انتقال و توزیع  یونهای سدیم و کلراید در اندامهای آفتابگردان در سه دوره رشد

</p>

مختار زلفی باوریانی، مهرداد نوروزی و پرویز بیات

اثرات نیتروژن و آب آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب و نیتروژن در گوجه‌فرنگی

<p>

صادق نجفی1، حسین میرسید حسینی2، ابراهیم علایی3

بررسی کارایی مصرف کود گوگرد کشاورزی در کشت کلزا و اثرات باقیمانده آن در خاک

</p>

بهنام آزاد مرد طالش میکائیل1، ابوالفضل گیکلوی2، ابراهیم شیرمحمدی3

ارزیابی کارایی کاربرد ورمی­کمپوست غنی شده و کودهای شیمیایی آهن و روی در بهبود وضعیت تغذیه ای درختان هلو

<p>

مرتضی مفیدی1. محمد جعفری2. علی طویلی3

تاثیر گونه های  Acanthopyllum squarrosum   و  Astragalus gossypinus بر خصوصیات خاک محیط ریشه: مطالعه موردی (حوضه بلوک آباد چای شهرستان مراغه

</p>

محمد علی خلج1 ، مینا امیری 2 و شهرام کیانی3

بررسی اثر سطوح مختلف پیت در بسترهای کاشت، روی  رشد و عملکرد گل ژربرا

<p>

امیر حسین خوشگفتار منش

پاسخ آنتی­اکسیداتیو دو رقم گندم به سطوح مختلف سلنیوم در شرایط شور

</p>

حسین شیرانی، محسن حمیدپور، حسین دشتی.

 تأثیر مونت‏موریلونیت و پلی‏اکریل‏آمید اصلاح شده بر پارامترهای رشد و کلروفیل فلورسانس گیاه ذرت در خاک آلوده به کادمیم و سرب

<p>

نفیسه قاسمی1، عبدالمجید ثامنی2 و سمیه بختیاری

تأثیر برخی از گونه­های گیاهی بر مقدار عناصر کم مصرف در عمق­های مختلف خاک رویشگاه

</p>

حسام آریان پور1، مهدی شرفاء2

ایجاد توابع انتقالی نقطه ای جهت برآورد رطوبت ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دائم    خاک های تحت کشت گندم

<p>

علی آقا کشکولی1 . حیدرعلی کشکولی2 . سیروس جعفری3.

 ارزیابی دو روش پرمامتر­گلف و چاهک­ معکوس در اندازه­گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در دو خاک رسی­سیلتی و لومی

</p>

سپیده ابریشم کش1، منوچهر گرجی2 و حسین اسدی3

مطالعه تغییر کاربری جنگل به باغ چای بر برخی ویژگی­های خاک در منطقه لاهیجان

<p>

زهرا احمدآبادی*1، مهدی قاجار سپانلو2 و محمدعلی بهمنیار3

تاثیر کاربرد کودهای آلی روی برخی خواص فیزیکی خاک

</p>

عباس احمدی1، محمدرضا نیشابوری2 و پناه محمدی3

کارایی مدل Skaggs در برآورد منحنی توزیع اندازه ذرات خاک

<p>

سحر اخوان1، محمود شعبانپور2 و مسعود اصفهانی2

اثر تراکم خاک بر رشد و پراکنش ریشه گیاه گندم در دو نوع خاک

</p>

اژدر عنابی میلانی1 و محمدرضا نیشابوری2

تعیین بهترین روش تجربی برآورد تبخیر-تعرق مرجع برای دشت تبریز

<p>

رضا اسدی1، یاسر محمدی نشلی2 ، مصطفی یوسفیان 3،

ارزیابی عملکرد و اجزا عملکرد 8رقم برنج نسبت به تنش شوری در استان مازندران

</p>

محجوبه اسماعیل‏زاده مریدانی، بهنام کامکار، سرالله گالشی، فرشید قادری‏فر

بررسی روابط آلومتریک در شرایط کمبود آب خاک و مقایسه آن با شرایط بهینه در دو گونه ارزن (مرواریدی و دم‏روباهی)

<p>

حجت امامی

ارزیابی کیفیت خاک به دو دو روش شاخص پایداری و رتبه­بندی تجمعی

</p>

سمانه امان آبادی1، مهدی شرفا2، حسینعلی علیخانی3

مقایسه اثر سطوح مختلف کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست  در دو سطح رطوبی بر آب قابل استفاده و عملکرد گندم

<p>

محمدرضا امداد

تاثیر الگوی توسعه ریشه بر تغییرات نفوذ نهایی خاک در آبیاری جویچه ای

</p>

قدیر بابائی1، محمد حسین محمدی2

بررسی و تشخیص جریان ترجیحی املاح  با استفاده از تغییر شدت جریان ورودی در چهار خاک دست نخورده

<p>

ابراهیم بابائیان1، وحید رضا جلالی1 و مهدی همایی2

عملکرد توابع انتقالی پارامتریک و روش­های زمین­آماری در تخمین پارامترهای نمون معلم-وان­گنوختن

</p>

وحید بخشی1، محمدرضا نوری امام‌زاده‌ئی2، سید حسن طباطبایی3 ، حسین مرادی باصری4

تاثیر نوع شیب جویچه بر الگوی توزیع نفوذ آب در خاک

<p>

سولماز بهاری1، محمدرضا نیشابوری2، علی اصغر جعفرزاده، محمدرضا دادپور

شاخص کیفی اندازه گیری جریان ترجیحی: رنگ آمیزی مسیرهای جریان

</p>

محمد حسن بیگلویی1، محمد حسین اسیمی2، علیرضا جبارزاده 3

ارزیابی مدل CROPWAT 8.0 در سطوح مختلف نیاز آبی دو رقم گیاه توتون در منطقه احمد گوراب رشت

<p>

فرزین پرچمی عراقی1، سیّد مجید میرلطیفی2، شجاع قربانی دشتکی3

اعتباریابی و تعیین بهترین تکرار آزمایش نفوذپذیری با استفاده از تحلیل اعتباریابی به روش پایایی داخلی

</p>

مرتضی پوزش شیرازی،  محمود ایزدی و مهرداد نوروزی

تأثیر تنش رطوبتی بر صفات رویشی ارقام مختلف گوجه فرنگی جهت شناسایی رقم‌های مقاوم به خشکی.

<p>

حسین تابیه زاد 1 . فرخ غنی شایسته 2

بررسی اثر روشهای مختلف خاکورزی بعد از برداشت محصول بر خواص فیزیکی خاک و عملکردآفتابگردان روغنی در شرایط دیم

</p>

محبوبه تقی‌خو1 ، احمد کریمی2 و شجاع قربانی2

تاثیر آبیاری با پساب شهری بر کارآیی مصرف آب لوبیا قرمز (رقم درخشان)

<p>

محمدتقی تیرگر سلطانی1، منوچهر گرجی1 ، علی اصغر ذوالفقاری1 و محمد نصرالهی2

ارزیابی محدوده قابل کاربرد مدل­های فرکتالی در توصیف توزیع اندازه ذرات خاک

</p>

حمید رضا جابری پوده1، مهروز رضایی2،علی ابطحی3، عبدالمجید ثامنی4، سید علی اکبر موسوی5

ارزیابی روش سریع تعیین بافت خاک و مقایسه آن با روش­های رایج در خاک­های آهکی استان فارس

<p>

الهه جعفری، مهدی همایی و محمد بای­ بوردی1، مسعود داوری2

نفوذ آلاینده ها ی آلی کم محلول به خاک به عنوان تابعی از توزیع اندازه ذرات خاک

</p>

زینب جعفریان1، منصوره کارگر2، جمشید قربانی3

مطالعه تغییرات مکانی خصوصیات خاک در مرتع با استفاده از زمین آمار

<p>

الهه حسن زاده1، مهدی قاجار سپانلو2و محمدعلی بهمنیار3

بهبود آماس نسبی برگ (RWC) گندم تحت مقادیر مختلف آب آبیاری در اثر کاربرد پتاسیم و کود دامی

</p>

عبدالله حسین پور1, محمد علی قربانی2 , علی کلانتری اسکوئی3, مالک رفیعی4

بررسی ارتباط دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک

<p>

بیژن حقیقتی1.مجید فرزان2.

بررسی رژیم های آبیاری بر روی عملکرد محصول برنج در استان چهار محال وبختیاری

</p>

محمد مهدی حیدری

تعیین ضریب نفوذپذیری بر اساس منحنی دانه بندی

<p>

محمدرضا خالدیان1، سیدعلی موسوی1، حسین اسدی2، مهدی نوروزی3

تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع با کاربرد تک استوانه بیرکن در مقیاس حوضه آبریز جهت کاربرد در مدل­های هیدرولوژی

</p>

الهام خدارحمی1، علیرضا جعفرنژادی2، غلامعباس صیاد3، جهانگرد محمدی4

پهنه بندی شوری و سرعت نفوذ خاک در برخی مناطق استان خوزستان

<p>

حبیب خداوردی لو1،، شجاع قربانی دشتکی2، زهرا نریمانی1 و المیرا شهنازی1

 ارزیابی کاربردی توابع انتقالی پارامتریک در برآورد رطوبت در برخی خاک­های آهکی

</p>

بی‍‍ژن خلیل مقدم1،‍‍‍ پرستو میساقی2،شجاع قربانی دشتکی3

مقایسه روش وزن دهی عکس فاصله(IDW) وکریجینگ معمولی درتخمین برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی خاک در منطقه شیدای شهرکرد

<p>

نایب دانشی1، مهدی طاهری2، محمد اسماعیلی1، غلامرضا طاهریون1 و محمدرضا عسگری

بررسی و ارزیابی کم‏آبیاری بر کارایی و صفات زراعی ارقام مختلف یونجه دراستان زنجان

</p>

نایب دانشی1، جواد لامعی2، مهدی طاهری2، محمد اسماعیلی1 و محمد تکاسی1

بررسی تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری و روش‌های کاشت بر کارایی مصرف آب و خواص کمی و کیفی پیاز رقم قولی قصه

<p>

صابره دربندی 1, سمیه محمودی2, سالمه ابراهیمی2، پریسا عباسعلی پور بشاش3

عملکرد توابع محرک در تخمین دمای اعماق مختلف خاک منطقه تسوج

</p>

زهرا درخشان نژاد1، غلامعباس صیاد2، علیرضا جعفرنژادی3، علی عصاره4

آزمون نرم افزار HYDRUS-1D در شبیه سازی حرکت نیترات در اراضی تحت کشت نیشکر

<p>

زهرا درویش پسند1،غلامعباس صیاد2، مهرداد شریعتی 3، لادن سبحانیان نژاد4

بررسی اثر تراکم خاک بر توزیع منافذ درشت و متوسط هدایت کننده آب با استفاده از نفوذسنج صفحه­ای

</p>

زهرا درویش پسند1،غلامعباس صیاد2، مهرداد شریعتی 3، یعقوب منصوری4، لادن سبحانیان نژاد5

توصیف روش اندازه گیری حجم انتقال موثر برای حرکت املاح در شرایط نزدیک به اشباع خاک با استفاده از نفوذسنج صفحه ای

<p>

علی اصغر ذوالفقاری1  و محمدتقی تیرگر سلطانی2

بررسی جریان ماندگار اکسیژن در خاک‌های مختلف با استفاده از شبیه سازی عددی

</p>

مهدی دهقان1، منصور سرخه نژاد2، سیروس جعفری3

مقایسه ضریب هدایت هیدرولیکی بدست آمده از روش چاهک معکوس با روش پمپاژ به داخل چاهک در خاک سنگین

<p>

محسن دهقانی، مسعود تدین نژاد و مهدی پناهی

بررسی تاثیر کم آبیاری به روش PRD   بر روی ذرت در اصفهان

</p>

محسن دهقانی، غلامحسین شیراسماعیلی و فرزاد پارسادوست

اثر کم آبیاری در دوره زایشی بر کارایی مصرف آب و عملکرد ارقام تجارتی آفتابگردان در اصفهان

<p>

عبدالامیر راهنما، مجید  علی‏حوری و عبدالحمید محبی

بررسی امکان افزایش باروری نخل کشت بافتی با تغییر سطوح آبیاری و تغذیه

</p>

مجید رجبی وندچالی1، عباس همت2، عباس قنبری مالیدره3

بررسی عملکرد ادوات خاک­ورزی ثانویه فعال و غیرفعال بر برخی خواص فیزیکی خاک

<p>

فاضل رحمانی پور1، حسینعلی بهرامی2، سیما رحیمی بندرآبادی3، زهرا فریدونی4

بررسی تغییرات مکانی کیفیت خاک در برخی نواحی کشاورزی استان قزوین

</p>

مهدی رحمتی1، محمد رضا نیشابوری2 و سید علیرضا رفیعی علوی3

معرفی جرم مخصوص ظاهری تورمی خاک و کاربرد آن

<p>

محمد حسین رحیمیان1  ، علیرضا شکری2 ، حمید رضا ذبیحی3 ، محمد توکلی4

تعیین فاصله بهینه نوارها درآبیاری ‌قطره‌ای تیپ جهت افزایش عملکرد و کارایی‌ مصرف‌آب‌گندم 

</p>

 محمد حسین رحیمیان1 ، سید مجتبی نوری حسینی 2 مهدی پناهی3 ، علی حسینی راد4

 مقایسه کود آبیاری و مصرف خاکی کودماکرو بر عملکرد گندم

<p>

علی رسول زاده1، ندا نصیری2

ارزیابی توابع انتقالی شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی برای تخمین منحنی مشخصه آبِ خاک در جنوب دشت اردبیل

</p>

سیده فاطمه رسولی1، سرالله گالشی2، همت الله پیردشتی3، ابراهیم زینلی4

بررسی برخی از واکنش های فیزیولوژیکی و رشد کلزا تحت تنش غرقابی (Brassica napus)

<p>

  رقیه  رضوی 1، عزیز مجیدی 2 ، فرخ غنی شایسته 2، حیدر طایفه رضایی 2

اثرمدیریت کم آبیاری بر عملکرد کمی، کیفی و استفاده از تناوب گندم ،‌کلزا در راستای افزایش کارآیی مصرف آب در الگوی کشت

</p>

  رقیه  رضوی 1، لطفعلی ناصری 2

 مدیریت کم آبیاری با حذف آبیاری در برخی مراحل رشد زردآلو و اثرآن بر عملکرد کمی و کیفی و کارآیی مصرف آب

<p>

سکینه رضوی قلعه جوق1، علی رسول زاده2، محمد رضا نیشابوری3

ارزیابی توابع انتقالی مختلف برای تخمین مکش ورود هوا جهت برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع منافذ درشت خاک

</p>

الهام رمضانی1، مهدی قاجار سپانلو2

تأثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی گل­گاوزبان (Echium amoenum Fisch. & Mey.)

<p>

 نوشین رمضانی1، غلامعباس صیاد2، عبدالرحمن برزگر3، یعقوب منصوری4 و آزاده رئیسی زاده1

اثرتراکم بر توزیع اندازه منافذ خاک و درصد جریان ترجیحی در یک خاک بافت لوم

</p>

خدیجه روستایی1، محسن موحدی دهنوی2، سیدعلی خادم3، سیدعلیرضا خادم4

بررسی تاثیر کاربرد توام پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بر ویژگی­های خاک و عملکرد کیفی سویا

<p>

مجید رئوف

تخمین پارامترهای هیدرولیکی خاک با استفاده از داده های نفوذ سنج دیسک مکشی به روش معکوس در خاک لومی 

</p>

مجید رئوف1، زیبا صدائی آذر2 ، جوانشیر عزیزی مبصر3

تاثیر شیب زمین روی میزان نفوذ و تغذیه منابع آب زیرزمینی حوضه های مختلف استان  آذربایجان شرقی

<p>

سروین زمان زاد قویدل1، صابره دربندی2 و امیرحسین ناظمی3

مقایسه روش های مختلف تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع در منطقه کرکج تبریز

</p>

هرمین ساکی1، امیر رضا  مقیمیان2

استفاده از روابط بین توزیع اندازه ذرات خاک و پارامتر مقیاس بندی برای پیش بینی منحنی مشخصه آب خاک

<p>

سبحانیان نژاد1، غلامعباس صیاد 2، امیرحسین چرخابی 3 ،احمد لندی4، مجتبی صدری5

بررسی اثر تغییر نوع کاربری اراضی در شمال غرب خوزستان بر تخریب برخی خواص مهم کیفی خاک

</p>

الهام سلمانی1، رحیم حداد2، قاسمعلی گروسی3، رامین حسینی4

تاثیر سیلیکون بر محتوای آنزیم‌های آنتی اکسیدانت در تریتیکاله (X Triticosecale) تحت تنش خشکی در مبارزه با کم آبی خاک

<p>

رضا سلیمانی1، محمد حسین مهدیان2 و کوروش کمالی2

اثرات پخش سیلاب بر روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در ایستگاه پخش سیلاب دشت موسیان

</p>

رضا سلیمانی1، عبالمجید ثامنی2 و رحیم ناصری 3

اثرات تغییرات رطوبت حجمی در اراضی شیبدار بر ناپایداری عملکرد نخود دیم

<p>

*بهروز سمیعی1، همت الله پیردشتی2

ارزیابی فواصل بوته در سه هیبرید آفتابگردان تحت شرایط تنش و غیر تنش رطوبتی استان گلستان

</p>

محمدعلی شاهرخ نیا1

تخمین رطوبت ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی خاک های استان فارس با استفاده از بافت و رطوبت اشباع موئینگی خاک

<p>

مهرداد شریعتی1، غلامعباس صیاد2، زهرا درویش پسند3

بررسی تاثیر بارندگی بر خصوصیات هیدرولیکی در خاک سیلتی لوم با استفاده از نفوذسنج صفحه ای

</p>

آرزو شریفی1، منوچهر گرجی2

بررسی اثر تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری بر جرم مخصوص ظاهری و بافت خاک در برخی از مناطق استان گیلان

<p>

سارا شعبان زاده1، زینب جعفریان2، مریم شکری3،عطاالله کاویان2

مطالعه برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در سه کاربری مجاور هم (مطالعه موردی: منطقه پشرت کیاسر)

</p>

محمود شعبانپور، الهام شهر آیینی و سعید سعادت

تاثیر شوری و تراکم خاک بر غلظت فسفر و پتاسیم دانه گندم

<p>

محمود شعبانپور، میثم دعایی و فرید باقری

مقایسه توابع انتقالی و شبکه های عصبی در مدلسازی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

</p>

حسین شهاب آرخازلو1، حجت امامی2، غلامحسین حق نیا3، علیرضا کریمی کارویه4

مقایسه منحنی توزیع اندازه منافذ خاک اراضی مرتعی با اراضی کشاورزی به عنوان شاخص کیفیت فیزیکی خاک

<p>

مهرداد شهابیان1، سید محمود سمر2، علیرضا طلایی3، محمد رضا امداد2، علی چراتی1، غلامرضا علی زاده1 و حسین جعفرزاده1

بررسی تاثیر مدیریت کم آبیاری "خشکی موضعی ریشه" در برخی از شاخص های رشدی درخت پرتقال

</p>

علی شینی دشتگل1  ، حیدرعلی کشکولیو  عبدعلی ناصری2

اثر آبیاری یک در میان جویچه ای روی رطوبت غلاف و ازت برگ در اراضی نیشکر جنوب اهواز

<p>

محمد ابراهیم صادق زاده ریحان1، محمد روغنی2، احد حبیب زاده3، عبداله حسین پور4

 بررسی اثر ماده معدنی پرلیت در تامین رطوبت مورد نیازگیاه پسته

</p>

آرش صباح، سید علی غفاری نژاد و صمد اسفندیاری

مقایسه سطوح مختلف آب و کود ازته در آبیاری قطره­ای و فارو بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی

<p>

آزاده صفادوست1، علی­اکبر محبوبی1، محمد­رضا مصدقی2، بهرام قره­باغی3، غلام خداکرمیان1،گلایه یوسفی1

تأثیر دما بر حرکت برومید در ستون­های خاک هوادیده تحت شرایط غیراشباع

</p>

نینا صفری1، شکراله اصغری1

اثرات پلی­اکریل­آمید بر پارامترهای پایداری خاکدانه در یک خاک منطقه نیمه­خشک

<p>

حیدر طایفه رضایی 1 و قبله­علی فرمانی 2

واکنش ارقام گندم به قطع آبیاری و تعیین نقطه بهینه اقتصادی تابع تولید

</p>

لیلا طایفه سید علیخانی1، زینب جعفریان2، رضا تمرتاش3

تأثیر چند گونه گیاهی مرتعی و کشاورزی بر برخی خصوصیات خاک اطراف خود (مطالعه موردی: پشرت کیاسر)

<p>

طاهره عباس آباد عربی و حسین توکلی عنبران

اثر ظرف در اندازه گیری رطوبت خاک با پرتوهای گاما به روش شبه سازی مونت­کارلو

</p>

حسن عباسپور 1، مهدی شرفاء2

بررسی هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاکهای متراکم با استفاده از مدل معلم-وان گنوختن

<p>

محمد عباسی1 و علیرضا واعظی2

تاثیر کاربری­های مختلف بر نفوذپذیری خاک در حوزه آبخیز تهم، زنجان

</p>

علی عبدزادگوهری

بررسی تغییرات نفوذ آب در خاک بر افزایش عملکرد و کارائی مصرف آب در گیاه بادام زمینی

<p>

زهرا عربی1، ابراهیم پذیرا 2، محمد جلینی 3

برآورد منحنی رطوبتی خاک با استفاده از توزیع ذرات

</p>

محمدرضاعسگری1، عبدالمجید لیاقت‌2، مسعود پارسی نژاد3، مهدی طاهری4

تأثیر زهکش‏های جمع‌کننده‌ در کاهش ضریب زهکشی  (مطالعه موردی: واحد کشت و صنعت امیرکبیر، خوزستان)

<p>

هاجر علی نیا 1، محمود شعبانپور 2 ، محمد رضا خالدیان 2

بررسی اثر عملیات خاکورزی بر تغییرات هدایت هیدرولیکی اشباع خاک 

</p>

هاجر علی نیا 1، محمود شعبانپور 2 ، محمد رضا خالدیان 2

ارزیابی تغییرات زمانی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در یک سطح محدود

<p>

حمید علی پور1،مهدی رضایی1،ابوذر نصیری1

بررسی تاثیر روش های مختلف خاک ورزی بر روی برخی خصوصیات فیزیکی خاک

</p>

فرشته غلامی حسین پور1، محمود شعبانپور2، سید حسین پیمان3

مقایسه چهار روش خاک ورزی بر عملکرد شبدر برسیم در کشت دوم و تاثیر آن بر تخلخل و تراکم خاک

<p>

محمود فاضلی سنگانی1، مهدی شرفا2، ابولفضل آبکار3

تعیین  و مقایسه بعد فرکتالی منحنی توزیع اندازه ذرات و منحنی رطوبتی خاک

</p>

امیر فتحعلی زاده

ارزیابی مقاومت تراکمی خاک  با استفاده از آزمایش های نشست صفحه ای و فشردگی محصور

<p>

سمیه فرزادمنش1،حسین شریفان2، فروغ رحمتی3

بررسی تاثیر قطر بر مقدار هدایت هیدرولیکی اندازه گیری شده در بالای سطح ایستابی

</p>

سمیه فروغی1 ، احمد کریمی2 و شهرام کیانی2

اثر آبیاری با پساب صنعتی  شهرکرد برکارآیی مصرف آب لوبیا قرمز (رقم درخشان)

<p>

زهرا فهیم1، محمد امیر دلاور2، احمد گلچین3، آذر علی­مردانی4

بررسی رابطه بین مقدار کربن آلی خاک و ویژگی های فیزیکی خاک در تیپ های جنگلی متفاوت

</p>

عاطفه قاسمی1، مهدی شرفا2، غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی3

اثر تراکم بر توزیع اندازه ای منافذ خاک و رشد سیستم ریشه­ای گیاه ذرت

<p>

اردوان قربانی1، حسین کاویان پور2، بهروز ملک­پور3

خصوصیات ادافیکی رویشگاه هایLFestuca ovina در مراتع شرق سبلان

</p>

اسماعیل کریمی1  و جلیل اصغری میدانی2

اثر روش های مختلف خاک ورزی گندم در تناوب گلرنگ – گندم بر روی رطوبت و وزن مخصوص ظاهری خاک

<p>

فروغ کامیاب طالش1

پیش­بینی ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دائم با استفاده از شاخص­های توپوگرافی

</p>

علیداد کرمی1، مهدی همایی2، محمد بای­بوردی2 - محمد محمودیان شوشتری3- ناصر دوات­گر

مقایسه روش های درون یابی برای پیش بینی  مشخصه های مدل های نفوذ آب به خاک در مقیاس ناحیه­ای

<p>

آمنه کریم زاده1، زهرا قاسمی باغبدرانی2، سیده معصومه دیف رخش3

بررسی تأثیر عوامل خاکی در توزیع جوامع گیاهی منطقه ابولفارس خوزستان

</p>

احمد کریمی و جهانگرد محمدی

برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع با استفاده از توابع انتقالی در کاربری­های مختلف اراضی برخی خاک­های استان چهار محال و بختیاری

<p>

مریم کریمی1، حبیب خداوردی لو2،علی اکبر موسوی3

برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی با استفاده از توابع انتقالی خاک

</p>

حمیدرضا کمالی1، شاهرخ زندپارسا2

تخمین پارامترهای هیدرولیکی خاک به روش معکوس با استفاده از بهینه نمودن هر پارامتر در شرایط مزرعه

<p>

محی الدین گوشه1، سعید غالبی2، عزیز ارشم3

مدیریت آبیاری گندم جهت کنترل شوری خاک در شرایط سطح ایستابی بالا در دشت خوزستان

</p>

ابوالفضل مجنونی هریس1، امیر حسین ناظمی1، کریم ایواز2، وحید عظیمی1 و سمیه محمودی1

تعیین مقادیر بهینه ضرایب معادله آنگستروم و بررسی ارتباط آنها با شاخص های آماری در کشور

<p>

حسین مرادی باصری1، شجاع قربانی دشتکی2، جواد گیوی3، حبیب خداوردی‌لو4، بیژن خلیل‌مقدم5

مقایسه روش‌های بار ثابت‌چندگانه و بار افتان ساده‌سازی شده در اندازه‌گیری هدایت‌آبی‌اشباع در خاک‌های‌ ورتی‌سول و غیر ‌ورتی‌سول

</p>

مریم نوابیان

بهبود تخمین هدایت آبی اشباع با استفاده از شاخص ضریب خمیدگی خلل و فرج خاک

<p>

فاطمه مسکینی ویشکائی 1، محمود شعبانپور شهرستانی 2، ناصر دوات گر‌3

تعیین اهمیت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مؤثر بر رطوبت ظرفیت زراعی خاکهای شالیزاری

</p>

فاطمه مسکینی ویشکائی 1، ناصر دوات گر‌2

ارزیابی عملکرد مدل فردلاند در پیش بینی توزیع اندازه ذرات با استفاده از داده های محدود بافت خاک

<p>

شیما مصلحی1، پیام نجفی2، سید حسن طباطبایی3

 تعیین حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی (MAD ) و تاثیر آن بر روی وزن محصول در کشت خیار گلخانه ای

</p>

غلامرضا معاف پوریان و محمد سعید تدین

بررسی سیستم های جمع آوری آب باران و مصرف کود بر عملکرد انگور دیم رقم عسکری

<p>

سید علی اکبر موسوی1 و علیرضا سپاسخواه2

بررسی زمین آماری تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی نزدیک به اشباع خاک در مکش های مختلف

</p>

مریم مؤذنی 1، سید فرهاد موسوی2، بهروز مصطفی­زاده فرد2. محمد رضا یزدانی3 و اسماعیل لندی2

تأثیر افزودن سطوح مختلف بقایای برنج بر وضعیت رطوبتی و خواص فیزیکی شالیزارهای گیلان

<p>

 محمد رضا میرزایی

بدست آوردن خصوصیات هیدرودینامیکی خاک – منحنی نگهداشت آب و منحنی هدایت هیدرولیکی خاک- با روش Wind: مزایا و معایب

</p>

محمد رضا میرزایی

مدلسازی آب ترجیحی با استفاده از مدل traveling-dispersive wave

<p>

مریم نوابیان1 ، سید حامد اشرف تالش2، مهدی اسمعیلی ورکی3 ، علی جمالی4

مقایسه توابع انتقالی رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی با ANFIS در تخمین هدایت آبی اشباع

</p>

مهرداد نوروزی، مختار زلفی باوریانی  و مرتضی پوزش شیرازی1

بررسی اثرات دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد در استان بوشهر

<p>

میلاد نوری، مهدی همایی1، محمد­ بای­بوردی2

بررسی پارامتریک منحنی مشخصه خاک در حضور نفت خام

</p>

علیرضا واعظی1، ابراهیم احمدزاده2، پوریا شهسواری3، جلال صبا4

کارایی مصرف آب در ذرت علوفه­ای تحت تاثیر کود آبیاری قطره ای ازت

<p>

مرضیه وکیلی، احمد کریمی و جهانگرد محمدی

ارزیابی مدل های کاسبی و ساکستون در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

</p>

مرضیه وکیلی ، احمد کریمی و جهانگرد محمدی

برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع با استفاده از توابع انتقالی بر اساس جداسازی داده ها در داخل کلاس های بافتی مختلف

<p>

سحر هادی پور1، حمیدرضا فولادمند2

تخمین منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از ویژگی های زود یافت خاک

</p>

فرهاد همایون­فر1 و رسول اسدی2

مدیریت بهینه آب در سیستم آبیاری قطره ای نواری با استفاده از تانسیومتر بر عملکرد ذرت دانه ای در ارزوئیه استان کرمان

<p>

الهام بلور1، حمیدرضا عسگری2، فرشاد کیانی

بررسی تاثیر سیستم های مختلف خاکورزی بر وزن مخصوص ظاهری خاک (مطالعه موردی: اراضی کشاورزی شهرستان کلاله- استان گلستان)

</p>

فرشاد پیرملائی1، علی اکبر ایمانی2، سعید اهری‌زاد3، سید ابوالقاسم محمدی4

تعیین خاکهای مناسب برای تولید بذور سیب‌زمینی عاری از ویروس ایکس با استفاده از تجزیه مولفه‌های اصلی (مطالعه موردی در اردبیل)

<p>

بهزاد آزادگان

بررسی افزایش دمای خاک با رنگ آمیزی سطح آن

</p>

غلامرضا علی زاده، علی چراتی، مهرداد شهابیان، آذرخت مهدی پور1

تعیین اثرات عمق شخم و دفعات خاک ورزی ثانویه با دیسک بر خصوصیات کمی گندم در منطقه دشت ناز ساری

<p>

محمد جلینی1  فریبرز عباسی2 محمد قاسم زاده گنجه ای3

ارزیابی یکنواختی کودآبیاری در آبیاری جویچه‌ای

</p>

محمد ربیعی

اثر روش های مختلف خاکورزی و مدیریت بقایای برنج بر صفات مورفولوژیک،  عملکرد دانه کلزا و وزن خشک علف های هرز درکشت دوم پس از برنج

<p>

حسین بابازاده، امیرحسین ناظمی، محمد منشوری، حسین بیرامی

برآورد پارامترهای انتقال سرب و مس از ستون خاک رسی غیر اشباع

</p>

محمدرضا رفیع

اثرات دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد در منطقه بهبهان

<p>

سید احمد میرباقری، مریم دادگر

شبیه سازی انتقال کروم در خاکهای تحت تاثیر پساب و لجن با استفاده از مدلHydrus-1D

</p>

فریبا نجفی علیشاه1، احمد گلچین2، محمود محبی3

تاثیر سطوح مختف پلیمر سوپر جاذب آکوسورب  (Aqusorb)و دور آبیاری بر میزان مصرف آب و عملکرد گیاه خیار سبز گلخانه­ای

<p>

محمد صادق مهینی فر و  فرهاد دهقانی

تاثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد سوپر جاذب­ها و کیفیت زه آب

</p>

اکبر گندمکار و پیمان جعفری

 اثر روش های آبیاری تحت فشار بر خشکیدگی تاج و میوه و عملکرد درختان پرتقال

<p>

بهزاد آزادگان

بررسی تأثیراستفاده زیاد کودهای شیمیایی بر فشردگی و تخریب خاکهای زراعی

</p>

 عباس احمدی، محمدرضا نیشابوری، حسن روحی‏پور و حسین اسدی

عوامل ایجاد فرسایش خندقی و خسارات آن در جنوب استان آذربایجان‌غربی: مطالعه موردی شهرستان تکاب

<p>

سید حسن احمدیان، مجید صوفی ، بهنوش جعفری

برر سی وطبقه‌بندی مورفوکلیماتیک خندقهای استان مازندران

</p>

امید اسدی. پیام شریفی. علی قاسمی

تعیین مناسب­ترین روش تجربی برآورد میزان SDR در مناطق نیمه­خشک و سرد (مطالعه موردی : حوزه معرف و زوجی کچیک، استان گلستان)

<p>

اباذر اسمعلی عوری1، مریم برمکی2، حسین کاویان­پور3، کمیل خورشیدی3

بررسی روابط بین عوامل محیطی متغیر با تغییرات مقدار فرسایش آبی در حوزه­ی آبخیز خیاو­چای، اردبیل

</p>

ایرج امیری

بررسی مقایسه ای اثرات بادشکن های زنده گزشاهی و درخت کنار روی تغییرات سرعت باد   (مطالعه موردی منطقه جیرفت)

<p>

ناصر بالنده1، عباس احمدی2، رضا سکوتی اسکوئی3 و صمد دربندی

فرآیندهای فعال در گسترش فرسایش خندقی در منطقۀ چالدران استان آذربایجان غربی

</p>

محدثه هنرمند1، حسین اسدی1، مجید وظیفه­دوست2، سید علی موسوی2،

ارزیابی خطر فرسایش خاک با استفاده از معادله جهانی تلفات خاک اصلاح شده، سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در حوضه آبخیز ناورود

<p>

حدیث یاقوتی1، رضا سکوتی اسکوئی2، محمد­حسین مهدیان3، رمضان بخشی­پور4

برآورد فرسایش و تولید رسوب با استفاده از روش MPSIAC (مطالعه موردی: زیر حوزه توتکابن در جنوب استان گیلان)

</p>

فرحنازبهاروند1، وحید پایروند2

بررسی رابطه تغییرات استفاده ازاراضی بارسوبدهی (مطالعه موردی حوزه آبخیزنوژیان لرستان)

<p>

فرحنازبهاروند1، وحید پایروند3

تعیین سهم رسوبدهی زیرحوزه های آبخیزنوژیان لرستان تحت تاثیرتغییرات کاربری اراضی

</p>

فرزاد بیات موحد1 ، حسن شامی و اصغر حیدری

بررسی اثر زمان و نوع شخم در هدررفت رواناب و عملکرد گندم دیم در اراضی شیبدار

<p>

فرزاد بیات موحد1 ، محمد تکاسی و حسن شامی2

بررسی اثر زمان و نوع شخم در فرسایش و حاصلخیزی خاک در اراضی شیبدار

</p>

یحیی پرویزی1*، محمد همتی2، داوود نیک کامی3، مسیب حشمتی4 و معصومه واحدی5

تعیین بهترین شاخص فرسایندگی باران در استان کرمانشاه

<p>

مرتضی پوزش شیرازی*، غلامرضا راهی، فرهاد فخری

بررسی اثرات میزان فرسایش و کود دهی بر حاصلخیزی خاک و اجزاء عملکرد گندم دیم. (مطالعه موردی:  استان بوشهر)

</p>

فاطمه پیوسته، حسین اسدی و مهدی عاکف

بررسی اثر پایداری خاکدانه بر فرسایش ناشی از بارندگی

<p>

الهه ترابیان مقدم1، مهدی نادری1، جهانگرد محمدی1، روح اله فتاحی2

بررسی تغییرات فصلی و سالیانه عامل فرسایندگی باران در استان چهار محال و بختیاری

</p>

حمید ترنج زر1

بررسی‌تغییرات شاخص های سطح خاک و ویژگی های عملکردی مرتع در رویشگاههای بوته ای

<p>

آیدا چاوشی1، سیامک ساعدی‌2 ، علی کلانتری

ارزیابی فرسایش پذیری خاک با استفاده از زمین آمار در بخشی از اراضی مارنی خواجه

</p>

کامران چپی1، *        عطااله شیرزادی

اثر مدیریت پوشش گیاهی بر میزان فرسایش خاک با کاربرد مدل USLE

<p>

نیر چکمه­چی1 ، رضا سراج امانی2، مریم برمکی1

بررسی و تعیین روابط بین انواع فرسایش آبی و عوامل موثر بر توسعه آنها (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قوری چای، اردبیل)

</p>

احد حبیب زاده1، محمد رضا نیک جو2 ، محمد ابراهیم صادق زاده3،حمیدرضا پیروان

بررسی میزان رسوب­زایی در مارن­های  استان آذربایجان­شرقی

<p>

ناصرحبیبی1 و  حسین خالدیان2

اندازه­گیری رسوب در اراضی تحت کشت توت فرنگی

</p>

محمد حسن زاده نفوتی1، سادات فیض نیا2، حسن احمدی2، حمید رضا پیروان

بررسی ارتباط بین نوع کانی رسی و فرسایش پذیری در مارنهای مختلف (مطالعه موردی – حوزه آبخیز ایوانکی)

<p>

محمد حسن زاده نفوتی1، سعید پورحیدری2، کریم مهرورز مغانلو

تاثیر عملیات آبخیزداری بر کاهش فرسایش و رسوب حوضه آبخیز  سهند بلوک آباد

</p>

اعظم حسین شاهی1، علیرضا واعظی2، پرویز عبدی نژاد

تغییرات میزان آب قابل دسترس گیاه در خاک در ایستگاه پخش سیلاب قره­چریان، زنجان

<p>

سنور حسینی1، سیامک ساعدی2، امیرهوشنگ حسین زاده مقبلی3 و جمشید یاراحمدی4

ارزیابی نقش برخی ویژگی­های شیمیایی خاک­ها بر اشکال فرسایش آبی دراراضی مارنی منطقه خواجه تبریز

</p>

سمیه حمیدی نهرانی1،  علی­رضا واعظی2، محمد­حسین محمدی3، جلال صبا

تغییرات زمانی تولید رواناب و هدررفت خاک تحت باران شبیه­سازی شده

<p>

سمیه حمیدی نهرانی1،  علی­رضا واعظی2، محمد­حسین محمدی3، جلال صبا4

کارایی پلی­وینیل­استات در مهار تولید رسوب در خاک مارنی

</p>

زهرا حیدری1، حسین اسدی2، مسعود کاووسی3

اثر کمپوست آزولا و پلی­اکریل­آمید بر ویژگی­های فرسایشی یک نمونه خاک شور و سدیمی در شرایط آزمایشگاهی

<p>

فریال حیاوی1.  عطاالله کاویان2. مهدی بروغنی

بررسی تاثیر پلی اکریل آمید بر فرسایش پاشمانی در خاک­ شنی رسی لوم با استفاده از شبیه ساز باران

</p>

عطااله خادم الرسول

تعیین شاخص بهبود مدیریت آبخیز (WMII)و انتخاب بهترین شیوه های مدیرتی توسط مدل WEPP

<p>

حسین خالدیان1  و ناصر حبیبی2

بررسی وضعیت فرسایش سرشاخه­های رودخانه تلوار در استان کردستان

</p>

فاطمه خان محمدی¹، علیرضا واعظی

تاثیر ویژگی های شیمیایی خاک بر پایداری خاکدانه در عرصه­های مارنی

<p>

نازیلا خرسندی1، محمد حسین مهدیان2، ابراهیم پذیرا3، داود نیک‌کامی4

بررسی روش‌های کریجینگ و کوکریجینگ در توزیع مکانی شاخص فرسایندگی باران

</p>

خلیفه  خورمایی1، فرشاد کیانی، فرهاد خرمالی2، یلدا همت زاده3

برآورد میزان رسوب دهی در خاکهای آهکی و سیلتی(لسی) در حوضه کچیک استان گلستان

<p>

حسین خوشرنگ1 و حسین اسدی

اثر جهت و موقعیت شیب بر پایداری خاکدانه

</p>

علیرضا دارخال1 و عباس احمدی2

شاخص­های حساسیت به تشکیل اندوده سطحی

<p>

علیرضا دارخال1، عباس احمدی2* و محمدرضا نیشابوری

تفاوت هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در آزمایشگاه و شرایط طبیعی

</p>

جواد درویشی خاتونی1، سارا نریمی سا2

شناسایی مناطق حساس به فرسایش و شیوه های کنترل فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز دریان (شمال غرب سمنان)

<p>

خسرو دودکانلوی میلان1، علی­رضا داودیان دهکردی2، افشین هنربخش2، مهدی پژوهش

اثر پخش سیلاب بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سینی و برجوئی شهرستان لردگان)

</p>

محمد رحیمی

بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر خطر پذیری فرسایش بادی مطالعه موردی: ایستگاه سمنان

<p>

پژمان رودگرمی1* ، حمید رضا عباسی1، حسین گلبابائی

بررسی ویژگیهای تپه های ماسه ای منطقه ابردژ ورامین

</p>

مریم زارع1، مجید صوفی2، مسعود نجابت

بررسی آستانه توپوگرافی فرسایش آبکندی در فداغ لارستان

<p>

مریم زارع1، مجید صوفی2، مسعود نجابت

بررسی تاثیر ویژگی­های حوزه آبخیز بر گسترش آبکندها در منطقه فداغ لارستان

</p>

مجید زنجانی جم، مجید صوفی، رضا بیات

بررسی ویژگیهای فرسایش خندقی در اقلیم های استان قزوین

<p>

معصومه سرمست1، محمد هادی فرپور1، مهدی سرچشمه پور1، مصطفی کریمیان اقبال

تثبیت شیمیایی خاک­های شنی با استفاده از سه نوع پلیمر محلول در آب

</p>

شیما سفلایی1، منصور پاره­کار2،محسن بنی­اسدی3

ارزیابی و آنالیز حساسیت مدل EPM و MPSIAC (مطالعه موردی:حوزه آبخیز سلطانیه بافت-کرمان)

<p>

علی شهبازی1*، عبدالرحمن یزدی‌پور2، مهران رئوفی

بررسی تأثیر پرچین‌های گیاهی بر کاهش فرسایش خندقی منطقه سلامات اهواز

</p>

محمدابراهیم صادق­زاده1، جمشید یار احمدی2

 برآورد میزان فرسایش و رسوب با استفاده از مدلWEPP Geoدر محیط GIS در اراضی مارنی خواجه

<p>

نازیلا صدایی1، افشین هنربخش2سید جواد ساداتی نژاد3 ، مسعود جعفری شلمزاری

بررسی فرمول بار معلق انیشتین و کالیبراسیون این فرمول در رودخانه ارمند

</p>

نازیلا صدایی1، افشین هنربخش2سید جواد ساداتی نژاد3 ، لیلا صدایی

بررسی هم بستگیه پارامترهای موفولوژیکی فرمول های بگنولد و لین و کالینسک با دبی برآورد شده (رودخانه ارمند)

<p>

ماندانا طوسی1، احمد گلچین، سعید شفیعی2و فوزیه ملایی

تأثیر پلیمرهای محلول در آب بر پراکندگی رس و پایداری خاکدانه ها

</p>

شمس الله  عسگری1  ایاد اعظمی2 محمد رضا جعفری3

اصلاح اراضی از دیدگاه آبخیزداری در حوضه های آبخیز استان ایلام

<p>

سید زکریا علوی1، حمید رضا سعیدی2*، لیلا طائفه سید علیخانی

بررسی اثر تغییرات بارندگی بر پارامترهای موثر حفاظت خاک با تاکید بر پوشش سطح زمین ( مطالعه موردی: مرتع کبود چشمه سوادکوه مازندران)

</p>

علی‌اکبر جمالی

یافتن مناطق بحرانی از نظر فرسایش خاک بر اثر فشار چرا در مرتع (مطالعه موردی: حوزه آبخیز آبسرد دماوند)

<p>

الهام عندلیب مقدم1. مجید صوفی2. عبدالصالح رنگ‌آور

بررسی عوامل مؤثر در گسترش فرسایش آبکندی در منطقه آبکندی قره‌تیکان سنگانه خراسان‌رضوی

</p>

نفیسه قاسمی1، عبدالمجید ثامنی2 و سمیه بختیاری

بررسی تأثیر برخی از گونه­های گیاهی بر هدایت الکتریکی و مقدار ماده آلی خاک

<p>

حکیمه قره داغلی1 ،  علیرضا واعظی2، مهرداد سبحانی

تاثیر ویژگی­های خاک بر فرسایش شیاری در حوزه آبخیز تهم، استان زنجان

</p>

حکیمه قره داغلی1 ،  علیرضا واعظی2، مهرداد سبحانی

اثر ویژگی­های خاک بر پایداری خاکدانه درعرصه­های مارنی منطقه سرچم، غرب زنجان

<p>

محمد روشن قصرالدشتی1، دکتر حمیدرضا اولیایی2، دکتر ابراهیم ادهمی3، حسین آهنی

تاثیر تغییرات کاربری بر افزایش خطر فرسایش آبی با استفاده از مدل فرسایشی ICONA و با بکارگیری فن­آوری­های نوین

</p>

نسرین کلاهچی1 ، محسن محسنی ساروی 2، علی طویلی 3، محمد جعفری4 ، قاسم اسدیان

طراحی و اجرای  شبیه ساز بارش قابل حمل در جهت اندازه گیری میزان رواناب و رسوب در مناطق کوهستانی

<p>

محمد علی ­گلی کلرود1، حسین اسدی1 و منوچهر گرجی

اثر دبی جریان و شیب بستر بر تغییرات غلظت و توزیع اندازه ذرات رسوب ناشی از فرسایش شیاری

</p>

محمد ایوب محمدی1، عطاالله کاویان2

بررسی تغییرات زمانی رواناب و رسوب دهی در مقیاس کرت (مطالعه موردی: حوزه آبخیز معرف خامسان)

<p>

محسن ملکی

بررسی فرسایش آبی در حوزه آبخیز امامه با استفاده از آمار رسوب و مدل تجربی EPM

</p>

داود مومنی چلکی1، قادر دشتی2، باب اله حیاتی3

تحلیل عوامل تعیین­کننده آگاهی کشاورزان از فرسایش خاک: مطالعه موردی دیم­کاران شهرستان ایذه

<p>

احسان مهدوی1، ندا کامیاب2

مقایسه میزان فرسایش خاک قبل و بعد از تسطیح اراضی روستای قائم آباد شهرستان پاسارگاد به کمک مدل RUSLE و نرم افزار Arc View

</p>

سیده مهرنوش میربابائی1،  محمود شعبانپور شهرستانی2،  علی اصغر ذوالفقاری3 ، کامبیز طاهری4

بررسی ارتباط آب­گریزی با مقدار ماده­ی آلی، pH ، درصد شن و رس خاک

<p>

سمیه نصیری بلوچی ، رضا سکوتی اسکوئی، محمدحسین مهدیان، رمضان بخشی پور

شناسایی اشکال فرسایشی با استفاده از RS و GIS مطالعه موردی زیر حوزه توتکابن در جنوب استان گیلان

</p>

علی­رضا واعظی1، محمد عباسی2، مهرداد سبحانی3

بررسی نقش بندهای اصلاحی در حفاظت خاک در حوزه آبخیز تهم، زنجان

<p>

محدثه هنرمند1، حسین اسدی1، مجید وظیفه­دوست2، سید علی موسوی2،

شاخص فرسایندگی باران در استان گیلان بررسی

</p>

رضا سراج امانی1، اباذر اسمعلی2، لیدا عیسی زاده3، مریم برمکی3،  نیر چکمه چی خیاوی3

بررسی حساسیت به سازند زمین شناسی بر روی فرسایش خندقی با استفاده ازGIS(مطالعه موردی: حوزه آبخیز قوری چای استان اردبیل)

<p>

محسن فرحبخش

مطالعه جذب سطحی ایمیداکلوپراید و برازش آن با مدل تقسیم خطی

</p>

جلال شایگان، محمد‌جعفر ملکوتی

نشر عمقی آلودگی هیدروکربنی در خاک محدودة پالایشگاه سرخون

<p>

علی اکبر صفری سنجانی

پیامد کاربرد کود مرغی و عصاره آن در خاک برگیاه­بهسازی سرب یک خاک آلوده

</p>

جواد گیوی

بررسی تأثیر بنتونیت بر جذب کادمیم

<p>

ماندانا مرتضوی

تاثیر زئولیت و کادمیوم بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت

</p>

محمد رضا زارع، حمیدرضا اولیایی، رویا مولوی

اثر تیمار دمایی بر خصوصیات جذب سطحی فسفر در پنج نمونه خاک آهکی از استان کهگیلویه و بویراحمد 

<p>

علیرضا سفیانیان،محمود رضا همامی، سیما فاخران

کمی کردن سیمای سرزمین و بررسی اثر آن بر غلظت فلزات سنگین خاک : مطالعه موردی شهرستان نهاوند

</p>

علیرضا جعفرنژادی ، علی غلامی، سیدمحمد هادی موسوی فضل

بررسی اثر کاربرد فاضلاب شهری بر تغییرات برخی از خواص شیمیایی خاک در خاک­های آهکی خوزستان

<p>

محسن جلالی

غلظت عناصر سنگین در خاک و سبزیجات استان همدان

</p>

مهران هودجی ، عباس عابد اصفهانی ، حسن برجی

ارزیابی توت به عنوات زیست ردیاب آلودگی فلزات سنگین در اصفهان

<p>

عبدالامیر بستانی، مجتبی بارانی مطلق ،فرهاد خرمالی

تثبیت درجای سرب با استفاده از منابع مختلف فسفر در یک خاک آلوده به سرب

</p>

عبدالامیر بستانی، مجتبی بارانی مطلق ،فرهاد خرمالی

بررسی تأثیر نسبت مولی فسفر به سرب در کاهش سرب قابل دسترس خاک

<p>

عادل ریحانی تبار، شاهین اوستان ومحمّد حسین رسولی فرد

بررسی جذب رقابتی روی، کادمیوم و سرب توسط زئولیت طبیعی سمنان

</p>

 اسماعیل دردی پور،  فرهاد خرمالی

مطالعه سینتیک رهاسازی پتاسیم غیر تبادلی با استفاده از کلرید کلسیم رقیق در سری‌های غالب خاک­های زراعی استان گلستان

<p>

طیبه رجبیان و سمانه برادران فیروزآبادی

بررسی اثر سمیت نیکل بر برخی پارامترهای مورفولوژیکی سویا

</p>

حسین امینی،اکرم عسکری

تاثیر تیمار های مختلف لجن فاضلاب بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و جذب عناصر سنگین در گوجه فرنگی

<p>

 

سینتیک کاهش فسفر قابل استخراج از دو منبع سوپرفسفات تریپل  (TSP) و دی­آمونیوم فسفات(DA) در یک خاک آهکی

</p>

حسن توفیقی

سینتیک آزادشدن منگنز از خاکهای مختلف ایران ( تفکیک داده¬های سینتیکی به منابع مستقل از یکدیگر با استفاده از معادله مرتبه دوم)

<p>

علی‌رضا حسین‌پور و محمدحسن صالحی

مقایسه پارامترهای کمیت به شدت پتاسیم در دو خاک ورتی‌سولز در مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران مرکزی

</p>

سپیده رحیمی آلاشتی و مهدی قاجار سپانلو

اثر مقدار و دوره های مصرف کمپوست زباله شهری بر غلظت کروم در اندام­های گیاهی کاهو و تربچه

<p>

احمد محمدی فهساره، محمودکلباسی

بررسی نقش برخی درختان در کنترل آلودگی هوای شهر اصفهان

</p>

مصطفی چرم ، نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد، مهری دیناروند، امیرحسین رمضان پور اصفهانی

پالایش نیکل و کادمیوم از زه آب آلوده با EC های متفاوت به کمک علف شاخی (Ceratophyllum demersum L.)

<p>

محمد معز اردلان ، حسین علیخانی  ، الهام انتظامی

بررسی تاثیر کمپوست شهری ،کود گاوی و ورمی کمپوست بر قابلیت جذب کادمیم، نیکل، مس و روی و قابلیت عصاره گیری با DTPA  در خاکهای زیرکشت گندم

</p>

 دکتر محمد مسافری، مهندس حمید ترابی

بررسی میزان فلزات سنگین کادمیوم و سرب در خاک مزارع حومه  شهر تبریز

<p>

علی ابطحی

تثبیت پتاسیم به عنوان تابعی از مقدار کود و ماده آلی در خاک‌ های آهکی استان فارس

</p>

ویلما بایرام زاده، انوشیروان شیروانی، توفیق احمدی جواد جلالی

ارزیابی عکس العمل گونه افرا پلت(Acer velutinum) به آلودگی سربی خاک

<p>

 ابراهیم باباییان،  محمود محمدی

اثرات غلظتهای مختلف بور بر جذب سطحی فسفر در یک خاک آهکی

</p>

علیرضا حسین پور

اثر کود مرغی بر فسفر قابل استفاده و جزء بندی فسفر معدنی در شماری از خاکهای آهکی

<p>

 حبیب خداوردی لو، شهرام منافی، سالار رضاپور

جذب و اندوزش سرب توسط برخی گیاهان شورپسند در دو خاک با ویژگی­های متفاوت

</p>

 اکبر فرقانی، مسعود مشهدی اکبربوجار، محسن زواره

تاثیر کلات کننده های شیمیایی و کود دامی بر مقدار استخراج سرب به وسیله گیاه گوجه فرنگی

<p>

احمد گلچین،  سعید شفیعی

تأثیر سطوح مختلف منوآمونیوم فسفات، زئولیت، ورمی­کمپوست و آهک درتثبیت عناصر سنگین در خاک ­های آلوده

</p>

کامبیز بازرگان، عبدالامیر معزی

مقایسه دو روش Tessier و BCR در تعیین شکلهای شیمیایی کادمیوم در برخی از خاکهای استان خوزستان

<p>

اکبر فرقانی، محمدرضا خالدیان

تاثیر آبیاری با آب آلوده به فلزات سنگین(سرب، روی، مس و کادمیوم)  بر خاک و گیاه ذرت

</p>

عفیفه موسوی، حسین شریعتمداری و حسین خادمی

سینتیک رهاسازی پتاسیم از موسکویت و فلدسپار پتاسیم تحت تأثیر اسید اگزالیک به روش عصاره­گیری متوالی

<p>

مجید افیونی، منصور برزین، علیرضا سفیانیان و شمس الله ایوبی

بررسی ارزیابی خطرپذیری عناصر سنگین از مصرف گندم و سیب‌زمینی در استان همدان

</p>

منصور برزین، مجید افیونی، شمس الله ایوبی و علیرضا سفیانیان

بررسی آلودگی خاک­های استان همدان براساس شاخص آلودگی (Pollution Index)

<p>

امیر منصورشهسوار، آزیتابهبهانی نیا

بررسی وضعیت کادمیم قابل جذب و کادمیم کل در خاکهای کشاورزی منطقه آبسرد،شهرستان دماوند

</p>

نجفعلی کریمیان، جعفر یثربی، عبدالمجید رونقی، و محمد تقی آساد

اثر سطوح فسفر و کادمیم بر شکل های شیمیایی کادمیم در خاک پس از کشت یک نوبت اسفناج به روش عصاره گیری دنباله ای سینگ و همکاران

<p>

حسین شریعتمداری، علی چراتی ، مهرداد شهابیان و غلامرضا  علی زاده

رابطه بین شکلهای مختلف فسفر معدنی با بعضی از ویژگیهای خاک در برخی از خاکهای آهکی مناطق خشک و نیمه خشک

</p>

علیرضا حسین­پور

سینتیک آزادسازی پتاسیم توسط اسید سیتریک رقیق در تعدادی از خاک­های شهرکرد

<p>

علیرضا حسین‌پور و محمد‌رضا تدین

پارامترهای کمیت- شدت پتاسیم و همبستگی آنها با شاخص‌های گیاه لوبیاچیتی در برخی خاک‌های آهکی استان چهارمحال و بختیاری

</p>

محمد مهدی طهرانی ، علی خانمیرزایی فرد ، کریم شهبازی ، کامبیز بازرگان

بررسی رابطه بین شکلهای شیمیایی کادمیوم و جذب آن توسط گیاه گندم در برخی از خاکهای آلوده استان خوزستان

<p>

حبیب خداوردی­لو، میرحسن رسولی صدقیانی، یونس رضایی دانش، امین شجاعی

جذب و اندوزش سرب و کادمیم توسط یک گیاه مرتعی

</p>

محمد علی بهمنیار، مهدی قاجار سپانلو

تأثیر زمان و سطوح کاربرد لجن فاضلاب بر غلظت نیکل در اندامهای گیاهی بیدگیاه(Agropyrum repen l.)  و شبدر برسیم (Trifolum alexandrium l.)

<p>

حبیب خداوردی­لو، عباس صمدی

مقایسه توانایی برخی گیاهان وحشی در تحمل و جذب کادمیوم خاک

</p>

سید علی ابطحی، مهروز رضایی، مهدی نجفی قیری، حمیدرضا جابری پوده

تثبیت پتاسیم و مقدار پتاسیم قابل استفاده در برخی از خاک­های آهکی استان فارس

<p>

عبدالمجید ثامنی، مجید باقرنژاد، مهدی نجفی قیری

جذب سطحی روی توسط اجزاء شن، سیلت و رس در خاک‌های آهکی جنوب ایران

</p>

احمد گلچین، سعید شفیعی، فاطمه یوسفی

بررسی سطوح کادمیم بر غلظت فسفر و عناصر کم مصرف در بخش هوایی گیاه اسفناج

<p>

حسین آذرنیوند، علی طویلی، محمد جعفری، محمدعلی زارع چاهوکی

بررسی و مقایسه ذخیره کربن در خاک دو تیپ مرتعی (مطالعه موردی: اخترآباد شهریار)

</p>

امیر فتوت و غلامحسین حق نیا

اثر لجن فاضلاب و کربنات کلسیم بر شکل‌های شیمیایی نیکل و کادمیم در دو خاک آهکی

<p>

امیر فتوت و غلامحسین حق نیا

اثر درصد رس و زمان خوابانیدن بر شکل‌های شیمیایی نیکل و کادمیم در دو خاک آهکی

</p>

مهدی همایی، محمد ‌اسماعیل اسدی

نقش EGTA در جذب و انتقال کادمیوم توسط تربچه

<p>

اکبر فرقانی

تعیین شکل­های مختلف روی و بررسی تأثیر کشت بر وضعیت روی در خاک­های آهکی استان لرستان

</p>

اعظم مرادی و رسول میرخانی

بررسی جذب کادمیم  توسط کاه و کلش گندم در خاکهای آلوده

<p>

مجتبی بارانی مطلق،عظیم قاسم نژاد،اسماعیل دردی پور

تاثیر لجن فاضلاب بر عملکرد، اجزای عملکرد و جذب سرب توسط گیاه ذرت

</p>

مجتبی بارانی مطلق،عظیم قاسم نژاد،اسماعیل دردی پور

امکان استفاده از زئولیت طبیعی برای کاهش جذب سرب موجود در لجن فاضلاب

<p>

احمد گلچین ، مجتبی فتحی ، محمود صلحی

تاثیر معدن باما برآلودگی گیاهان اطراف آن به فلزهای سنگین

</p>

رزا فخری- شاهرخ فاتحی- صفورا مرآتی

بررسی سینتیک آزادسازی پتاسیم در برخی خاکهای مهم زراعی استان کرمانشاه

<p>

رزا فخری- شاهرخ فاتحی- صفورا مرآتی

مقایسه چند عصاره گیر به منظور انتخاب بهترین عصاره گیر پتاسیم قابل جذب گندم در برخی خاکهای استان کرمانشاه

</p>

مجید فکری، حجت کاظمی

بررسی سینتیک واجذبی مس تحت تأثیر سطوح مختلف کود مسی در دو خاک زراعی

<p>

مجید فکری، حجت کاظمی

بررسی سینتیک آزادسازی کادمیم در دو خاک زراعی استان کرمان

</p>

هادی قربانی، مجید افیونی، حسین خیرآبادی

غلظت سرب، نیکل و روی در برخی سبزیجات استان اصفهان

<p>

جعفر یثربی

ارزیابی و مقایسه سه روش عصاره گیری دنباله ای در جداسازی شکل های شیمیایی  روی در بعضی خاکهای اسیدی و آهکی 

</p>

عبدالمجید رونقی، نجفعلی کریمیان، جعفر یثربی، و مجتبی صدری

بررسی معادله های جذب سطحی کادمیم در برخی خاک های ایران و رابطه بین ضرایب آنها با ویژگی های خاک

<p>

علی عباسپور، محمد قاسم‌زاده گنجه‌ای

اثر گیاه آبزی لویی در برداشت فسفر از پساب شهری

</p>

جعفر یثربی، عبدالمجید رونقی

بررسی توزیع شکلهای شیمیایی عناصر روی و آهن در خاکهای آهکی استان یزد

<p>

جعفر یثربی، عبدالمجید رونقی

بررسی توزیع شکلهای شیمیایی عناصر مس و منگنــز در خاکهای آهکی استان یزد

</p>

محسن جلالی

آبشویی نیترات طبیعی خاکهای آهکی استان همدان تحت شرایط اشباع

<p>

جمشید سبحان وردی

بررسی و تعیین آلودگی زیست محیطی کرم در دشت تبریز

</p>

قاسم رحیمی،صفر معروفی

پیامد کاربرد لجن فاضلاب بر توزیع فلزات سنگین در خاک

<p>

اکبر فرقانی ، رضا خالدیان، عاطفه صبوری

تأثیر لجن فاضلاب برغلظت عناصر پر مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک و گیاه

</p>

رضا قاسمی فسایی

سینتیک واجذبی پتاسیم غیر تبادلی در تعدادی از خاکهای آهکی استان فارس

<p>

مهدی همایی، محمد ‌اسماعیل اسدی

افزایش استخراج گیاهی سرب با استفاده از HEDTA

</p>

سید یحیی صالحی لیسارو سمیه فلاحی مطلق

غلظت بالای آرسنیک در آب، خاک، رسوبات و گیاهان رشد یافته در محل تلاقی رودخانه های ارس و پاخیرچای: بررسی نقش احتمالی معدن مس سونگون

<p>

سید علی ابطحی، نجفعلی کریمیان، مجید باقرنژاد

ارتباط بین آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی بوسیله اسید مالیک و شکل های مختلف پتاسیم در برخی از خاک های آهکی استان فارس

</p>

جعفریثربی ، نجفعلی کریمیان

 اثرهمزیستی میکوریز آربوسکولار،ماده آلی و سطوح روی بر شکل های شیمیایی روی به روش  اسپوزیتو و همکاران (1982)

<p>

مجتبی بارانی مطلق

مطالعه رفتار رها سازی روی در خاکهای زیر کشت گندم استان گلستان  و رابطه آن با ویژگی های خاک

</p>

مجتبی بارانی مطلق

تعیین شکل های مختلف روی توسط عصاره گیری دنباله ای در خاکهای مختلف استان گلستان

<p>

علی چراتی و رمضانعلی دهقان

بررسی شکل های مختلف فسفر در اراضی کشاورزی حوزه زیر سد البرز (بابل‌رود- سیاهرود)

</p>

حسین شریعتمداری، حسین خادمی.

جذب نیکل به وسیله کانی­های زئولیت، بنتونیت و سپیولیت طبیعی ایران

<p>

محمد علی بهمنیار، مهدی قاجار سپانلو

بررسی تغییرات کادمیوم و نیکل قابل جذب خاک تیمار شده با کود آلی

</p>

حسن برجی

بررسی شکل های مختلف روی در خاک های آهکی مناطق شرق و جنوب شهراصفهان و رابطه آنها با ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاکها

<p>

نجفعلی کریمیان، عبدالمجید رونقی، جعفر یثربی و مهدی زارعی

اثر ورمی کمپوست، ورمی واش و کادمیم کاربردی بر رشد و جذب کادمیم بوسیله اسفناج در یک خاک آهکی تحت شرایط گلخانه ای

</p>

نجفعلی کریمیان، عبدالمجید رونقی، جعفر یثربی و مهدی زارعی

اثر ورمی کمپوست، ورمی واش و کادمیم کاربردی  بر غلظت کادمیم و آهن در گیاه اسفناج در یک خاک آهکی تحت شرایط گلخانه ای

<p>

ساناز زارع،سمیه شاهنظری، رضوان رضایی نژاد، و عبدالمجید رونقی

اثر مواد آلی و زمان خواباندن بر شکلهای شیمیایی روی در یک خاک آهکی استان گیلان

</p>

سارا شریفی حسینی،  عبدالرحمن یزدی­پور ،علی شهبازی

بررسی تأثیر زه‌آب‌های مزارع نیشکر بر کیفیت آب و بیوماس پوشش گیاهی تالاب شادگان

<p>

رسول راهنمایی و محمد جعفر ملکوتی

مدل‌سازی برهمکنش جذب سطحی بور روی گئوتایت

</p>

حسین اسدی، سید علی موسوی

بررسی روند آلودگی رودخانه سیاهرود رشت به فسفر و ارتباط آن با کاربری اراضی

<p>

عباس صمدی

بررسی شکل های معدنی فسفر در خاکهای آهکی زراعی و غیرزراعی استان آذربایجان غربی

</p>

محسن جلالی

تأثیر عصاره گیرهای مختلف بر سینتیک رهاسازی آهن و منگنز از خاک های آلوده

<p>

محسن جلالی

اثر کاتیون ها و آنیون ها برجذب آهن و منگنز دربرخی از خاک های آهکی استان همدان

</p>

جهانگرد محمدی و مهدی نادری

 پراکنش عنصر روی در کلاس‌های اندازه‌ای ذرات خاک سطحی جنوب شهر اصفهان

<p>

علیرضا پاک نژاد،سعید سلیم پور

تاثیر شوری بر جوانه زنی و خصوصیات شیمیایی واریته های مهم تجاری نیشکر   

</p>

میرحسن رسولی صدقیانی، ابراهیم سپهر و بابک عبدالهی

بررسی ویژگی­های جذب فسفر در برخی از خاکهای آهکی استان آذربایجان غربی

<p>

 سعید سعادت، ابراهیم پذیرا و رسول میرخانی

بررسی میزان جذب سرب توسط دانه گندم در خاکهای آلوده

</p>

محسن جلالی

تراکم فلزات سنگین در گیاهان بومی رشد یافته در مناطق صنعتی: کاربرد برای گیاه بهسازی

<p>

علیرضا یزدان پناه

بررسی خصوصیات  شیمیایی خاک و سلامت محصول چغندرقند تحت تیمارهای کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب انسانی در رودشت اصفهان

</p>

 مهدی قاجار سپانلو و محمدعلی بهمنیار

 تغییرات غلظت سرب و کادمیوم در خاک اراضی حاشیه جاده پر تردد (مطالعه موردی اتوبان ساری- قائم شهر)

<p>

علیرضا مرجوی

ارزیابی دو عصاره گیر همزمان سلطانپور و مهلیچ3 برای تخمین فسفر قابل استفاده گیاه در خاکهای استان اصفهان

</p>

علی اصغر شهابی

ارزیابی عصاره گیر همزمان سلطانپور در استخراج عناصر ماکرو و میکرو در خاک های استان اصفهان

<p>

علیرضا مرجوی

ارزیابی چهار روش عصاره گیری مختلف فسفر قابل استفاده گیاه در خاک های گچی

</p>

رضا خراسانی، امیر فتوت، یوسف هاشمی­نژاد

اصلاح خصوصیات شیمیایی خاک شور - سدیمی، با استفاده از روش­های شیمیایی و گیاه­پالایی

<p>

، مهدی همایی، عبدالمجید لیاقت، مهدی شرفا

معرفی گیاه خرفه(Portulaca oleracea L.) به عنوان بیش اندوز کادمیوم

</p>

، مهدی همایی، عبدالمجید لیاقت، مهدی شرفا

معرفی گیاه خرفه(Portulaca oleracea L.) به منظور پالایش گیاهی خاک های آلوده به سرب

<p>

محسن جلالی، احمد اخوان

غلظت عناصر سنگین در خاک و غده­های سیب زمینی در مزارع استان همدان

</p>

رویا ساجدی 

پالایش سبز کادمیوم بوسیله ارقام آفتابگردان

<p>

علیرضا حسین پور

تعیین ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های جذب فسفر با روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معمول و روش تک نقطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در شماری از خاک‌‌‌‌‌‌های آهکی

</p>

ابراهیم ادهمی، حمیدرضا اولیایی

نقش اکسیدهای آهن در خصوصیات جذب فسفر خاکهای استان کهگیلویه و بویراحمد 

<p>

 

تعیین شکلهای معدنی فسفر خاکهای زراعی در استان قزوین

</p>

ناصر هنر جو و مهران هودجی

: مطالعه جذب فلزات سنگین سرب و کادمیوم توسط سه نوع کانی رسی محلی شامل دو نوع بنتونیت و یک نوع کلینوپتیلولیت از یک محیط آبی حاوی این عناصر

<p>

احمد گلچین، عیلرضا واعظی، فاطمه بابائی

مطالعه­ برخی از عوامل مؤثر بر جذب سطحی کادمیوم در یک خاک­ آهکی

</p>

فاطمه قانع

تخمین نسبت سدیم قابل جذب آب زهکش در یک آزمایش لایسیمتری

<p>

داود ارادتمند اصلی

بررسی اثر آلودگی مخلوط فلزات سنگین بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه گلرنگ

</p>

نجفعلی کریمیان، جعفر یثربی، عبدالمجید رونقی، ابراهیم ادهمی

اثر کاربرد فسفر و زمان تماس اسید آلی با خاک بر شکل­های شیمیایی فسفر در یک خاک آهکی

<p>

فروغ کامیاب تالش، حسین صافدل و غلامرضا گلپرور

 ارزیابی آلودگی سموم و فلزات سنگین در آب چاههای دشت گیلان

</p>

فروغ کامیاب تالش، غلامرضا گلپرور و حسین صافدل

بررسی کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی دشت گیلان

<p>

احمد گلچین، محمدرضا عظیمی مقدم، آذر علی­مردانی

تاثیر نوع و مقدار مصرف کودهای نیتروژنه بر میزان هدر­رفت آمونیاک از خاک

</p>

سیف اله فلاح ، فایز رئیسی

اثر مصرف اوره و کودهای آلی بر پویایی نیتروژن در شرایط زراعی

<p>

محمد علی خودشناس ، مسعود دادیور

مطالعه پاسخ گیاه لوبیا به مصرف کود پتاسیم و ارتباط آن با ضرایب ایزوترمهای جذب سطحی

</p>

نقی حقیقت

لجن آهکی کاغذسازی: یک جایگزین مناسب آهک کلسیتی در بهسازی خاک باغات توت

<p>

محسن حمیدپور

اثرات غرقابی کردن خاکها بر قابلیت دسترسی منگنز

</p>

 

ارزیابی همبستگی برخی از خصوصیات خاک با پارامتر­های منحنیQ/I  پتاسیم در تعدادی از خاک­های استان گیلان

<p>

محمود کلباسی، سید جواد حسینی فرد ، احمد جلالیان

بررسی اثر تر وخشک شدن خاک وکاربرد پتاسیم بر تثبیت و آزادسازی پتاسیم در باغ های پسته با سنین مختلف

</p>

محمود کلباسی، سید جواد حسینی فرد ، احمد جلالیان

مقایسه ظرفیت تثبیت پتاسیم خاک در باغ­های پسته با سنین مختلف

<p>

  سیما مظاهری‌نیا

بررسی اثر نانو ذرات اکسید آهن بر فراهمی آهن در یک خاک آهکی

</p>

ناصر دوات‌گر

پیش بینی ظرفیت بافری بالقوه پتاسیم خاک با استفاده از برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

<p>

ابراهیم بابائیان1 و مهدی همایی2

امکان­سنجی پالایش سرب از خاک توسط شاهی (Barbara verna) در حضور EDTA و NTA

</p>

رضوان رضایی نژاد1، علی ابطحی2، سمیه شاهنظری کرباسرایی3 ،ساناز زارع4

اثر بهسازهای آلی بر شکلهای شیمیایی روی در یک خاک آهکی استان فارس

<p>

سید محمد مهدوی1، مهدی شرفا2، سحر مقدسی3

تثبیت کادمیوم درستون­های خاک تحت حضور کودمرغی و ورمی­کمپوست

</p>

صفورا حیدرماه 1، حمیدرضا اولیایی2، ابراهیم ادهمی2، مهدی نجفی قیری3

سینتیک رهاسازی پتاسیم غیرتبادلی در برخی خاک­های آهکی استان کهگیلویه و بویراحمد

<p>

رضا سکوتی اسکوئی ، فرخ غنی شایسته 1 جواد طاهری، رسول ایلخانی پور

بررسی امکان اصلاح خاک‌های شور و قلیایی مارنی

</p>

مجتبی محمودی1، رسول راهنمایی2، علی اسحاقی3 و  محمد جعفر ملکوتی4

جذب سطحی و رهاسازی علف­کش تیوبنکارب در خاک­های شالیزاری آهکی

<p>

نرگس همتی متین1، محسن جلالی2

جزء بندی عناصر مس، روی و کادمیوم در خاک­های شالیزار اصفهان

</p>

مجتبی محمودی1، رسول راهنمایی2، علی اسحاقی3 ، محمد جعفر ملکوتی4 و محبوبه جلالی5

کینتیک تجزیه علف­کش­های تیوبنکارب و اگزادیارژیل در خاک­های شالیزاری

<p>

زهرا وارسته خانلری1 . محسن جلالی2

بررسی تاثیر زمان بر سرعت رهاسازی پتاسیم غیرتبادلی در برخی از خاک های  تحت کشت در استان همدان

</p>

معصومه پورمعصومی پرشکوه1، حسن رمضانپور2

بررسی میکرومورفولوژیکی دو خاک جنگلی تشکیل شده از سنگ بسترهای آذرین اسیدی و دگرگونی در ناحیه لاهیجان

<p>

مسلم ثروتی1، علی­اصغر جعفرزاده2، حسین رضائی3و فرزین شهبازی4

میکرومورفولوژی  وضعیت خاکدانه­سازی  و ریزساختارها در کاربری­های مختلف اراضی

</p>

زهرا رسائی، جواد گیوی، علیرضا داودیان دهکردی

بررسی منشأ گچ در منطقه نیمه خشک شمال استان چهارمحال و بختیاری

<p>

حسین رضائی1، علی­اصغر جعفرزاده2، محمود شهابی3 و فرزین شهبازی4

بررسی عوامل مؤثر بر روند زمانی و کیفی مرحله تلقیح در تهیه نمونه­های میکرومورفولوژیکی

</p>

مریم زارع ، احمد لندی2، محمد مهدی تقی زاده3، حمید قیومی محمدی4

نقش عامل اقیم و شرایط ژئومورفولوژیکی بر پیدایش خاک و کانی های خاک (مطالعه موردی زیرحوضه گرداب در شمال غرب صفاشهر)

<p>

پریسا علمداری1، علی اصغر جعفرزاده2،شاهین اوستان3و نورایر تومانیان4

کانی شناسی رس در یکی از ترانسکتهای منتهی به دشت تبریز با مواد مادری آهکی

</p>

امین غفارپور1، فرهاد خرمالی2، علی‌رضا کریمی3، شمس‌‍‌الله ایوبی‌4

مطالعه کانی‌های رسی در توالی‌های لس- خاک قدیمی مبارک آباد و آق بند استان گلستان به منظور مقایسه شدت هوادیدگی خاک‌های مدرن و قدیمی

<p>

 مونا لیاقت1 و فرهاد خرمالی2

میکرومورفولوژی خاک‌های لسی غرب استان گلستان واقع در یک توالی اقلیم-توپوگرافی- پوشش گیاهی

</p>

1شیدا محمدزاده، 2علی اصغر جعفرزاده

مطالعه تاثیر چند واحد فیزیوگرافی بر روی تخلخل و ریزساختمان خاک از نظر خصوصیات میکرومورفولوژی در شرق شهرستان آمل

<p>

زهرا محمدی1، مهدی عاکف2، رامین نقدی3، ایرج باقری4، علیرضا صیادی5

مقایسه درصد حفرات در خاک­های تراکم یافته و فاقد تراکم جنگل با استفاده از آنالیز تصویر

</p>

مرضیه محمدنژاد1،فرهاد خرمالی2، مصطفی رقیمی3

بررسی عدسی شکل بودن گچ با استفاده از میکروسکوپEDS /SEM  در خاکهای شور استان گلستان

<p>

حمید رضا ممتاز1، علی اصغر جعفر زاده2، حسین ترابی گل سفیدی3

مطالعه خصوصیات مورفولوژیک و میکرومورفولوژیک خاک‌های‌ شالیزار تحت تاثیر رژیم رطوبتی آکوییک مصنوعی و طبیعی

</p>

حمید رضا ممتاز1، علی اصغر جعفر زاده2، حسین ترابی گل سفیدی3

تاثیر هیدروتوپوسکونس بر رفتار کانی‌شناسی رس خاک‌های شالیزار

<p>

*مهسا میرکریمی1 و فرهاد خرمالی2

طبقه بندی میکروساختمان افق مالیک خاکهای مالی­سولز از طریق بررسی کمی قطر معادل حفرات آنها تحت تأثیر تناوبهای زراعی مختلف

</p>

*مهسا میرکریمی1 و فرهاد خرمالی2

مطالعه ترکیب کانی شناسی رس خاک­های مالی­سولز جنوب گرگانرود تحت تأثیر کاربری­های اراضی مختلف

<p>

 پروین نیک نام1، شهرام منافی2، شهلا محمودی3

کانی شناسی رس در بخشی از خاکهای نیمه خشک جنوب غرب دریاچه ارومیه

</p>

سهیلا سادات هاشمی*1 ، مجید باقرنژاد 2 ، حمیدرضا اولیائی3 ،  مهدی نجفی قیر4

مقایسه رشد بلورهای گچ در افقهای جیپسیک و پتروجیپسیک تحت شرایط آب و هوایی متفاوت

<p>

پرده­نشین تقی1، رمضانپور حسن2، روزیطلب محمدحسن3 و حق­نظر شهروز4

شناسایی کانی­های رسی در دو منطقه جنگلی منطقه ماسوله در سازندهای زمین شناسی مختلف

</p>

شلاله صانع زاده1 ، علی اصغر جعفرزاده2 ،  فرزین شهبازی، سید بهمن موسوی4

میکرومرفولوژی کربنات کلسیم ثانویه در برخی خاکهای آهکی استان آذربایجان شرقی

<p>

مریم محمودی1، فرهاد خرمالی2، آرش امینی3، شمس ­­الله ایوبی4

تکامل و کانی­شناسی رس خاک­های تشکیل شده بر روی مواد مادری مختلف

</p>

ابوالفضل آبکار1، علی اکبر آبکار2، هادی قربانی3، عزیز مومنی4، محمود فاضلی5

بهنگام سازی نقشه های خاک با استفاده از مدل اسکورپن و درخت تصمیم گیری

<p>

1امیرهوشنگ احسانی ، 2مه رو  ده بزرگی

بررسی ویژگی های طیفی و حرارتی اراضی حاشیه پلایا با استفاده از داده های رقومی ماهواره لندست 7 (ETM+) ، (مطالعه موردی : پلایای چجام)

</p>

 علیرضا اوجی*1، اردوان کمالی2، عیسی اسفندیارپور بروجنی3، سید جواد حسینی­فرد4

بررسی روند تغییرات مکانی شوری در اعماق مختلف خاک باغ­های پسته­یمنطقه­ی هرمزآباد رفسنجان

<p>

جمال  بنی نعمه1 و عزیز مؤمنی2

تهیه نقشه تفصیلی حاصلخیزی خاکهای شور و ماندابی اراضی تحت کشت گندم آبی با اعمال تکنیکهای زمین آمار و GIS در استان خوزستان

</p>

مهدیه تیماجچی*1، علی کاشانی2، محمدرضا اردکانی3، فرهاد رجالی4، سیده مریم سیفی5، مریم عباسیان6

اثر قارچ‌کش‌های نانو ، بیولوژیک و شیمیایی بر قارچ های میکوریزی و تغییر محتوی فسفر در ذرت رقم  سینگل کراس 704

<p>

حمیدرضا جابری پوده1 ، علی ابطحی2، محبوبه طیبی3 ، فاطمه جواهری4، مهروز رضایی5

کاربرد GIS درتعیین روند شور و سدیمی شدن خاک ها تحت تاثیر گنبد نمکی (مطالعه موردی: شهرستان فیروزآباد)

</p>

قباد جلالی، محمدجعفر ملکوتی، محمدمهدی طهرانی و وحیدرضا قاسمی دهکردی

بررسی پراکنش مکانی عنصر روی در شرق استان مازندران

<p>

محمد جواد وحیدی1، علی­اصغر جعفرزاده2، رسول میرعباسی نجف­آبادی1، محمدعلی صادق­زاده3

ارزیابی وضعیت حاصلخیزی خاک­های شهرستان اهر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

</p>

علی چمن نژادیان1، عبدالامیر معزّی2، روح­اله کامرانی3

حذف نیترات از آب های زیر زمینی با استفاده از نانو آهن صفر ظرفیت (NZVI)

<p>

الهام نوشادی1* . حسینعلی بهرامی2، سید کاظم علوی پناه3، علی عبداللهی ارپناهی4

بررسی کارایی شاخص‌های طیفی حاصل از تصاویر+ ETM در تعیین رنگ خاک‌

</p>

درخشان خاکساران1، رضا سکوتی اسکوئی2، شهلا محمودی3

مقایسه برخی روش­های زمین­آماری برای بررسی تغییرات مکانی شوری خاک، مطالعه موردی دشت ارومیه

<p>

علی خراسانی 1*، اعظم برزویی 2، میر احمد موسوی شلمانی2 و مجید نوری محمدی3

ردیابی نیتروژن در خاک در شرایط تنش  شوری با استفاده از ایزوتوپ نیتروژن-15

</p>

فریدون داودی1 ، نایب دانشی2 و پرشاد عاشوری3

تاثیرمواد جاذب رطوبت درتوسعه کشت دیم بادام در اراضی شیب داروکم بازده درمناطق خشک ونیمه خشک - جدید

<p>

محمود دیانی1، جهانگرد محمدی2، مهدی نادری3

مقایسه تکنیک های سنجش از دور و زمین آمار در پهنه بندی غلظت کادمیم و سرب

</p>

 محمدحسن رحیمیان 1، یوسف هاشمی‌نژاد 2، روح الله تقی زاده مهرجردی3

ارزیابی شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره جهت پیش­بینی شوری خاک با استفاده از داده­های هدایتگر الکترومغناطیس

<p>

محمدباقررضایی1، کاظم رنگزن2، امیرحسین رمضانپور3، برات مجردی4

تخمین میزان رس و آهک خاک با تحلیل­های جذبی برروی تصاویر فراطیفی هایپریون مطالعه موردی: خاک­های آبرفتی جنوب اهواز

</p>

خدیجه روستایی1، محسن موحدی دهنوی2، سیدعلی خادم3، حمیدرضا اولیایی2 ،سیدعلیرضا خادم4

بهینه­سازی مصرف آب با استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب و کود آلی در تولید دانه­های روغنی

<p>

بهروز سبحانی

امکان سنجی مناطق مناسب برای کاشت محصول ذرت  براساس ارتفاع، شیب و خاک در استان اردبیل

</p>

معصومه سپردار1 ،محمد امیر دلاور2 و علی سرابچی3

مطالعه تغییرات شوری خاک با استفاده از تلفیق داده های ماهواره ای ETM+ وLISS  درجنوب شرق دشت آبیک

<p>

غلامرضا شاه نظرپور*1، احمد جلالیان2، شمس الله ایوبی3، حسین خادمی4

کاربرد منطق فازی در ارزیابی کمی تناسب اراضی گندم

</p>

افشین شعبانی1 ،حمیدرضا متین فر2، منصور مختاری3، سیروس جافریان4

بررسی تنش آبی و رابطه آن  با میزان محصول  چغندر قند  با استفاده از تصاویر ماهواره ای TM, ETM+ (مزارع دشت سیلاخور)

<p>

افشین شعبانی1 ،حمیدرضا متین فر2 صالح آرخی3

برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از  معادله اصلاح شده جهانی  فرسایش خاک و  سیستم اطلاعات جغرافیایی (حوزه آبخیز ریمله)

</p>

محبوب صفاری*1، جعفر یثربی2، معصومه معاذالهی3

ارزیابی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی تغییرات مکانی بعضی ازخصوصیات شیمیایی خاک

<p>

زرین­تاج السادات صفایی وشاره1، محمدحسن صالحی2، عیسی اسفندیارپور بروجنی3

تأثیر کاهش تعداد نمونه در اعتبار نتایج زمین­آماری روش ژئوپدولوژی

</p>

 یاسر صفری*1، عیسی اسفندیارپور بروجنی2، اردوان کمالی3، محمد­حسن صالحی

بررسی الگوی تغییر­پذیری مکانی اجزای مکانیکی خاک­های دشت شهرکرد

<p>

طیبه ضیغمی‌نژاد1، وحید مظفری2، حسین شیرانی3، عیسی اسفندیارپور4

تغییرات مکانی برخی خصوصیات ظاهری درختان پسته در منطقه‌ی کوثرریز رفسنجان

</p>

لیلا علیدخت1،  عادل ریحانی تبار2، علیرضا ختائی3، شاهین اوستان4

کاربرد روش طرّاحی ترکیب مرکزی در بهینه­سازی فرایندهای حذف آلودگی از خاک و آب؛ بررسی موردی بهینه­سازی فرایند غیرمتحرک سازی Cr(VI) توسط نانوذرات آهن صفر در خاک

<p>

لیدا عیسی زاده1، رضا سراج امانی2، مریم برمکی3، رضا سکوتی اسکوئی4

مقایسه کارایی برخی از روش­های زمین­آماری در برآورد هدایت الکتریکی خاک

</p>

 محمود فاضلی سنگانی1، مهدی شرفا2، فریدون سرمدیان، ابولفضل آبکار3

مقایسه روش کریجینگ و فاصله معکوس در تخمین میزان رطوبت نقاط حد ظرفیت مزرعه و پژمردگی دایم خاک

<p>

حامد فروغی فر1 ، علی اصغرجعفرزاده2، حسین ترابی گلسفیدی3، مهدی امیرآبادی زاده4

برآورد گنجایش تبادلی خاک(CEC)  با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

</p>

حدیث فیضی، مصطفی چرم و ارسلان حیدری

مطالعه چگونگی تأثیر آلودگی های هیدروکربنی بر بخش های زیستی خاک در قالب نقشه های پهنه بندی

<p>

حسن فیضی1، پرویز رضوانی مقدم2، ناصر شاه طهماسبی3 ، امیر فتوت،

نقش استفاده توام نانو ذرات نقره و میدان مغناطیسی در جذب عناصر از خاک کیفیت سیلاژ ذرت علوفه­ای

</p>

مرجان قائمی1، علیرضا آستارایی2، سید حسین ثنایی نژاد3

ارزیابی کاربرد تصاویر رقومی ماهواره لندست ETM + در مطالعات خاک

<p>

مرجان قائمی1 ، نگارسیابی 2، علیرضا آستارایی 3 ، سید حسین ثنایی نژاد 4

ارزیابی و مقایسه روش های کریجینگ و کوکریجینگ برای پیش بینی تغییرات مکانی برخی از خصوصیات خاک

</p>

 اردوان قربانی1، فرشته کمکلایی2، .کاظم هاشمی مجد1

ارزیابی امکان استفاده از تصویر لندست در بررسی عناصر میکرو و سنگین خاک­های شالیزاری نواحی مرکزی استان مازندران

<p>

محمد اسماعیل کمالی1، مهدی شهابی فر2، مجتبی محمودی

برآورد میزان رطوبت قابل استفاده خاک به روش زمین آمار و با استفاده از GIS

</p>

یوسف کیانپور کلخواجه1، احمد لندی2، هادی عامری خواه3، کوروش کیانی4

پهنه بندی اگرواکولوژی دشت هندیجان در استان خوزستان با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

<p>

حمیدرضا متقیان، جهانگرد محمّدی و احمد کریمی1

پهنه‌بندی زمین‌آماری برخی شاخص‌های پایداری خاکدانه‌های حاصل از الک تر

</p>

حمیدرضا متین فر1،افشین شعبانی2، حاجعلی بابائی3

بررسی توزیع فضایی و پهنه بندی PH خاک  با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ در محیط GIS(منطقه مورد مطالعه دشت شیان در استان کرمانشاه)

<p>

حامد محمدپور1، فرزین شهبازی2 و صمد دربندی3

تأثیر دفن زباله در تغییرات مکانی برخی خصوصیات شیمیایی خاک

</p>

علی محمدی ترکاشوند

استفاده از آمار بازتاب­های طیفی تصاویر ماهواره­ای IRS در تفکیک باغات زیتون از پهنه­های خاک، پوشش­های گیاهی و اراضی شهری و صنعتی

<p>

اسماعیل معصومی1  , سید مهدی ابطحی2 , مسعود میر محمد صادقی3 ,البرز حاجیان نیا3

تثبیت خاک های ماسه ایی سست توسط رزین پلی مری، پلی وینیل استات

</p>

اسماعیل معصومی1  , سید مهدی ابطحی2 , مسعود میر محمد صادقی3 ,البرز حاجیان نیا3

اثر رزین پلی مری پلی وینیل الکل در تثبیت خاک ماسه ایی اشباع

<p>

مجتبی معماریان فرد1، عفت طالبی زاده2، حبیب اله بیگی3

بررسی نتایج آنالیز حساسیت شبکه های عصبی مصنوعی برای تعیین درجه حساسیت فاکتورهای موثر بر ظرفیت تبادل کاتیونی خاک

</p>

 محمد رضا ملکی

تعیین فسفرخاک  با استفاده از روش طیف سنجی

<p>

محمد رضا ملکی

تخمین سریع رطوبت خاک بوسیله روش طیف سنجی

</p>

اسماء نجفیان1، محمود دیانی2، حمیدرضا متقیان3، سید علی ابطحی4

پهنه‌بندی زمین‌آماری برخی عناصرغذایی پرنیاز در مرودشت استان فارس

<p>

سمیه نصرت پور1، اصغر فرج نیا2، الهام انتظامی3، شکور نصرت پور4

پهنه بندی پراکنش عنصر غذایی پتاسیم در بخشی از خاکهای زراعی استان آذربایجان شرقی جهت بهینه سازی مصرف کودهای حاوی این عنصر

</p>

صمد نظرزاده اوغاز1، سید مجتبی نوری حسینی  2و امین نظرزاده اوغاز

بکارگیری روش پردازش تصویر جهت تعیین میزان ماده آلی خاک

<p>

علی اکبر نوروزی، مهدی همایی و عباس فرشاد

 کاربرد تکنیک سنجش از دور در شناسائی شوری خاک

</p>

مهدی نوروزی1 *، حسن رمضانپور2، بابک ربیعی3، حسین اسدی2

استفاده از نرم افزار فتوشاپ جهت پردازش تصویر مقاطع نازک میکروسکوپی

<p>

سیدمجتبی نوری حسینی 1،صمد نظرزاده اوغاز  2 امین نظرزاده اوغاز 3

بکارگیری روش پردازش تصویر جهت تعیین میزان فسفر در خاک

</p>

ساناز زارع1، سید رشید فلاح شمسی2، سید علی ابطحی3 ،رضوان رضایی نژاد

برآورد دمای سطح خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده MODIS

<p>

معصومه سپردار1 ،محمد امیر دلاور2 و علی سرابچی3

مطالعه تغییرات قلیائیت خاک با استفاده از داده های ماهواره ETM+ درجنوب شرق دشت آبیک

</p>

سمیه شمسی محمودآبادی، فرهاد خرمالی و شعبان شتایی

مطالعه کاربرد داده­های سنجنده ASTER در برآورد ماده آلی سطحی خاک در اراضی لسی منطقه توشن، استان گلستان

<p>

محمدرضا منصوری دانشورعلی باقرزاده2

ارزیابی توابع فضایی درونیابی KRIGING و IDW در پهنه بندی تناسب اراضی به روش کالوگیرو در دشت مشهد

</p>

عطیه مهرگان1، مصطفی کریمیان اقبال2، نورایر تومانیان3

تهیه نقشه رقومی خاک با استفاده از مدل استنباطی خاک- زمین (SoLIM)

<p>

فرهاد دهقانی1،  روح­الله تقی­زاده مهرجردی 2، احمد رضا اخوتیان اردکانی3

بررسی تغییرات مکانی غلظت بوردر آب‌های زیرزمینی حوزه بهادران با استفاده از فازی کریجینگ

</p>

الهام زنگنه یوسف آبادی1، مجید بهزاد2، سعید برومند نسب3، عبدعلی ناصری4، عدنان صادقی5

کاربرد آب مغناطیسی در آبشویی برخی املاح خاک

<p>

کبری خزائی پول1، اکبر فرقانی2 و ناصر دواتگر3

ارزیابی زمین­آماری آلودگی خاک به وسیله سرب حاصل از وسایل نقلیه در مجاورت بخشی از بزرگراه قزوین-کرج

</p>

کامران محسنی فر1، منی علی زاده باویه2

تأثیر بافت خاک سطحی و بارندگی بر آلودگی رودخانه زاینده‌رود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

<p>

کرامت اخوان1، رضاعادل زاده2، محودرضا شیری3

بررسی اثرات آبیاری و زیر شکنی بر عملکرد ذرت

</p>

احمدرضا اخوتیان1، محمد زارع مهرجردی2، اشرف پورآقایی3

تحلیلی بر وضعیت  تولید، توزیع، مصرف و صادرات کود در استان یزد

<p>

سیدعلی حسینی1، منیژه توان2، عبداله چمنی3

بررسی تغییرات پوشش گیاهی مراتع چات گنبد در اثر عملیات اصلاحی پیتینگ و قرق

</p>

نبی اله اکبری * 1، احمد جلالیان2 ، ناصر هنرجو3و علی رضایی نژاد4

اثرات درازمدت کشت برنج، باغ، تناوب برنج و آیش بر روی کیفیت خاک در سری زاینده رود زرین شهر اصفهان

<p>

سهراب الوانی نژاد1*، رقیه آقایی2، رضا بصیری3، رقیه ذوالفقاری1 و محمدرضا میرزایی1

بررسی زادآوری طبیعی گونه‌های درختی و درختچه‌ای در ارتباط با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل‌های زاگرس

</p>

محمدرضا امداد

تاثیر تغییرات راندمان کاربرد آب در برنامه ریزی آبیاری گندم

<p>

احمد حیدری

اثر مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد محصول و ماده آلی خاک در تناوب گندم آبی –  سیب‌زمینی

</p>

فاطمه امیری1، حسین شریعتمداری2 و نعمت اله اعتمادی

خاکپوش و مدیریت پایدار خاک

<p>

مریم اوسط1، احمد حیدری2، فریدون سرمدیان3

بررسی دینامیک کربن آلی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: بخش­های مرکزی شهرستان کرج)

</p>

بهاره آقاسی1، احمد جلالیان2، ناصر هنرجو

بررسی اثر مدیریت خاک بر برخی از شاخص های کیفیت خاک در بخشی از حوزه آبخیز قره آغاج استان اصفهان

<p>

ابوالفضل بامری1، فرهاد خرمالی2، فرشاد کیانی3، امیر احمد دهقانی4

بررسی تاثیر موقعیت های مختلف شیب بر روی برخی پارامترهای کیفیت خاک در ارضی لسی استان گلستان، منطقه توشن

</p>

ناصر برومند1، باب اله حیاتی2، اسماعیل پیش بهار3، محسن عادلی4

عوامل موثر بر پایداری عملیات حاصلخیزی خاک در مزارع گوجه فرنگی شهرستان جیرفت

<p>

یحیی پرویزی1، منوچهر گرجی2، محمد حسین مهدیان3

تحلیل عوامل تغییرپذیری مواد آلی خاک و امکان‌سنجی مدیریت آن در اراضی استان کرمانشاه با روش‌های محاسباتی هوشمند

</p>

نسترن پولادی 1، محمد امیر دلاور 2، احمد گلچین 3 و عبدالله موسوی کوپر 4

تاثیر نوع پوشش جنگلی بر ویژگی­های کیفی خاک در ایستگاه تحقیقاتی صفرابسته استان گیلان

<p>

ساناز توحیدلو1، علیرضا واعظی2، محمد حسین محمدی3، ابراهیم احمدی4

جوانه­زنی گندم تحت تاثیر مصرف پلی­وینیل­استات در خاک کشاورزی ناپایدار تحت باران شبیه­سازی شده

</p>

سمانه جهانی1، معصومه دلبری2، محمد مهدی چاری3

بررسی توزیع مکانی برخی خصوصیات فیزیکی خاک با استفاده روش­های زمین­آماری در مناطق خشک

<p>

مهدی حسینی و احمد گلچین

پایداری خاکدانه ها در اراضی با کاربری متفاوت و نحوه ی توزیع کربن آلی و معدنی در خاکدانه های با اندازه مختلف

</p>

احمد حیدری

اثر زیرشکنی بین ردیف بر عملکرد کمی و کیفی سیب زمینی و کارآیی مصرف آب

<p>

محمدرضا خالدیان1 ، مجتبی رضایی2، ابراهیم امیری3، پیئر روئل4

بررسی تاثیر کشت بی خاکورزی دیم بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد گندم دوروم و ذرت در مقایسه با کشت سنتی با کاربرد شخم

</p>

*یونس خالدیان1، فرشاد کیانی2 و سهیلا ابراهیمی3

بررسی برخی پارامترهای موثر بر پایایی خاکدانه در اثر ویلا‌سازی و تغییر کاربری اراضی در شیب‌های متفاوت حوضه آبخیز زیارت، استان گلستان

<p>

*یونس خالدیان1، فرشاد کیانی2 ، سهیلا ابراهیمی3 و علی شهریاری4

روند هدررفت کربن پایدار و ناپایدار و تغییر پایایی خاکدانه تحت تاثیر جنگل تراشی

</p>

فرهاد خورسندی1

برآورد میدانی شوری خاک با استفاده از روش سوسپانسیون

<p>

سپیده دانشور1، احمد گلچین2، سعید شفیعی3، مریم جهانشاه4

تاثیر تغییر پوشش گیاهی از جنگل به مرتع بر خصوصیات فیزیکی خاک در منطقه گرگان

</p>

سپیده دانشور1، احمد گلچین2، سعید شفیعی3، مریم جهانشاه4

تاثیر تغییر پوشش گیاهی از جنگل به مرتع بر خصوصیات شیمیایی خاک در منطقه گرگان

<p>

عباسعلی دماوندی1، محمد عباسی2، مهدی طاهری3، محمد اسماعیلی1 و محمد تکاسی1

بررسی و ارزیابی پایداری خاکدانه­ها در خاک­های کشاورزی استان زنجان

</p>

محبوبه رحمانی خلیلی1، فرشاد کیانی2، اسماعیل دردی­پور3، محمدرضا پارسامهر4

بررسی تاثیر عملیات تراس­بندی بر میزان ماده­آلی، پایداری خاکدانه و ضریب فرسایش پذیری خاک در حوضه آبخیز چهل­چای، استان گلستان

<p>

طوبی روستا1، اصغر فلاح2، حمید امیرنژاد3، سید کاظم بردبار

بررسی تاثیر تاج پوشش درختان بر میزان کربن ترسیب شده در خاک جنگل

</p>

طوبی روستا1،، اصغر فلاح2، حمید امیرنژاد3، سید کاظم بردبار4

براورد ارزش اقتصادی ترسیب کربن خاک در جنگل تحقیقاتی بنه و بادامک فیروزآباد

<p>

لاله ساعی1، کاظم هاشمی مجد2

اثر کشاورزی پایدار بر افزایش عملکرد گیاه برنج

</p>

محسن سیدی1، جواد حمزه ئی2، وریا زارعی3، گودرز احمدوند4، محمد علی ابوطالبیان

واکنش برخی ویژگی های فیزیکو شیمیایی خاک به کشت مخلوط افزایشی جو-نخود

<p>

محسن سیدی1، جواد حمزه ئی2، وریا زارعی3، گودرز احمدوند4، محمد علی ابوطالبیان2

بررسی اثرات سیستم های مختلف کشت بر برخی مولفه های خاک زراعی

</p>

امین شجاعی1، ابراهیم ادهمی2،حمید رضا اولیایی3

تاثیر کاربری اراضی بر روی شکل های مختلف فسفر معدنی در برخی از خاک های کهگیلویه و بویراحمد

<p>

آرزو شریفی1 ، حمید نیک نهاد 2، راضیه میرزاجانی3

بررسی تغییرات خصوصیات خاک دراراضی شیبدار(مطالعه موردی: زیر حوضه کلاله ازحوضه آبخیز سرخ آباد)

</p>

سعید شعبانی1، مسلم اکبری­نیا*2، سید غلامعلی جلالی2

تغییر پارامتر­های خاک در ارتباط با اندازه سطح حفرات جنگلی

<p>

زین العابدین شم آبادی[1] - علیرضا محمدی

اثر روش‌های مختلف خاک ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد سیب‌زمینی

</p>

زین العابدین شم آبادی1، فرامرز فائزنیا2 و پرویز مهاجر میلانی3

برسی اثر خاک­ورزی حفاظتی بر بهبود  مواد آلی خاک و عملکرد گندم

<p>

علی شهریاری1* و فرهاد خرمالی2

تخمین پتانسیل هدر رفت کربن آلی خاک در برخی مالی سولزها و انسپتی سولزهای استان گلستان

</p>

علی شهریاری1* و فرهاد خرمالی2

بررسی رابطه بین ازت کل خاک با اجزاء معدنی خاک در برخی از خاک های کشاورزی استان گلستان

<p>

محبوب صفاری*1، جعفر یثربی2، معصومه معاذالهی3

اعمال مدیریت پایدار خاک بر اساس بررسی تغییرات مکانی تحرک روی با روش کریجینگ

</p>

رضا طباطبائی کلور*1، غفار کیانی1

تاثیر خاکورزی نواری بر خصوصیات خاک بستر بذر و پوشش بقایای سطحی

<p>

نوراله عبدی1

بررسی عوامل مؤثر بر ترسیب کربن آلی خاک در مرتع گلستان‌کوه خوانسار

</p>

نوراله عبدی1

بررسی عوامل مؤثر بر ترسیب کربن آلی خاک در منطقه حفاظت شده هفتادقله اراک

<p>

علی‌اکبر عزیزی زهان

بررسی ناپایداری خاک در زراعت زعفران

</p>

علیرضا جعفرنژادی1، مهدی همایی2، غلامعباس صیاد3

تاثیر نقش توزیع پارامترها، در مدل­سازی روند انباشت کادمیم در خاک مزارع گندم

<p>

علیرضا جعفرنژادی1، مهدی همایی2، غلامعباس صیاد

مدل­سازی روند انباشت کادمیم درخاک مزارع گندم

</p>

پرویز غلامی1، جمشید قربانی2 ، حسن عباسی3 ، شهلا قادری1 و فاطمه سالاریان1

اثر آتش­سوزی پوشش گیاهی بر برخی خصوصیات خاک در دو رویشگاه مرتعی در پارک ملی بمو شیراز

<p>

علی غلامی1، علیرضا جعفرنژادی2، غلامعباس صیاد3، امیرحسین دوامی4

تعیین توابع انتقالی آهن و روی در خاک و بذر مزارع گندم

</p>

مجتبی فتحی*1 ، مصلح‌الدین رضایی

بررسی تغییرات مواد آلی خاک در اراضی کشاورزی استان اصفهان

<p>

مریم فلاح1 ،محمد صادق صبوری2 و سید علی رضوانی

شناخت عوامل و راهکارهای مؤثر توسعه پایدار کشاورزی در مدیریت پایدار خاک

</p>

زهرا فهیم1، محمد امیر دلاور2، احمد گلچین3

بررسی اثر توپوگرافی و نوع پوشش جنگلی بر مقدار ذخیره کربن آلی و ازت کل در اجزا معدنی خاک

<p>

محمد فیضی

مدیریت کیفیت آب آبیاری در گیاه گندم و اثر آن بر شوری و نسبت جذب سدیم خاک

</p>

جمشید قربانی1 ، پرویز غلامی2 و مریم شکری3

تأثیر چرای دام بر تغییرات شاخص­های کیفیت خاک در مراتع قشلاقی منطقه ماهور ممسنی

<p>

محمدتقی کاشکی1، حسن انگشتری2

شناسایی، مرزبندی و مدیریت مناطق بیابانی بر اساس عوامل ادافیکی

</p>

محمد کردی1، موسی اکبر لو2، حمید نیک نهاد3،غلامعباس قنبریان4، غلامرضا معاف پوریان5

بررسی رابطه‏ برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در تشریح پوشش گیاهی مطالعه موردی( چمنزار دشت آسپاس-استان فارس)

<p>

مهِِِین کرمی1، مجید افیونی2، امیرحسین خوشگفتارمنش2و علی عبدی1

مدل‌سازی توازن جرمی عنصر روی در خاک‌های زراعی برخی مناطق خشک و نیمه خشک ایران

</p>

اسماعیل کریمی1، بهمن موسوی1، زهرا آقا محمدی1، زهرا حبیبی1، مریم عباسیان هریس

تاثیر کاربرد همزمان کودهای سبز و حیوانی با پلی اکریلامید بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

<p>

مهناز لطفی1 ، منوچهر فربودی2، ولی فیضی اصل3 و اسماعیل کریمی4

تاثیر مدیریت­های مختلف زراعی روی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خاک

</p>

لیلا طاهرخانی1، احمد گلچین2، یداله رجائی3

بررسی عوامل موثر بر عدم تمایل زارعین در بکارگیری آزمون خاک در مصرف کودهای شیمیایی

<p>

حمید محمودزاده، محسن شکل آبادی، علی اکبر محبوبی

اثر تغییر کاربری زمین بر بخش­های اندازه­ای کربن آلی در اراضی حاشیه دریاچه زریبار مریوان

</p>

   فرج اله نارکی1، نصرت اله حیدرپور2

 بررسی اثر روشهای مختلف خاک‏ورزی  برروی خصوصیات فیزیکی خاک وعملکرد گندم دیم در تناوب کلزا - گندم در مناطق  گرمسیر(گچساران)

<p>

سیده فاطمه هاشمی2، سید محمد حجتی1، حمید جلیلوند1و سید محمد حسینی نصر1

مقایسه خاک سه گونه جنگل­کاری­ شده در جنگل­های داربکلا مازندران

</p>

مرضیه یوسفی1، بهنام کامکار2، جاوید قرخلو2، روح‏اله فائز3

تاثیر سیستم‏های مختلف خاک‏ورزی بر ماده آلی خاک

<p>

سمیرا هاشمی­راد1، فرشاد کیانی2، یلدا همت­زاده3، مهدی مفتاح هلقی4، محبوبه رحمانی خلیلی5

بررسی تغییرات برخی از پارامترهای کیفیت خاک­ در کاربری­های مختلف اراضی لسی شرق استان گلستان

</p>

موسی اکبرلو

اثرات روش‌های متفاوت بهره‌برداری بر تغییرات مواد آلی، لایه سطحی و نسبت کربن به نیتروژن خاک چمنزارهای کوهستانی

<p>

موسی اکبرلو

اثرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در تولید چمنزارهای کوهستانی

</p>

رقیه حمزه­نژاد تقلیدآباد، حبیب خداوردی­لو*، سالار رضاپور، شهرام منافی

جذب و اندوزش سدیم توسط برخی گیاهان شورپسند و بررسی کارآیی آنها در اصلاح  ESP خاک

<p>

حمید رضا سمائی1، احمد گلچین2، محمد رضا مصدقی3 و شروین احمدی

بررسی تاثیر اصلاح کننده­های پلیمری بر برخی ویژگی­های فیزیکی یک خاک  سدیمی (بهسازی خاک و اصلاح اراضی)

</p>

محمد زارع‌مهرجردی1، کوروش کمالی2، جلال برخورداری

تاثیر پخش سیلاب در بهبود خصوصیات فیزیکی خاک عرصه پخش در ایستگاه سرچاهان استان هرمزگان

<p>

حمیدرضا عسگری

بررسی کارایی استفاده از مواد اصلاح کننده شیمیایی جهت احیای اراضی تخریب یافته (مطالعه موردی: اراضی کشاورزی شمال شهرستان آق قلا)

</p>

آذر علی مردانی 1، محمد امیر دلاور 2، احمد گلچین3

تأثیر مقادیر مختلف بقایای گیاهی یونجه با و بدون گچ و سولفات آلومینیوم بر برخی از خصوصیات شیمیایی یک خاک سدیمی

<p>

شاهرخ محسنی1،کریم مهرورز مغانلو2،محمدخانی چایکندی3

تاًثیر عملیات آبخیزداری در احیای اراضی تخریب شده مارنی و تغییرات در N,P,k خاک

</p>

مرتضی مفیدی1. محمد جعفری2. علی طویلی3 . احمد احمدی4

تاثیر قرق بر برخی ویژگیهای خاک در مراتع حوزه امام کندی ارومیه

<p>

سمیه ناصری1، سید اکبر جوادی2، محمد جعفری3، محمد زادبر4

بررسی اثر کشت گونه  Atriplex canescensبر خصوصیات خاک درشن زار های نیشابور

</p>

داود نیک‌نژاد

زهکشی خاکهای سنگین در شرایط صحرایی با ایجاد میدان الکتریکی

<p>

نجمه یزدان‌پناه1، مجید محمودآبادی2، ابراهیم پذیرا3، علی نشاط1 و هرمزد نقوی4

فراهمی عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم طی فرآیند اصلاح خاک شور و سدیمی

</p>

لیلا قائدی*1، شاهرخ جهانبین2، هوشنگ فرجی3

اثرات آبیاری تناوبی و سطوح نیتروژن بر عملکرد برنج رقم چمپای لنجانی

<p>

رحمان قاسمی1،  الهیار فلاح2، محمد محمدیان2، صاحب سودایی مشایی3

بررسی کارآیی نمودار رنگ برگ در مدیریت زمان مصرف کود نیتروژنه در برنج طارم محلی

</p>

احسان قربان‌نیا دلاور1، حمیدرضا مبصر1، رامین عرب1، سلمان دستان2، رضا یدی3

بررسی اثرات کاربرد نیتروژن و سایکوسل بر آلودگی نیتراتی خاک و شاخص‌های زراعی برنج رقم طارم محلی

<p>

قاسم کردفیروزجایی*1، حسن حبیبی2، صاحب سودایی مشایی3، محمدحسین فتوکیان2، محمد محمدیان3

بررسی تأثیر تغذیه تکمیلی گیاه برنج با کودهای مایع بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد آن

</p>

قاسم کرد فیروزجایی*1، حسن حبیبی2، محمد حسین فتوکیان2، صاحب سودایی مشایی3

اثر محلول­پاشی کودهای مایع حاوی عناصر غذایی و محرک­های رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم شیرودی

<p>

هادی کوهکن

تاثیر بور و نیتروژن بر پارامترهای رویشی برنج

</p>

عبدالعلی گیلانی1، محمد هادی موسوی فضل2، سامی جلالی3

تاثیر کود فسفر بر راندمان و درصد فسفر در اندام های هوایی ارقام برنج

<p>

 محمد محمدیان1، صاحب سودایی مشایی2، رضا مهدوی3

برآورد فراهمی بومی عناصر غذایی در اراضی شالیزاری برای مدیریت عناصر غذایی مختص مکان

</p>

فاطمه بهزادی1، الهیار فلاح2، مجید قاسمپوری علمداری3 و همت الله پیردشتی4

بررسی اثر متقابل سیلیس و شوری بر رشد گیاه برنج در مرحله رویشی

<p>

بهناز جزءیاری1*، منوچهر گرجی 2، احمدعلی پوربابایی3، محمدعلی بهمنیار4

مقایسه برخی نمایه­های زیستی کیفیت خاک در اراضی شالیزاری سنتی، و تجهیز و نوسازی شده (مطالعه موردی: شهرستان آمل)

</p>

 فروغ کامیاب طالش1، تیمور رضوی پور کومله2 و مجتبی رضایی2

بررسی تلفات حاصل از آبشویی نیترات در طول فصل رشد برنج

<p>

سید اسماعیل نظام زاده 1، بهروز سمیعی1،همت الله پیردشتی2، نادعلی بابائیان جلودار3

ویژگی­های فیزیولوژیکی ژنوتیپ­های جدید و قدیمی برنج  تحت مقادیر مختلف نیتروژن

</p>

 شهریار بابازاده ، ناصر دواتگر، فرحناز دریغ گفتار، مریم پیکان

بررسی تغییرات مکانی برخی خصوصیات خاک مرتبط با حاصلخیزی در مزارع شالیزاری

<p>

سلمان دستان1*، آرش قاسمی میانایی1، حمیدرضا مبصر2، محمدجواد میرهادی1

نتایج کاربرد سیلیس و پتاسیم بر خصوصیات مرفولوژیکی وابسته به ورس
و عملکرد کمی برنج رقم طارم هاشمی

</p>

سلمان دستان1*، حمیدرضا مبصر2، مرتضی سام ‌دلیری3 ، رامین عرب2

اثرات میزان و تقسیط نیتروژن بر شاخص‌های فیزیولوژیکی و زراعی
برنج رقم طارم محلی

<p>

سید مصطفی صادقی1،  فاطمه جاوید2

بررسی روابط میان عملکرد ارقام برنج و اجزای آن از طریق تجزیه علیت تحت سطوح  مختلف کود ازته

</p>

 حسن شکٌری واحد1، پریسا شاهین رٌخسار2، مسعود کاوسی3

اثرات کاربرد مستقیم و باقی‌مانده فسفر بر جذب و عملکرد برنج درخاک شالیزار

<p>

صدیقه صفرزاده شیرازی1، عبدالمجید رونقی2، نجفعلی کریمیان3، و جعفر یثربی4

اثر سمیت سولفات کادمیم بر غلظت روی در ریشه و شاخساره ارقام مختلف برنج

</p>

سیداحمد طاهری 1، علی چراتی2 ، محمد محمدیان 3 و صاحب سودایی مشایی4

بررسی تاثیر منابع (سولفات و کلرور) و زمان مصرف کود پتاسیمی برعملکرد و اجزای عملکرد برنج

<p>

ماندانا طایفه1، عاکف گرایی زاده2، ابراهیم امیری3، آذین نصرالله زاده4

بررسی تاثیر کود نیتروژن بر کارایی استفاده از نیتروژن و عملکرد ارقام مختلف برنج

</p>

میترا کریمی امیرکیاسر

اثر ویژگی های خاک بر بازیابی فسفر از خاکهای شالیزاری استان گیلان

<p>

سیده ندا مسعودی همت آبادی1 ، مهدی قاجار سپانلو 2 و محمدعلی بهمنیار 3

بررسی تردد وسائل نقلیه بر میزان سرب، روی، مس و کادمیوم در اندام های مختلف  گیاه برنج

</p>

علی چراتی1 و ملیحه خانلریان2

برهمکنش روی وکادمیم بررشد و مقدارروی وکادمیم جذب شده توسط محصول برنج

<p>

 

لینک      نظرات ()